Polacy biorą coraz to więcej pożyczek a rynek pozabankowy w tym sektorze od kilku lat ma się bardzo dobrze. Polacy jako konsumenci mają coraz to więcej potrzeb, które realizują wykorzystując możliwości tegoż rynku. Firmy pożyczkowe wyrastają na mocnych konkurentów dla banków, szczególnie jeśli przyjrzymy się pożyczką na niskie kwoty.

Ciągły wzrost

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wartość rynku pożyczek pozabankowych w pierwszej połowie 2017 roku wynosiła prawie 4 mld złotych, a jego wartość wciąż rośnie.  Firmy udzielają coraz to więcej pożyczek i według prognoz ta tendencja ma pozostać stała. Sprawia to również, że zadłużenie pojedynczego Polaka będzie wzrastało, zwiększy się również liczba osób, która korzystać będzie z więcej niż jednej takiej usługi naraz. Już dziś wiadomo, że liczba osób w Polsce, która posiada co najmniej 4 pożyczki przekroczyła 2 miliony! Warto zaznaczyć, że rośnie również ilość pożyczek, które udzielane są we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej, czyli z BIKiem.

Regulacje prawne

Zwiększenie popularności pożyczek pozabankowych wynikać może z faktu, że na przestrzeni ostatnich kilku lat, rynek ten został poddany licznym regulacjom prawnym. Gdy w ostatniej dekadzie XX wieku na rynek wchodziły firmy pożyczkowe w Polsce nie istniały żadne regulacje prawne przez co wiele z tych firm posuwało się do “nieczystych zagrań”, wprowadzono wysokie oprocentowania i ukryte koszty dodatkowe. W roku 2016 w życie weszła m.in. ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która nakładała na firmy udzielające pożyczek pewne obostrzenia, które na celu miały zaprzestanie nieuczciwych praktyk wykonywanych przez niektóre z nich. Wprowadzony został np. wymóg, aby założyć firmę pożyczkową należy dysponować kapitałem w wysokości minimum 200 tys. złotych. Zmiany te przyczyniły się również do powstania Rejestru Instytucji Pożyczkowych, który prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego i w którym rejestracja jest obowiązkowa. Nim jednak powstał ów rejestr, w Polsce działały nieobowiązkowe bazy, np. Związek Firm Pożyczkowych, który zrzeszał firmy z tego obszaru działalności.

Kim są osoby, które zaciągają pożyczki w sektorze pozabankowym?

Początkowo sektor pozabankowy specjalizował się w obsłudze klientów o niskiej zdolności kredytowej oraz takich, którzy byli już zadłużeni - klienci brali pożyczki w tym sektorze, aby spłacić swoje kredyty zaciągnięte z sektora bankowego. Obecnie według dostępnych danych statystyczny pożyczkobiorca to osoba mieszkająca w mieście, zatrudniona na umowę cywilnoprawną, wykonująca wolny zawód lub pracująca dorywczo. Są to często osoby młode, bez długiej historii kredytowej. A kiedy najchętniej zaciągamy pożyczki? Odpowiedź jest całkiem prosta - w okresie przed świętami. Wzrost udzielania pożyczek w tym okresie jest czasami większy o nawet 19% w porównaniu do poprzedzających miesięcy!

Rozwój rynku pozabankowego

Rynek pozabankowy w Polsce zaczął rozwijać się w latach 90. minionego wieku. Początkowo firmy te reklamowały się poprzez ogłoszenia outdoorowe i umieszczane w prasie. Istniały punkty udzielania kredytów, miały one jednak charakter lokalny. Początkowo wizerunek tego typu przedsiębiorstw był raczej negatywny, a wynikał on z braku respektowania przepisów prawa przez te właśnie firmy.

Największy rozkwit sektora pożyczek pozabankowych nastąpił po 2008 roku. W tym czasie banki nie przykładają dużej uwagi do zdolności kredytowej kredytobiorców, co sprawiło, że wiele Polaków miało problemy ze spłatą swoich długów, a w celu ich spłacenia sięgały do źródeł pozabankowych. Następnym bodźcem, który spowodował rozwój tegoż sektora, było wprowadzenie sprzedaży produktów kanałem direct i współpraca z rynkiem nowych technologii, co sprawiło, że obecnie pożyczek można udzielać on-line. Model udzielania kredytów bez potrzeby wychodzenia z domu cieszy się ogromną popularnością wśród Polskich konsumentów.

Pożyczki mobilne

Według dostępnych danych, aż 75% ruchu w polskim Internecie generowanych jest przy użyciu urządzeń mobilnych. Nic dziwnego więc, że taki stan rzeczy przekłada się również na sektor pożyczek w rynku pozabankowym. W 2016 roku, aż 33 % zobowiązań udzielono klientom, którzy wykorzystali w tym celu urządzenie mobilne właśnie. Aplikacje tworzone na potrzeby zaciągania takich pożyczek są proste i intuicyjne, sprawia to, że konsument z chęcią korzysta z takiej usługi.

Sektor pożyczek pozabankowych w Polsce ma się bardzo dobrze, a według prognoz, w najbliższej przyszłości będzie miał się jeszcze lepiej. Spowodowane jest to przede wszystkim przez coraz to  większe potrzeby Polaków jako konsumentów, ale również zwiększeniem wiarygodności takich firm w ich oczach, regulacjami prawnymi dotyczącymi przedsiębiorstw działające na tym rynku oraz ciągłym rozwojem technologicznym tegoż sektora.