Planujesz rozpocząć własną działalność gospodarczą i szukasz sposobu jej finansowania? W Polsce dostępnych jest kilka możliwości na finansowanie takiego przedsięwzięcia, oczywiście, pieniądze mogą pochodzić z własnego majątku, niemniej ta sytuacja zdarza się niezwykle rzadko, dlatego osoby chcące rozpocząć własny biznes poszukują różnego typu możliwości pozyskania odpowiednich środków finansowych. W tym przypadku na pomoc przychodzą dotacje unijne, o które ubiegać mogą się osoby zakładające nowy biznes.

Czym są dotacje unijne?

Dotacje unijne to środki, które pochodzą z budżetów państw członkowskich Unii Europejskiej, która rozporządzając swoim majątkiem tworzy różnego rodzaju programy, fundusze i instrumenty finansowania. Jedną z form “wydawania” pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej są właśnie dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kto może starać się o dotację unijną?

Aby móc starać się o dotację unijną trzeba spełnić konkretne warunki. Tylko w tych przypadkach dotacja na rozpoczęcie działalności może zostać przyznana. Taki sposób finansowania nowych biznesów przeznaczony jest dla dwóch grup interesariuszy. Pierwszą z tych grup są osoby, które nie przekroczyły jeszcze 30 roku życia. Warunkiem jest jednak, aby osoba ta nie uczyła się, ani nie pracowała. Jeśli te trzy warunki są spełnione można uzyskać dotację na rozpoczęcie własnej działalności w wysokości mniej więcej 20 tysięcy złotych. Istnieje również druga opcja, z niej skorzystać mogą osoby, które ukończyły już 30 rok życia. W tym przypadku koniecznością jest bycie osobą bezrobotną. W tym wypadku warunki różnią się w zależności od województwa, w którym dotacje są przyznawane. O ten rodzaj dotacji trzeba się postarać trochę bardziej, koniecznym jest wykazanie swojej sytuacji na rynku pracy. Są również specjalne projekty, które w szczególny sposób promują aktywność zawodową wśród osób starszych lub niepełnosprawnych, w ramach tych kategorii również można starać się o dofinansowanie.

Jak uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Aby ubiegać się o dotację unijną konieczna jest wizyta w Powiatowym lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy, to właśnie tam uzyskasz odpowiednie informacje. Możesz również skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy biznesowego, który udzielić może odpowiednich informacji. Ważne jest również, aby zapoznać się z terminami naboru wniosków oraz miejscem ich złożenia! Pamiętaj również, że aby uzyskać dotacje należy w odpowiedni sposób wypełnić wniosek składany w urzędzie. Na jego rozpatrzenie możesz czekać nawet 3 miesiące, dlatego uzbrój się w cierpliwość. Należy również przygotować solidny biznesplan, który dołączamy do naszego wniosku. W biznesplanie niezbędne jest ukazanie swojego pomysłu w jak najlepszej formie, uzasadnienie swojego pomysłu, wykazanie jego mocnych stron! Należy również określić na co przeznaczymy uzyskane z dotacji środki i jak one przyczynią się do rozwoju działalności. Jeśli otrzymasz dotację z Unii Europejskiej będziesz musiał podpisać umowę z odpowiednią instytucją, która zajmuje się przekazaniem dotacji. To właśnie w niej znajdziesz obowiązki i uprawnienia i szczegóły dotyczące rozliczanie. Koniecznie zapoznaj się z tymi warunkami, w przeciwnym razie możesz spotkać się z przykrymi konsekwencjami wynikającymi z niewywiązania się z umowy!

 Na to uważaj!

 Dotacja unijna na własną działalność jest bezzwrotna, jednak należy pamiętać, że istnieją warunki, które należy spełnić. W przeciwnym razie pieniądze będą musiały wrócić do Funduszu. Beneficjent dotacji ma obowiązek wydawania dotacji zgodnie z umownym przeznaczenie na przestrzeni jednego roku od dnia uzyskania środków finansowych, czyli z dniem otwarcia działalności. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, czyli działalność upadnie w ciągu dwunastu pierwszych miesięcy, lub środki zostaną wykorzystane niezgodnie z ich umową należy zwrócić całą kwotę dotacji łącznie z naliczonymi odsetkami.  Dlatego tak ważne jest wywiązanie się ze wszystkich warunków i obowiązków, które zawarte są w umowie, którą podpisujemy, gdy otrzymujemy dotacje.

Kiedy nie uzyskamy dotacji?

Dotacji nie otrzymamy, kiedy jesteśmy osobami pracującymi, aby starać się o dotację unijną musimy być zarejestrowani jako osoby bezrobotne w odpowiednim urzędzie. Warto również zaznaczyć, że nie dopuszczalnymi formami działalności gospodarczej, na którą chcemy pozyskać unijne dotacje są: fundacje, stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego.

Dotacja unijna to doskonała opcja dla osób, które mają pomysł na własny biznes, chęć jego prowadzenia. Dla osób, które pragną wziąć swój los we własne ręce, jednak nie mogą sfinansować swojej działalności z własnej kieszeni. Taki zastrzyk finansowy, dodatkowo bezzwrotny, jest niezwykle przydatny i pozwoli na postawienie pierwszych kroków w świecie własnego biznesu.