Osoby, które planują rozpoczęcie własnej działalności mogą liczyć na szereg dotacji, które w znacznym stopniu ułatwiają pierwsze kroki w biznesie.Kiedy więc podejmujemy decyzje o założeniu własnej firmy, warto zapoznać się z dostępną ofertą. Należy pamiętać, że aby otrzymać konkretne dotacje należy spełnić różne czynniki. Jednym z najpopularniejszych ośrodków finansowania nowych przedsiębiorstw jest Powiatowy Urząd Pracy.

Wysokość dotacji

Dotacje z Urzędu Pracy mają jeden, duży plus - są bezzwrotne i są wypłacane “z góry” dlatego osoba, która je otrzymuje nie musi uprzednio wydawać pieniędzy z własnego konta. Dotacje z urzędu są jednym ze sposobów aktywizowania osób bezrobotnych. Wysokość dotacji zależna jest od możliwości konkretnego Urzędu Pracy, w którym staramy się o dofinansowanie i od wysokości  jakie uzyskały one na ten cel. Takie informacje znajdziesz w regulaminach jednostek, które koniecznie sprawdź przed założeniem firmy.

Urząd Pracy, w którym przedsiębiorca składa wniosek zależy od miejsca zamieszkania, pobytu lub miejsca, w którym prowadzona będzie działalność.

Jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać dotacje?

Pierwszym, podstawowym warunkiem otrzymania dotacji na rozpoczęcie przedsiębiorstwa jest konieczność posiadania statusu osoby bezrobotnej, czyli być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba o tym statusie właśnie.Powinniśmy go  posiadać przynajmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto, dotacje można otrzymać, jeśli jesteśmy posiadaczem statusu Absolwenta Klubu Integracji Społecznej lub Absolwenta Centrum Integracji Społecznej. Ten rodzaj dotacji nie przysługuje studentom studiów dziennych, natomiast, kiedy studiujemy zaocznie, pojawia się możliwość otrzymania takiej dotacji. Ważnym warunkiem, który należy spełnić to nieposiadanie innej działalności gospodarczej przynajmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku! To bardzo ważny punkt, ponieważ wiele osób o nim zapomina. Istnieje jeszcze kilka warunków, które należy spełnić. Między innymi osoba, która stara się o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie 2 lat od złożenia wniosku nie może być karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Pamiętaj, że Powiatowe Urzędy Pracy mają wewnętrzne regulaminy, sprawdź je koniecznie przed złożeniem wniosku!

Czy potrzebny jest wkład własny?

Wiele osób, które myślą o własnej firmie i złożeniu wniosku o dofinansowanie zastanawia się, czy konieczne jest posiadanie wkładu własnego. W przypadku Urzędów Pracy taki wkład zazwyczaj nie jest wymagany. Należy jednak zaznaczyć, że w trakcie rozpatrywania wniosku urząd może zwrócić na niego uwagę, dlatego zazwyczaj warto go mieć - niekoniecznie musi być on pieniężny. Wkładem własnym są również przedmioty, które przydają się w prowadzeniu przedsiębiorstwa np. samochód czy laptop. Posiadanie takiego zabezpieczenia jest dla urzędników znakiem, że przedsiębiorca jest zaangażowany w założenie firmy, a co za tym idzie zwiększy się szansa, że nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Jakie dokumenty potrzebne są, aby uzyskać dotacje?

Aby uzyskać dotację z PUP należy przygotować szereg dokumentów. Pierwszym, najważniejszym dokumentem jest oczywiście wniosek o dofinansowanie.Formularze zazwyczaj pobrać możesz ze strony odpowiedniego urzędu pracy .

Często wymaganym jest również dołączenie życiorysu i biznesplanu - zwiększa to wiarygodność i wpływa pozytywnie na wizerunek osoby, która planuje założenie firmy.

Jak i w jakim czasie należy wykorzystać środki?

Kiedy już uda nam się otrzymać dotacje na firmę będziesz miał 2 miesiące od daty założenia działalności  na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków. Pamiętaj, że działalność gospodarczą prowadzić musisz przynajmniej 12 miesięcy i w tym czasie nie możesz składać wniosku o jej zawieszenie, w  przeciwnym czasie będziesz zmuszony do oddania otrzymanych środków wraz z odsetkami! Środki, które otrzymamy muszą być wykorzystane na wszelkie udogodnienia dla firmy. To znaczy, że przeznaczyć możemy je na zakup maszyn, wyposażenia biura zakup materiałów niezbędnych do prowadzenie działalności, a ponadto środki te wykorzystane mogą być na reklamę przedsiębiorstwa, remonty lokali czy zakup niezbędnego oprogramowania! Taki szereg możliwości, które uzyskujemy otrzymując dotacje sprawia, że naprawdę warto postarać się w trakcie przygotowywania dokumentów, tak aby nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Uzyskanie dotacji z PUP może być doskonałym startem dla wielu osób, które marzą o założeniu własnej firmy! Dobrze wypełniony wniosek, to duża szansa na uzyskanie takiej dotacji, dlatego w tym przypadku warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy finansowego, który pomoże nam w tym procesie.