Nie tylko osoby prywatne, ale również przedsiębiorcy często rozważają nabycie pojazdu poza granicami kraju. Takie rozwiązanie może okazać się dla firmy faktycznie opłacalne, ale pod warunkiem, że dobrze się do niego przygotujemy. Sprawdź, jak kupić auto za granicą będąc czynnym podatnikiem VAT i jak wyglądają wówczas kwestie podatkowe.

Zasady kupna auta poza Polską – czynniki, które mają znaczenie

Musimy mieć świadomość faktu, że przebieg i rozliczenie zagranicznego zakupu samochodu zależy od kilku czynników. Najważniejsze z nich to:

 • stan pojazdu – a więc to, czy jest samochodem nowym czy używanym;
 • kraj zakupu auta – czy auto kupujemy w UE, czy w kraju spoza niej;
 • status podatkowy sprzedawcy – czy jest to firma, czy osoba prywatna;
 • rodzaj dokumentu sprzedaży – czy jest to umowa sprzedaży, faktura VAT, czy faktura VAT-marża.

Przyjrzyjmy się więc bliżej temu, jak wyglądają zasady kupna auta poza Polską, w zależności od specyfiki przeprowadzanej transakcji.

Jak kupić auto za granicą w obrębie UE?

Zakup pojazdu na terenie UE może przebiegać według zasad ogólnych, które nie wiążą się z koniecznością rozliczania VAT, albo zgodnie z założeniami tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), gdzie obowiązkowi naliczenia VAT podlega kupujący. Z transakcją WNT nie będziemy mieli do czynienia, jeśli nabywamy używane auto od zagranicznej osoby prywatnej, jak również wówczas, gdy pojazd kupujemy wprawdzie od kontrahenta z zagranicy, ale znajduje się on już na terytorium naszego kraju.

Akcyza przy zakupie auta z zagranicy

Gdy kupione auto trafi już do Polski, musimy zapłacić podatek akcyzowy oraz złożyć w urzędzie celnym deklarację AKC-U. Z tego ostatniego obowiązku musimy wywiązać się w ciągu 14 dni, ale nie później niż w dniu rejestracji samochodu w naszym kraju. Do składanej deklaracji AKC-U dołączamy:

 • kopię dokumentu zakupu pojazdu (oryginał do wglądu organów),
 • wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • kartę pojazdu oraz kopię unijnego dowodu rejestracyjnego (oryginał do wglądu organów).

Jeśli chodzi o sam podatek akcyzowy, to jego stawka wynosi 3,1 proc. (auta z pojemnością silnika do 2000 cm) oraz 18,6 proc. (pojemność silnika powyżej 2000 cm). Kwota podatku jest naliczana od ceny widniejącej na dokumencie zakupu.

Zakup auta w ramach transakcji WNT

Zasady kupna auta poza Polską realizowanego w ramach WNT znajdziemy w ustawie o VAT. Wynika z niej, że jako nabywcy pojazdu jesteśmy zobowiązani:

 • korzystając z formularza VAT-R zarejestrować się dla celów VAT-UE, a następnie, w ciągu 14 dni od momentu zakupu auta, zapłacić US odpowiednią kwotę podatku VAT;
 • przedstawić na druku VAT-23 naczelnikowi urzędu skarbowego potwierdzenie zakupu auta w ramach transakcji WNT, a także kopię dotyczącej jej faktury oraz dowód opłacenia podatku;
 • złożyć w urzędzie deklarację VAT-7 lub VAT-7K, która potwierdza zakup oraz uiszczenie podatku – z obowiązku należy wywiązać się do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonaliśmy zakupu;
 • złożyć w urzędzie informację VAT-UE – w przypadku wersji elektronicznej obowiązuje taki termin jak w powyższym punkcie, natomiast decydując się na wersję papierową mamy na to 15 dni.

Jak kupić auto za granicą, w kraju spoza UE?

Zasady kupna auta poza Polską wyglądają inaczej, gdy transakcję zawiązujemy z podmiotem pochodzącym z kraju niebędącym członkiem UE. Jeśli odprawa celna będzie przeprowadzana w Polsce, to musimy liczyć się z naliczeniem nie tylko akcyzy i VAT, ale również cła.

Formalności związane z cłem

Zgłoszenia celnego dokonujemy przy pomocy dokumentu SAD w wersji papierowej lub elektronicznego dokumentu PZC. W przypadku krajów należących do EFTA, czyli m.in. Szwajcarii i Norwegii stawka cła wynosi 0 proc., natomiast dla USA i Kanady – 10 procent. Kwota cła jest naliczana na podstawie wartości transakcji wskazanej w dokumencie zakupu, a także pozostałych kosztów związanych z transportem oraz ewentualnym ubezpieczeniem samochodu – poniesionych poza granicami zewnętrznymi UE.

Akcyza przy zakupie auta spoza UE

W przypadku samochodów z UE i spoza niej, zasady związane z naliczaniem i opłacaniem podatku akcyzowego są bardzo podobne. Podatek ten musimy uregulować jeszcze przed rejestracją pojazdu w Polsce, przy czym musimy pamiętać, że jeśli auto sprowadzamy z kraju spoza UE, wykazana w zgłoszeniu celnym kwota akcyzy będzie uwzględniała wartość celną i należne cło.

VAT przy zakupie auta spoza UE

Jeśli auto sprowadzamy spoza UE, to urząd celny, na podstawie zgłoszenia celnego, naliczy również podatek VAT. Stawka VAT wynosi zawsze tyle samo – 23 proc., a sama kwota tego podatku jest naliczana przy wykorzystaniu wartości celnej, należnego cła oraz podatku akcyzowego.

Sprowadzenie samochodu z zagranicy to przede wszystkim dodatkowe obowiązki podatkowe. By wywiązać się z nich w sposób zgodny z prawem, koniecznie musimy prawidłowo określić, z jakim rodzajem transakcji będziemy mieli do czynienia.

  
Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL