W naszym poprzednim artykule przybliżyliśmy temat sposobu myślenia Design Thinking, który staje się coraz bardziej popularny wśród największych wiodących firm na całym świecie.

Jeśli nie udało przeczytać pierwszej części, serdecznie zachęcamy do odrobienia zaległości!

Wszystkich, którzy zapoznali się już z częścią pierwszą, namawiamy na kontynuowanie czytania - to jeszcze nie wszystko co możecie wiedzieć o Design Thinking!

 

Myślenie projektowe lub myślenie „Out of the box”

 

Myślenie projektowe jest często określane jako myślenie „out of the box”, ponieważ projektanci próbują opracować nowe sposoby myślenia, które nie są zgodne z dominującymi lub bardziej popularnymi metodami rozwiązywania problemów.

 

W centrum Design Thinking leży zamiar ulepszenia produktów poprzez analizę i zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z produktami i badanie warunków, w których działają. W sercu Design Thinking leży również zainteresowanie i umiejętność zadawania istotnych pytań i ambitnych założeń. Jednym z elementów myślenia poza pudełkiem jest fałszowanie wcześniejszych założeń - tj. umożliwienie udowodnienia, czy są one ważne, czy nie. Po zakwestionowaniu i zbadaniu warunków problemu, proces generowania rozwiązań pomoże nam stworzyć pomysły odzwierciedlające rzeczywiste ograniczenia i aspekty tego konkretnego problemu. Design Thinking oferuje nam możliwość głębszego kopania - pomaga nam to w przeprowadzaniu właściwych badań oraz prototypowaniu i testowaniu naszych produktów i usług, aby odkryć nowe sposoby ich ulepszania. 

Nauka i racjonalność w Design Thinking

 

Niektóre działania naukowe będą obejmować analizę sposobu interakcji użytkowników z produktami i badanie warunków, w których działają: badanie potrzeb użytkowników, łączenie doświadczeń z poprzednich projektów, rozważanie obecnych i przyszłych warunków specyficznych dla produktu, testowanie parametrów problemu i testowanie praktycznego zastosowania alternatywnych rozwiązań problemów. W przeciwieństwie do podejścia wyłącznie naukowego, w którym większość znanych jakości, cech itp. problemu jest testowana w celu znalezienia rozwiązania problemu, badania Design Thinking obejmują niejednoznaczne elementy problemu, aby ujawnić nieznane wcześniej parametry i odkryć alternatywne strategie.

 

Po osiągnięciu wielu potencjalnych rozwiązań problemów proces selekcji opiera się na racjonalności. Projektanci są zachęcani do analizowania i fałszowania tych rozwiązań problemów, aby mogli uzyskać najlepszą dostępną opcję dla każdego problemu lub przeszkody zidentyfikowanych podczas każdej fazy procesu projektowania.

 

Mając to na uwadze, bardziej poprawne może być stwierdzenie, że Design Thinking nie polega na myśleniu poza pudełkiem, ale na jego krawędzi, kącie, klapie i kodzie kreskowym, jak ujął to Clint Runge.

 

Generowanie kreatywnych pomysłów i rozwiązań 

 

Mając solidne podstawy w nauce i racjonalności, Design Thinking dąży do stworzenia holistycznego i empatycznego zrozumienia problemów, przed którymi stają ludzie. Myślenie projektowe stara się wczuć w ludzi. Obejmuje to niejednoznaczne lub z natury subiektywne koncepcje, takie jak emocje, potrzeby, motywacje i czynniki napędzające zachowania. Charakter generowania pomysłów i rozwiązań w myśleniu projektowym oznacza, że ​​takie podejście jest zazwyczaj bardziej wrażliwe i zainteresowane kontekstem, w którym użytkownicy działają oraz problemami i przeszkodami, z jakimi mogą się zetknąć podczas interakcji z produktem. Twórczy element Design Thinking znajduje się w metodach wykorzystywanych do generowania rozwiązań problemów i wglądu w praktyki, działania i myśli prawdziwych użytkowników.

 

Tim Brown; dyrektor generalny i prezes IDEO, często mówi o wartości myślenia projektowego, kreatywnego przywództwa i innowacji dla liderów biznesu i projektantów na całym świecie; podkreśla również, że techniki i strategie projektowania Design Thinking należą do każdego poziomu biznesu. Myślenie projektowe jest nie tylko dla projektantów, ale także dla kreatywnych pracowników, freelancerów i liderów, którzy starają się wprowadzać myślenie projektowe na każdym poziomie organizacji, produktu lub usługi, aby tworzyć nowe alternatywy dla biznesu i społeczeństwa.

 

„Myślenie projektowe zaczyna się od umiejętności, których projektanci nauczyli się przez wiele dziesięcioleci w dążeniu do dopasowania ludzkich potrzeb do dostępnych zasobów technicznych, w ramach praktycznych ograniczeń biznesowych. Integrując to, co pożądane z ludzkiego punktu widzenia z tym, co jest technicznie wykonalne i opłacalne ekonomicznie, projektanci byli w stanie stworzyć produkty, które cieszą dzisiaj. Myślenie projektowe to kolejny krok, który polega na umieszczeniu tych narzędzi w rękach ludzi, którzy nigdy nie uważali się za projektantów i stosowali je w znacznie większym zakresie problemów ”.