Historia płatnicza i zdolność do sprostania bieżącym zobowiązania ma ogromne znaczenie dla banków przy udzielaniu kredytów i obliczania ich kosztów. Warto pamiętać, że na koszt kredytu składa się również zabezpieczenie na ryzyko, jakie podejmowane jest przez bank przy jego udzielaniu. Im więcej wiedzy o naszych zobowiązaniach i ich terminowych wpłatach, tym bardziej wydajemy się wiarygodni jako kredytobiorcy i tym oczekiwać niższych kosztów związanych z kredytem. Istotnym więc jest dbanie o własną reputację płatniczą. W dalszej części dowiesz się na co składa się wiarygodność finansowa oraz o tym gdzie i jak gromadzone są dotyczące jej dane.

Na co składa się wiarygodność finansowa?

Wiarygodność finansowa określa rzetelność w wywiązywaniu się z naszych zobowiązań. Na jej obraz składają się nie tylko dane związane z kredytami, które już posiadamy, albo posiadaliśmy w przeszłości i jak radziliśmy sobie z ich spłatą, ale również dane na temat tego w jaki sposób spłacamy nasze rachunki telekomunikacyjne, opłaty za gaz, wodę, prąd czy Internet. Wpływ ma również regularność wpłat za sprzęt zakupiony na raty. Należy mieć na uwadze, że również terminowe spłaty zobowiązań związanych z codziennym życiem budują pozytywną historię kredytową i płatniczą.

Rejestry i bazy danych gromadzące informację o konsumentach

W Polsce istnieje kilka organizacji zajmujących się gromadzeniem wiarygodności finansowej konsumentów. Z informacji takich korzystają zarówno banki, jak i prywatne firmy w celu sprawdzenia potencjalnego klienta. Poniżej przedstawiona została krótka charakterystyka poszczególnych, działających w Polsce instytucji, które zajmują się tym zagadnieniem.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Bank sprawdzając naszą wiarygodność finansową sięgnąć może do kilku źródeł, w których znajdzie informację na nasz temat. Jednym z kroków, który podejmowany jest przez bank to wnikliwa analiza raportów wystawionych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Biuro to zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem danych na temat zaciągania i spłacania kredytów. BIK przyznaje klientom punkty - ich przydział opiera się na zasadzie porównania profili osób, które dostały kredyt z profilami tych, którzy się o niego starają. Do systemu jesteśmy wpisywani od momentu złożenia wniosku o kredyt, a dane gromadzone są do momentu jego spłaty - jeśli natomiast, były one dokonywane nieregularnie są one przechowywane nawet 5 lat po skończeniu kredytu.

Związek Banków Polskich - System BANKOWY REJESTR

Bank sięgnąć może do Systemu BANKOWY REJESTR gdzie gromadzone są dane identyfikacyjne przedsiębiorców ale również indywidualnych konsumentów, którzy mają problemy z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań w stosunku do banków. Jest wykorzystywany w pierwszej fazie oceny ryzyka. Informacje na temat danych przetwarzanych w Systemie BANKOWY REJESTR udostępniane są wyłącznie na pisemny wniosek, złożony osobiście lub przesłany listem poleconym

Biuro Informacji Kredytowej

Kolejnym miejscem, gdzie sprawdzić można naszą wiarygodność finansową jest Rejestr Dłużników prowadzony przez Biuro Informacji Gospodarczej(BIG) - InfoMonitor S.A. . Znalezienie się na tej liście przez indywidualnego klienta jest stosunkowo proste, wystarczy 200 zł dług niespłacony przez 60 dni. W przypadku przedsiębiorstw zadłużenie wynosić musi 500 zł.

Plusy posiadania dobrej wiarygodności finansowej i historii płatniczej

Obraz naszej historii kredytowej i finansowej - jeśli jest pozytywny sprawia, że stajemy się wiarygodni w oczach kredytodawców. Nasz dobry raport BIK przyspiesza procedurę kredytową, dodatkowo znacząco ją upraszcza. Co równie ważne, nierzadko wpływają na warunki udzielenia kredytu - im lepsza historia, tym bardziej korzystny kredyt możemy dostać. Obniżanie opłat i prowizji, możliwość skrócenia procedury kredytowej czy zmniejszenie oprocentowania kredytu - to tylko niektóre korzyści z posiadania dobrej wiarygodności pieniężnej. Warto więc dbać o pozytywną historię finansową.

Co zrobić kiedy znajdziemy się w rejestrze dłużników?

Niestety, znalezienie się w jakimś rejestrze dłużników wcale nie jest takie trudne, czasami wystarczy tylko jedno niedopatrzenie, a znalezienie się na takiej liście przysparza wiele problemów i ogranicza dostęp do różnych usług. Jeśli rzeczywiście mamy długi, pierwszym krokiem oczywiście powinno być ich spłacenie - dopiero po tej czynności możemy zostać usunięci z list.

Aby sprawdzić, czy znajdujemy się w którejś z baz danych, należy założyć konto w odpowiednim rejestrze on-line. Dzięki temu zdobyć możemy dodatkowe informacje na nasz temat. Pamiętać należy, że same rejestry nie mają możliwości skreślenia nas z nich - w tym celu należy skontaktować się z podmiotem, który nas na nim umieścił i to on kieruję odpowiedni wniosek w celu usunięcia nas z rejestru.

Wiele z nas na co dzień nie myśli o swojej wiarygodności finansowej, a to błąd! Warto mieć ją na uwadze, gdy płacimy rachunki, raty kredytu czy spłacamy jakiś sprzęt - każde te czynności wpływają na naszą historię kredytową, a jej pozytywny przebieg ma wiele korzyści.