Posiadasz już kilka zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych i masz trudności z ich terminową spłatą? A może ze względu na zbyt wysoką sumę comiesięcznych rat nie jesteś w stanie sprawnie zarządzać budżetem domowym? W takich sytuacjach warto rozważyć… zaciągnięcie jeszcze jednego długu – kredytu konsolidacyjnego. Sprawdź, czym jest konsolidacja kredytów i jak możesz przeprowadzić ją w sposób, który będzie dla ciebie bezpieczny i rzeczywiście opłacalny.

Już na samym początku trzeba podkreślić, że konsolidacja kredytów może, ale nie musi być dla nas korzystnym rozwiązaniem. Choć faktycznie stanowi ona łatwy i wygodny sposób na zmniejszenie comiesięcznych rat, to jednak musimy mieć świadomość faktu, że za tą korzyścią idzie niestety najczęściej wzrost całkowitych kosztów spłacanych zobowiązań. Mimo wszystko jednak, nawet w takim wypadku skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego może mieć sens – i to nie tylko w przypadku osób borykających się z trudnościami finansowymi.

Czym jest konsolidacja kredytów?

Konsolidacja kredytów polega na zaciągnięciu jeszcze jednego kredytu (nazywanego konsolidacyjnym). Udzielający go bank pokrywa nasze dotychczasowe zobowiązania kredytowe i pożyczkowe, zaciągnięte w innych instytucjach finansowych. W praktyce, pożycza nam zatem kwotę, która pozwala na natychmiastową spłatę wszystkich lub części zobowiązań. Jeśli tyko przewiduje to oferta danego banku, a przy tym mamy wymaganą zdolność kredytową, w razie potrzeby możemy też liczyć na uzyskanie kwoty przewyższającej sumę obecnego zadłużenia. Taka nadwyżka, w przeciwieństwie do pozostałych środków – które od razu wpływają na rachunki naszych pożyczkodawców i kredytodawców, trafia na nasz rachunek bankowy i może być przeznaczona na dowolny cel.

Zalety konsolidacji kredytów

Zamiana kilku różnych rat kredytów i pożyczek, płaconych różnym instytucjom finansowym, na jedną, płaconą w jednym banku – taki skutek niesie ze sobą konsolidacja zobowiązań. Dzięki temu, nie musimy pilnować licznych terminów płatności, czy też dogadywać się z każdym kredytodawcą z osobna w razie pojawienia się problemów z regulowaniem zadłużenia. W praktyce jednak, najistotniejszą zaletą konsolidacji kredytów jest fakt, że pozwala ona w istotnym stopniu obniżyć wysokość miesięcznych obciążeń z tytułu spłaty rat zobowiązań. Za taki stan rzeczy odpowiada przede wszystkim rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres.

Wydłużenie okresu kredytowania sprawia, że wielkość miesięcznej raty kredytu konsolidacyjnego jest mniejsza, niż suma wszystkich comiesięcznych płatności związanych ze spłatą dotychczasowych pożyczek i kredytów; za zmniejszenie obciążeń może również odpowiadać, przynajmniej częściowo, niższe oprocentowanie. Korzyści wynikające z takiego rozwiązania są oczywiste: to możliwość podreperowania budżetu i zwiększenia kontroli nad finansami osobistymi, a także obniżenia ryzyka wystąpienia trudności ze spłatą zadłużenia.

Jakiego rodzaju zobowiązania można objąć konsolidacją kredytów?

Główna wada konsolidacji kredytów polega na tym, że nie możemy nią objąć dowolnych zobowiązań finansowych. Bank oferujący takie rozwiązanie spłaci za nas na przykład kredyty gotówkowe, ratalne, samochodowe, czy zadłużenie na rachunku bieżącym lub karcie kredytowej. Najprawdopodobniej nie spłaci zaś: pożyczek zaciągniętych w instytucjach pozabankowych, a także kredytów, w przypadku których już wcześniej mieliśmy zaległości w spłacie rat. W praktyce jednak, liczba oraz rodzaj zobowiązań finansowych jakie będziemy mogli objąć konsolidacją, w największym stopniu zależy od szczegółów oferty danego banku.

Konsolidacja kredytów – koszty i opłacalność

Pod wieloma względami kredyt konsolidacyjny jest bardzo podobny do pozostałych zobowiązań kredytowych: wymaga posiadania zdolności kredytowej i podpisania umowy, a przy tym jest oprocentowany i wiąże się z dodatkowymi opłatami. Jeśli chodzi o koszty konsolidacji kredytów, to poza odsetkami, najczęściej musimy liczyć się również z prowizją za przyznanie kredytu (nawet ponad 2 proc. wartości zadłużenia), a także składką ubezpieczenia kredytu czy opłatą za ustanowienie zabezpieczenia (hipoteczny kredyt konsolidacyjny). By móc ocenić, czy skorzystanie z takiego rozwiązania będzie dla nas faktycznie korzystne, musimy też wziąć pod uwagę ewentualne koszty z tytułu wcześniejszej spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Ponieważ opłaty karne za przedwczesną spłatę zaciągniętych kredytów lub pożyczek mogą znacznie obniżyć opłacalność konsolidacji, w pierwszej kolejności powinniśmy zsumować ich wysokości a wyliczoną kwotę potraktować jako jeden z głównych kosztów całej operacji. W szczególny sposób powinniśmy przy tym podejść do kredytów walutowych – choć je również można zwykle objąć konsolidacją, to jednak w tym wypadku warto najpierw przeanalizować prognozy danego kursu walutowego na najbliższe miesiące.

Jak konsolidować kredyty? – przebieg procesu kredytowego i kształt oferty

Chcąc skorzystać z kredytu konsolidacyjnego musimy przejść przez standardowy, trwający od kilku do kilkunastu dni, proces kredytowy. Bank analizuje naszą sytuację finansową, historię kredytową, a także wysokość i specyfikę spłacanych zobowiązań. By móc zweryfikować te kwestie, poza dokumentami osobowymi, będzie potrzebował od nas zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów. Od wspomnianych elementów będą zależały parametry zaproponowanej nam oferty kredytowej.

Na ostateczny kształt oferty kredytu konsolidacyjnego wpływa przede wszystkim: średni poziom oprocentowania konsolidowanych zobowiązań oraz długość okresu spłaty nowego kredytu. W praktyce, to właśnie zaproponowane, jednolite oprocentowanie oraz termin spłaty kredytu konsolidacyjnego, obok wcześniej wspomnianych kosztów, decydują o opłacalności takiego rozwiązania. Z drugiej jednak strony, by móc ocenić, czy jest ono dla nas korzystne musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, co chcemy dzięki niemu zyskać: możliwość jednorazowej spłaty uciążliwych długów? łatwiejsze zarządzanie budżetem domowym? A może dodatkowe środki na dowolny cel? Swoją drogą, doprecyzowując potrzeby i oczekiwania, zwiększamy szansę na wybór najkorzystniejszej dla siebie oferty konsolidacji.

Kredyt konsolidacyjny: hipoteczny czy gotówkowy?

W praktyce, chcąc skonsolidować swoje zadłużenie możemy zdecydować się na jeden z dwóch dostępnych rodzajów kredytu konsolidacyjnego: gotówkowy lub hipoteczny. Ten pierwszy, charakteryzuje się krótkim okresem kredytowania (zwykle nie dłuższym niż 8-10 lat), dość niską maksymalną kwotą kredytu oraz stosunkowo wysokim poziomem oprocentowania. Zdecydowanie bardziej opłacalny jest hipoteczny kredyt konsolidacyjny, niemniej jednak wiąże się on z koniecznością ustanowienia hipoteki na nieruchomości na rzecz banku. Można go zaciągnąć nawet na 25 czy 30 lat i skonsolidować dzięki niemu zobowiązania w kwocie od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych (wiele zależy tutaj od wartości nieruchomości). Warto jednak podkreślić, że taka opcja może wiązać się z koniecznością zlecenia wyceny nieruchomości, czy wykupienia dodatkowego ubezpieczenia – a wówczas koszty całej operacji rosną o kilkaset czy nawet kilka tysięcy złotych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli posiadamy kilka różnych zobowiązań kredytowych, ale na przykład jedno czy dwa z nich mają korzystne warunki spłaty – nie musimy obejmować ich konsolidacją. Taka operacja może dotyczyć wszystkich lub części wskazanych przez nas kredytów oraz pożyczek. Jeśli mamy wątpliwości, które z nich warto skonsolidować a przy tym nasze zadłużenie jest faktycznie wysokie, możemy skorzystać z pomocy doradcy kredytowego.

Musimy mieć świadomość faktu, że kredyt konsolidacyjny sprawdza się przede wszystkim właśnie tam, gdzie warunki spłaty posiadanych zobowiązań są wyraźnie mniej korzystne od tych, które obecnie oferują banki. Jeśli spłacamy wiele długów, ale na stosunkowo atrakcyjnych warunkach, to konsolidacja będzie najprawdopodobniej finansowo nieopłacalna. Jeśli jednak przerasta nas suma miesięcznych rat zobowiązań i chcemy zwiększyć kontrolę nad budżetem domowym, to taka operacja może okazać się jedynym sposobem na uniknięcie poważniejszych problemów ze spłatą zadłużenia.

  
Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL