Powszechnie wiadomym i oczywistym wydaje się konieczność wnikliwego czytania każdego dokumentu, który podpisujemy - jednakże, wciąż nie wszyscy to robią! W przypadku podpisywania umowy o kredyt powinniśmy przeanalizować ją jeszcze dokładniej niż zazwyczaj - pominięcie czegoś może skończyć się bardzo boleśnie.

Czytaj umowę bez pośpiechu. Zapoznaj się ze wszystkimi punktami i zapisami, wszystko, co napisane w umowie jest równie ważne! Pamiętaj, że szybkie przewertowanie nie wystarczy, aby zapoznać się z treścią umowy. Najlepiej weź umowę do domu, lub poproś o przesłanie jej na Twojego maila. W zaciszu swojego mieszkania łatwiej będzie Ci się skupić, nie będziesz odczuwać presji związanej z obecnością innych ludzi, będziesz mógł poświęcić tekstowi wystarczająco dużo czasu, aby przeczytać go ze zrozumieniem. Wszystko co niejasne podkreśl - dzięki temu będziesz wiedział jakie tematy poruszyć w rozmowie z pracownikiem. Warto również skonsultować się z doradcą - pamiętajmy, że nie musimy znać się na wszystkim, jednak umowa na kredyt jest sprawą poważną i dobrze skonsultować ją ze specjalistą!

Zweryfikuj informacje na temat pożyczkodawcy!

Pamiętaj, że pożyczka czy kredyt powinny być decyzją przemyślaną. Koniecznie przed podpisaniem umowy sprawdź instytucji z której oferty chcesz skorzystać. Możesz to zrobić za pomocą Internetu. Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego Możesz sprawdzić listę firm objętych nadzorem finansowych oraz rejestr podmiotów podejrzanych o nielegalną działalność bankową. Unikniesz dzięki temu nieprzyjemnych niespodzianek związanych z oszustwami w sektorze finansowym.

Nie zapomnij o załącznikach!

Jednym z ważnych kroków przy podpisywaniu kredyty jest sprawdzenie, czy zawiera ona jakieś aneksy - jeśli tak, koniecznie je przeczytaj! Warto zaznaczyć, że są one częścią obowiązującą w takim samym stopniu co umowa i jesteśmy zobowiązani wobec wszystkich załączników. Koniecznie przeczytaj regulamin - ludzie często o tym zapominają, a jest to wiedza podstawowa. Nigdy nie pomijaj załączników, to może skończyć się naprawdę źle.

Sprawdź swoje dane

Punkt ten może wydawać się błahy, jednak jest niezwykle istotny. Często pisząc podstawowe informację, szczególnie takie dotyczące nas samych, robimy to bez zastanowienia - bardzo łatwo w takiej sytuacji popełnić jakiś błąd. Dlatego tak istotnym jest wnikliwe przejrzenie dokumentów przynajmniej dwa razy. Zwróć uwagę również na adres do korespondencji - to właśnie on będzie służył do kontaktu z bankiem. Pamiętaj o tym, aby poinformować kredytodawcę o każdej zmianie adresu czy numeru telefonu.

Koszty kredytu

To jeden z najważniejszych aspektów kredytu. Sprawdź oprocentowanie - to ono wpływa w największym stopniu na realny koszt kredytu i składa się ze stopy rynkowej i marży banku. Marża jest stała w całym okresie kredytowania, natomiast stopa rynkowa zależy od sytuacji makroekonomicznej, dlatego w trakcie spłaty kredytu może się zmieniać. Nie zapomnij o różnego rodzaju prowizjach, np. za wcześniejszą ratę, albo, w przypadku decyzji o zmianie waluty kredytu. Sprawdź drobny druk - zdarza się tak, że informacje o dodatkowych kosztach są tam umieszczane. Zajrzyj do tabeli opłat - to aneks dodawany do umowy, o którym wielu z kredytobiorców zapomina, a to poważny błąd. Właśnie w tej tabeli znajdują się informację odnośnie marży i oprocentowania, oraz umieszczone są dodatkowe opłaty o kary, które może nałożyć na nas kredytodawca!

Zwróć uwagę na okres spłaty

Sprawdź okres kredytowania - zależy ona od oferty i może wynosić nawet 50 lat! Pamiętaj o tym, ale był to okres dostosowany do Twoich możliwości. W interesie instytucji jest udzielanie kredytów na długi okres, abyśmy płacili więcej odsetek. Jednak długi okres kredytowania sprawia oczywiście, że spłacane przez nas raty są niższe.

Przeanalizuj swoje prawa

Warto podkreślić, że w umowie zapisane są nie tylko nasze obowiązki i obciążenia, ale także ujęte są nasze prawa! Koniecznie zwróć na nie uwagę na warunki rezygnacji z umowy. Zasady, na których wypowiedzieć umowę powinny być przez nas dokładnie przeanalizowane. Kiedy przekroczymy limit 14 dni, kiedy to z umowy możemy wycofać się bez podawania konkretnej przyczyny, pojawić się mogą pewne warunki, które będziemy musieli spełnić. Zwróć uwagę również na to, czego domagać się możemy, gdy dojdzie do naruszenia warunków umowy przez instytucję, która udziela nam kredytu.

Pamiętaj o ubezpieczeniu

Do każdego kredytu musimy wykupić ubezpieczenie. Najczęściej dotyczy ono zdarzeń losowych takich jak utrata pracy, poważna choroba, leczenie szpitalne czy niezdolność do pracy. Z punktu widzenia prawa nie jest ono obowiązkowe, jednak zdecydowana większość pożyczkodawców uznaje go jako podstawowe zabezpieczenie i jest ono warunkiem dostania kredytu lub pożyczki. Sprawdź warunki i koszty takiego ubezpieczenia.
Zanim podpiszesz umowę, pamiętaj o tym aby naprawdę dokładnie ją przeanalizować! To poważna decyzja i nie powinna być podejmowana pochopnie. W przypadku podpisywania umowy kredytowej warto zasięgnąć rad doradcy finansowego - oceni on fachowym okiem, czy proponowana nam oferta kredytu jest opłacalna, wytłumaczy niejasności i uchroni nas przed ewentualnymi złymi decyzjami.