Skąd wziąć pieniądze na start firmy? – to jedno z najczęstszych, a przy tym najistotniejszych pytań, jakie zadają osoby zamierzające uruchomić własny biznes. Gdy kwota zgromadzonych oszczędności jest niewystarczająca, w pierwszej kolejności warto zainteresować się produktami kredytowymi. Niektóre banki oferują kredyty na założenie działalności gospodarczej, dostępne już od 1. dnia prowadzenia firmy, a czasem nawet jeszcze przed jej rejestracją.

Przedsiębiorstwo, które funkcjonuje już co najmniej 6 czy 12 miesięcy może liczyć nawet na kilkusettysięczną pożyczkę, ale w przypadku kredytu na start dla małej firmy maksymalna kwota zwykle nie przekracza 20-30 tys. złotych.

Przedsiębiorca, który potrzebuje większej ilości środków pieniężnych powinien zainteresować się pożyczką oferowaną w ramach projektu rządowego „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”. W ten sposób można pozyskać kwotę kilkukrotnie wyższą, niż na tradycyjnym rynku – w 2017 r. nawet ponad 80 tys. zł. I co więcej, można ją pozyskać przy oprocentowaniu wynoszącym zaledwie 0,44 proc.!

Kredyt na założenie działalności gospodarczej od BGK

Wspomniany projekt jest inicjatywą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki niemu, osoby rozpoczynające przygodę z biznesem mogą zaciągnąć kredyt na założenie działalności gospodarczej, którego wartość może sięgnąć nawet równowartości 20-krotnego wynagrodzenia za ostatni kwartał. Co więcej, mogą dodatkowo uzyskać jeszcze pożyczkę uzupełniającą na kwotę do ok. 24 tys. zł – na utworzenie nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Na zwrot pieniędzy przeznaczonych na rozwój działalności przedsiębiorca ma aż 7 lat, natomiast zabezpieczeniem spłaty jest wystawiony przez niego weksel własny in blanco oraz poręczenie osoby fizycznej. Jeśli chodzi o pożyczkę na stworzenie nowego miejsca pracy, to okres kredytowania wynosi 3 lata, przy czym możliwe jest jej częściowe umorzenie po 12 miesiącach od dnia zatrudnienia pracownika.

Pieniądze na start firmy od BGK – kto może je dostać?

Podkreślenia wymaga fakt, że aby móc skorzystać ze wspomnianego kredytu na założenie działalności gospodarczej należy spełnić pewne kryteria. W praktyce, nie są one jednak zbyt wygórowane, bo taka forma wsparcia dostępna jest dla każdego:

  • studenta ostatniego roku studiów wyższych,
  • absolwenta szkoły bądź uczelni wyższej, który ukończył w niej naukę bądź uzyskał tytuł zawodowy nie później niż 4 lata przed złożeniem wniosku,
  • bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy (wiek nie ma tutaj znaczenia, liczy się tylko status osoby bezrobotnej).

Pożyczkę na utworzenie nowego miejsca pracy mogą zaś zaciągnąć osoby regularnie spłacające kredyt udzielony przez BGK, a także pozostali przedsiębiorcy, którzy prowadzą już działalność gospodarczą.

Ponieważ BGK nie określa rodzaju działalności, która może zostać rozpoczęta z wykorzystaniem preferencyjnego kredytu, taką formą wsparcia – ze względu na bardzo atrakcyjne warunki, na jakich można z niej skorzystać – powinien zainteresować się każdy przyszły przedsiębiorca. Warto wspomnieć, że na przestrzeni tych kilku lat działania programu, z jej pomocą uruchomiono już kilkaset biznesów działających z powodzeniem w najrozmaitszych branżach: biura rachunkowe, gabinety stomatologiczne, salony kosmetyczne, czy też biura świadczące usługi geodezyjne lub kartograficzne.

Kredyt na start działalności od banku komercyjnego

Kredyt na start działalności od banku komercyjnego

Jeśli chodzi o ofertę komercyjną, to z oczywistych względów banki niechętnie wspierają początkujących przedsiębiorców. Część z nich można do siebie przekonać przede wszystkim pozytywną historią kredytową, zbudowaną jako osoba prywatna. Przeważnie jednak i tak potrzebne jest dodatkowo wniesienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, a częściej – ustanowienia hipoteki na nieruchomości, co nie w każdym przypadku jest wykonalne i nie przez każdego przedsiębiorcę akceptowane. Co więcej, powyższy opis dotyczy udzielania wsparcia dla firm, które istnieją już przynajmniej kilka miesięcy – te, które dosłownie dopiero co startują, mają jeszcze mniejsze pole manewru.

Obecnie, do nowo otwartych firm najbardziej przyjaźnie nastawione są instytucje: Idea Bank oraz debiutujący na polskim rynku – estoński In Bank. Ten pierwszy oferuje bowiem kredyt już od 1. dnia działalności, ten drugi – pozwala ubiegać się o wsparcie jeszcze przed zarejestrowaniem firmy. W praktyce, to właśnie od ofert tych banków warto rozpocząć poszukiwania kredytu na założenie działalności gospodarczej.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Warto pamiętać, że osoby, którym nie udało się przekonać do siebie żadnego banku, mają do dyspozycji jeszcze inne sposoby zdobycia pieniędzy na start firmy. Są w końcu dotacje z urzędów pracy, programy unijne, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Aniołowie Biznesu, czy organizowane przez banki i inne instytucje konkursy biznesplanów. Jeśli brakuje środków na uruchomienie biznesu zawsze można też rozważyć znalezienie wspólnika, który zapewni brakujący wkład i pomoże w prowadzeniu spraw firmy.


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL