Zaciąganie kredytów to nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Bywają one potrzebne w zasadzie na każdym etapie – czasem są niezbędne, by biznes mógł w ogóle wystartować, a czasem by mógł zachować płynność finansową. Jednym z wielu dostępnych na rynku rozwiązań jest kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym. Co dokładnie kryje się pod nazwą takiego produktu?

Kredyt obrotowy może być odnawialny lub nieodnawialny; przypisany do rachunku bieżącego lub rachunku kredytowego. By lepiej zrozumieć istotę odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, trzeba więc przyjrzeć się również pozostałym rodzajom „obrotówek”. Oczywiście należy również przeanalizować, czym właściwie jest sam kredyt obrotowy.

Kredyt obrotowy – definicja

Kredyt obrotowy to krótkoterminowy kredyt bankowy dla firm, umożliwiający im finansowanie bieżącej działalności, tj. zakup surowców, towarów, drobnego wyposażenia; pokrycie kosztów administracyjnych; czy spłatę zobowiązań. Dzięki niemu, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość regulowania bieżących zobowiązań pomimo niedoborów gotówki (wynikających np. ze zbyt późnego spłacania należności przez dłużników), czyli inaczej mówiąc – po prostu zwiększenia swojej płynności finansowej.

Kredyt w rachunku bieżącym a w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy może zostać nam udostępniony albo w rachunku bieżącym, albo w rachunku kredytowym. W tym pierwszym przypadku, bank przyznaje nam limit kredytowy, a więc maksymalną kwotę, do jakiej możemy się zadłużyć. Jak sama nazwa wskazuje, produkt ten jest ściśle powiązany z rachunkiem bieżącym firmy – to na nim udostępniane są dodatkowe środki i za jego pośrednictwem automatycznie spłacane jest zobowiązanie. Jeśli chodzi o spłatę zadłużenia, to wygląda ona tak, że każdy wpływ na konto firmowe obciąża firmowy ROR, pomniejszając tym samym bieżące saldo kredytowe.

Drugi typ kredytu nie jest w żaden sposób powiązany z rachunkiem bieżącym; wymaga za to otwarcia odrębnego rachunku kredytowego. Za pośrednictwem tego ostatniego, dokonywane są dyspozycje i przeksięgowania. Zastosowanie dodatkowego rachunku ma tutaj na celu ułatwić monitorowanie sposobu wykorzystania kredytu oraz przebiegu jego spłaty. Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym zaliczane są do kredytów krótko- i średnioterminowych (okres spłaty wynosi zwykle 3 lata) i mogą być udzielane jako np. kredyty docelowe (finansowanie konkretnego przedsięwzięcia), kredyty kasowe (przeznaczane na uzupełnienie chwilowych braków gotówki w kasie), czy linia kredytowa (finansowanie wielu różnych celów).

Kredyt odnawialny a nieodnawialny - różnice

Kredyt odnawialny a nieodnawialny

Odnawialny kredyt obrotowy to taki, który możemy wykorzystywać wielokrotnie przez określony czas. W tym przypadku, każdy wpływ na rachunek bieżący lub rachunek kredytowy „odbudowuje” przyznany nam limit. Natomiast w nieodnawialnym kredycie obrotowym jest tak, że spłata kolejnych części zaciągniętego zobowiązania nie odtwarza limitu. W takim modelu, każda pożyczona kwota kredytu po prostu obniża limit, jaki pozostaje nam do wykorzystania.

Czym jest zatem kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym?

Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym to produkt łączący funkcjonalność odnawialnego kredytu obrotowego i kredytu w rachunku kredytowym. Polega on na tym, że bank przyznaje nam określony limit na finansowanie bieżących potrzeb lub konkretnego celu np. realizację kontraktu; z limitu możemy korzystać przez ustalony czas, np. 36 miesięcy; a każda nasza spłata odnawia jego wielkość. Co istotne jednak, środki pożyczamy i zwracamy za pośrednictwem odrębnego rachunku kredytowego – dzięki czemu możemy łatwo sprawdzić, ile kredytu i na co przeznaczamy, a także jak wygląda przebieg jego spłaty. W zależności od szczegółów oferty, taki kredyt możemy spłacać albo zgodnie z ustalonym harmonogramem, albo w dowolnych terminach i kwotach. Oczywiście niezależnie od zastosowanego rozwiązania, konieczne jest uregulowanie całości zobowiązania na koniec okresu kredytowania.

Warto podkreślić, że ponieważ wiele polskich banków oferuje wszystkie rodzaje „obrotówek”, nie powinniśmy mieć żadnych problemów ze znalezieniem interesującej oferty kredytu – która będzie odpowiadała naszym faktycznym potrzebom i oczekiwaniom.


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL