Jedną z największych przeszkód stojących przed właścicielami małych firm jest brak kapitału obrotowego. Pomiędzy pieniędzmi potrzebnymi na koszty ogólne, płace i wszystkie inne koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, może brakować środków na ulepszenia, remonty lub pokrycie kosztów nadzwyczajnych. W zdecydowanej większości małych firm rozwiązaniem powyższych problemów jest kredyt.

 

Pożyczki zabezpieczone, niezabezpieczone i samozabezpieczoneUżywanie długu do finansowania potrzeb biznesowych jest powszechną praktyką. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów kredytowych, dostępnych zarówno przez tradycyjnych kredytodawców, jak banki i nowsze, jak kredytodawcy internetowi. Chociaż można podzielić te pożyczki na wiele różnych kategorii, pomocne jest rozróżnienie, czy pożyczka jest zabezpieczona, niezabezpieczona lub samozabezpieczona.

 

Przyjrzyjmy się trzem różnym rodzajom pożyczek i zobaczmy, które mogą być najlepsze dla Twojego biznesu.

 

Czym są pożyczki zabezpieczone?

 

Podstawowa definicja takich pożyczek mówi, że jest to pożyczka, która jest zabezpieczona - zazwyczaj składnikiem aktywów, takim jak nieruchomości, środki pieniężne, sprzęt lub towary. Zabezpieczenie daje pożyczkodawcy pewność, że planujesz spłatę pożyczki - lub ryzykujesz utratę swojego majątku. Zdecydowana większość produktów kredytowych dla przedsiębiorstw - pożyczki terminowe, linie kredytowe itd. - to pożyczki zabezpieczone. Zabezpieczenie kredytu za pomocą jakiegoś materialnego zabezpieczenia może zapewnić korzystniejsze warunki kredytowania (niższe oprocentowanie, dłuższy okres spłaty) lub może przekonać pożyczkodawcę do przedłużenia finansowania lub udzielenia go w ogóle.

 

W niektórych przypadkach może być konieczna poręczenie osobiste właściciela przedsiębiorstwa zamiast zabezpieczenia fizycznego. Takie poręczenie spowoduje, że osobiście ponosisz odpowiedzialność za spłatę, co oznacza, że ​​pożyczkodawca może przejąć Twoje osobiste aktywa, jeśli spóźnisz się z jej spłatą.

 

Pożyczkodawca może również uzależnić wysokość finansowania od wartości  zabezpieczenia. Przykładowo wskaźnik LTV - czyli wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia nie może być wyższy niż 65%, co w praktyce oznacza, że w oparciu o nieruchomość wartą 200.000 zł uzyskamy maksymalnie 130.000 zł kredytu bądź pożyczki.

 

 

Czym są pożyczki niezabezpieczone?

 

W niektórych przypadkach możesz natknąć się na produkty kredytowe, które nie wymagają od Ciebie przedstawienia zabezpieczenia w zamian za dostęp do kapitału. Są to pożyczki niezabezpieczone.

 

Najpopularniejszym rodzajem niezabezpieczonej pożyczki jest biznesowa karta kredytowa.

 

Istnieją także inne produkty kredytowe, które nie wymagają zabezpieczenia w tradycyjnej formie. Pożyczki te będą miały wyższe niż w przypadku finansowania zabezpieczonego oprocentowanie (jako sposób dla pożyczkodawcy na zabezpieczenie ich ryzyka), albo będą dostępne tylko dla przedsiębiorstw o ​​doskonałej historii kredytowej.

 

Należy pamiętać, że pożyczki niezabezpieczone nie oznaczają „pożyczek bez odpowiedzialności”. Kredytobiorca podpisując się pod umową kredytową zobowiązuje się do terminowej obsługi długu, a w przypadku niezastosowania się do postanowień umowy, bank lub instytucja pożyczkowa może skorzystać z innych metod i źródeł odbioru pożyczonych pieniędzy niż sprzedaż zabezpieczenia o którym pisałem powyżej.

 

Podczas gdy pożyczki zabezpieczone pozwalają ci zdecydować, który z twoich składników majątku będzie stanowić zabezpieczenie i może zostać użyty do spłaty zaległości, to w praktyce pożyczki niezabezpieczone pozwalają na to, by każdy z twoich aktywów stanowił źródło spłaty.

 

W niektórych przypadkach nie masz wystarczających zasobów, aby zabezpieczyć pożyczkę, a niezabezpieczona pożyczka to jedyna opcja. To nie czyni jej złym kredytem, ​​ale sprawia, że ​​jest to bardziej ryzykowne przedsięwzięcie.

 

Czym są pożyczki zabezpieczone na własny rachunek?

 

Niektóre rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw nie wymagają od właściciela firmy przedstawienia zabezpieczenia, ponieważ pożyczka jest „zabezpieczona samodzielnie”.

 

W przypadku tych pożyczek nabywany przez Ciebie składnik aktywów stanowi zabezpieczenie sam w sobie. Finansowanie takie ma miejsce, gdy na przykład uzyskasz środki na zakup np. nowego pojazdu. W takim przypadku stanowi on zabezpieczenie, a w przypadku niewywiązania się z zobowiązań pożyczkodawca przejmie samochód, a Ty nie stracisz żadnych innych aktywów w tym procesie. 

 

Te formy finansowania są dość przystępne - ponieważ zabezpieczenie jest niejako wbudowane w pożyczkę, oprocentowanie jest niższe niż w przypadku pożyczki niezabezpieczonej , a w przypadku niewywiązania się z zobowiązań pozostałe aktywa Twojej firmy nie są zagrożone.

 

Minusem jest to, że ich zakres jest mocno ograniczony, ponieważ wymagają one konkretnego celu finansowania. Na przykład zakup maszyny, urządzenia, czy innego środka trwałego do Twojego przedsiębiorstwa.