• Zmiana minimalnej płacy pracowników - pracodawcy muszą przygotować się na znaczny wzrost kosztów na każdego pracownika.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe - w bieżącym roku obejmą właścicieli firm średniej wielkości.
  • Nowelizacja ustawy o małym ZUSie

 

Zmiana wysokości płacy minimalnej

W 2020 roku gorącym tematem są podwyżki płacy minimalnej oraz nowe zasady obliczania dodatku dla pracowników budżetowych. Więcej o tym można przeczytać w poprzednim artykule: https://bit.ly/35FbYouCo oznacza to dla pracodawców?Wzrost minimalnego wynagrodzenia o 350 zł dla pracownika oznacza w praktyce podwyżkę kosztów zatrudnienia go o ponad 420 zł miesięcznie. Łatwo więc policzyć, że roczny koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego minimalne wynagrodzenie będzie o 5 tys. zł wyższy.

Rozszerzenie liczby osób, które będą obowiązkowo objęte PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli dobrowolny system dodatkowego gromadzenia oszczędności w celu zabezpieczenia swojego bezpieczeństwa finansowego w przyszłości. O PPK była mowa już rok wcześniej, jednak od 1.01.2020 ustawą objęci zostali pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 osób, a od 1.07.2020 będzie ona dotyczyła również tych zatrudniających od 20 do 49 osób. Za stworzenie PPK odpowiedzialny jest pracodawca. Wymaga to przygotowania odpowiedniego budżetu, gdyż zatrudniający jest zobowiązany do opłacenia składki za pracownika w wysokości minimalnie 1,5% jego wynagrodzenia. Maksymalnie może wynosić ona 2,5% wynagrodzenia, jednak jest to dobrowolne. Pracownicy są automatycznie zapisywani do PPK, jednak mogą z nich zrezygnować poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.

1 lutego będą miały miejsce istotne zmiany dotyczące preferencyjnego ZUSu

Modyfikacja zeszłorocznej ulgi o nazwie preferencyjny ZUS tzw. mały ZUS - przysługiwała założycielom nowych firm, które w poprzednim roku kalendarzowym nie osiągnęły przychodów wyższych niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy spełniający ten warunek i prowadzący działalność, o której mowa w ustawie (wykluczeni są wspólnicy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej, jednoosobowi założyciele spółki z.o.o., twórcy i artyści), mogli obliczyć kwotę, jaką wyniosą składki ZUS przez cały rok. Aby tego dokonać, musieli obliczyć swój średni miesięczny przychód i pomnożyć go przez specjalny współczynnik podany przez prezesa ZUS. Po zmianach, od 1 lutego, będą obowiązywały dwa preferencyjne ZUS-y: mały ZUS i mały ZUS Plus. Prawo do skorzystania z małego ZUS-u będą miały osoby, których roczny przychód w poprzednim roku nie przekroczył 60 tys. zł. Z kolei mały ZUS Plus będzie przeznaczony dla osób, które nie przekroczyły 120 tys. zł przychodu. Najważniejszą zmianą jest to, że przedsiębiorca będzie obliczać podstawę wymiaru składek nie od przychodu, a od dochodu, jaki osiągnął.

Aby skorzystać z małego ZUS-u Plus należy:

  • mieć przychód za cały 2019 r. nie wyższy niż 120 tys. zł;
  • zgłosić się do 29 lutego 2020 roku;
  • prowadzić działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Należy pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne jest też to, że mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.