Przedsiębiorcy mogą korzystać z całego szeregu różnego rodzaju produktów kredytowych. Część z nich wspomaga uruchomienie działalności gospodarczej, inne pozwalają utrzymać płynność finansową czy dokonać inwestycji. W nieco uprzywilejowanej pozycji są osoby związane z biznesami rodzinnymi, które mają dodatkowo do dyspozycji specjalny kredyt dla rodzinnych firm.

Przekazanie zarządu nad firmą młodszemu pokoleniu to skomplikowany proces. Wybór sukcesora i przygotowanie go do nowej roli to zaledwie dwie spośród wielu spraw, o jakie trzeba w tym kontekście zadbać. Potrzebne jest jeszcze m.in. znalezienie odpowiednich rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, które zwiększą prawdopodobieństw tego, ze pod nowymi sterami biznes będzie dalej dobrze prosperował. Jeśli chodzi o optymalne rozwiązania finansowe, to wiele korzyści może przynieść następcy skorzystanie z zewnętrznego źródła finansowania, np. kredytu rodzinnego dla firm.

Istota i największe zalety rodzinnego kredytu dla firm

Omawiany kredyt jest kierowany do przedsiębiorców, którzy chcieliby bezpiecznie rozwinąć skrzydła po przejęciu rodzinnego biznesu. Jego największą zaletą jest fakt, że bank, przy obliczaniu zdolności kredytowej nowego podmiotu, bierze również pod uwagę potencjał tej poprzedniej firmy –prowadzonej przez osobą przekazującą. To duża korzyść dla następcy, który nie musi mozolnie budować swojej wiarygodności kredytowej i czekać odpowiednio dużo czasu na możliwość zaciągnięcia kredytu. Jeśli mowa o tej ostatniej kwestii, to w przypadku tzw. kredytów na start działalności – przyznawanych nowo otwartym firmom – wymagany minimalny staż rynkowy wynosi zwykle minimum 12 lub 24 miesiące. Rodzinny kredyt dla firm jest natomiast dostępny w zasadzie od razu po przejęciu biznesu.

Ile, na co i na jak długo można pożyczyć?

Kredyt dla rodzinnych firm można przeznaczyć na dowolne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. remont lokalu, zakup wyposażenia, czy też zwiększenie majątku trwałego tj. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, itp. Taki kredyt pozwala pozyskać nawet kilkaset tysięcy złotych, choć jego ostateczna wysokość jest oczywiście sprawą indywidualną i zależy od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Niezależnie od przyznanej kwoty, okres kredytowania może wynieść maksymalnie kilkanaście lat.

Kredyt rodzinny dla firm

Kredyt „dla rodzinnych firm” – czyli dla kogo?

Z rodzinnego kredytu dla firm może skorzystać osoba spokrewniona z przekazującym biznes, tj. połączona z nim więzią biologiczno-prawną poprzez wspólnego przodka np. syn, wnuk; albo spowinowacona z nim – czyli połączona więzią prawno-rodzinną, np. mąż, zięć. Ważne jest przy tym to, że nowa firma nie może być otwarta później, niż 3 miesiące po zamknięciu poprzedniej firmy. Ponadto, powinna mieć ten samym wiodący profil (kod PKD) i rozliczać się w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wielu Polakom, rodzinne biznesy kojarzą się z dobrą jakością produktów i usług, szacunkiem do zatrudnianych pracowników oraz tradycją. Ta ostatnia rozumiana jest jako dbałość o stosowanie wieloletnich, sprawdzonych rozwiązań i uczciwe prowadzenie firmy. Wszystkie te kwestie korzystnie wpływają na reputację familijnych przedsiębiorstw i sprawiają, że część z nas jest gotowa zapłacić nico więcej za produkt czy usługę, jeśli tylko pochodzi ona od jednego z nich. Dlatego też w większości przypadków, przejęcie rodzinnego biznesu jest szansą na zapewnienie sobie satysfakcjonujących dochodów oraz możliwości rozwoju zawodowego. Prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się takiego scenariusza, można zwiększyć dokonując odpowiednich inwestycji w przedsiębiorstwie – w ich przeprowadzeniu, w razie braku odpowiedniej ilości gotówki, może pomóc przedstawiony kredyt dla rodzinnych firm .


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL