90% przedsiębiorców, rozważając zewnętrzne finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, bierze w pierwszej kolejności pod uwagę kredyt bankowy. Jednak jak szybko taki pomysł przychodzi do głowy, tak równie szybko, pojawiają się wątpliwości czy ma szanse na kredyt. „Czy bank pozytywnie oceni moją zdolność kredytową?”, „czy mam wystarczające zyski?”, „czy nie będzie problemu, jeśli opóźniam się w płatnościach na rzecz ZUS?”, „czy nie funkcjonuję na rynku zbyt krótko?”, „czy mam wystarczające zabezpieczenie?”. Dochodzą do tego jeszcze kwestie formalne – formularze, zestawienia, dokumenty i wiele innych.

Faktoring dla firm

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje alternatywa dla zwyczajowego kredytu. Banki i inne instytucje mają w swojej ofercie produkt, który nie jest zbyt dobrze znany potencjalnym klientom. O czym mowa? O faktoringu! Tego typu rozwiązanie jest proponowane przedsiębiorstwom przez specjalizujące się w nim firmy faktoringowe, albo odpowiednie zespoły w bankach.

Na czym polega faktoring

Faktoring to usługa, polegająca na tym, że pieniądze za fakturę wystawioną z odroczonym terminem płatności przedsiębiorstwo otrzymuje zaraz po dokonaniu sprzedaży bądź usługi. Takiej płatności (pomniejszonej o prowizje itd.) dokonuje faktor (bank lub firma faktoringowa), a w terminie płatności wynikającym z faktury kontrahent płaci na rachunek faktora, a nie wystawiającego fakturę. 10 lat temu, gdy rozwiązania informatyczne jeszcze nie były tak rozbudowane jak dzisiaj, z faktoringu korzystały duże firmy, których obroty roczne przekraczały sto milionów złotych, a do wykupu przedstawiały faktury opiewające na dziesiątki tysięcy złotych, a pieniądze z tytułu wykupu pojawiały się po kilku dniach. Obecnie, dzięki dostępnym platformom faktoringowym usługa taka jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorstw.

Korzyści płynące z faktoringu

Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku, aby każda faktura przedstawiona do wykupu przez faktora miała postać papierową. Wystarczy wypełnić odpowiednie pola w aplikacji faktoringowej, podając dane z faktury oryginalnej – numer faktury, kwota, data wystawienia, data płatności, nazwa odbiorcy itd. W zależności od ustaleń z faktorem wiarygodność podanych w systemie danych jest weryfikowana z dokumentami oryginalnym w cyklach tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych albo wyrywkowo. W niektórych sytuacjach jest możliwość bezpośredniego połączenia systemu finansowo-księgowego firmy z systemem faktoringowym, co dodatkowo usprawnia proces zgłaszania faktur do wykupu. Rozwiązania informatyczne spowodowały, ponadto że do wykupu można obecnie zgłaszać faktury na niewielkie kwoty, które w ciągu paru chwil pojawią się na rachunku przedsiębiorstwa, a nie jak kiedyś - w ciągu paru dni.

Kiedy stosować faktoring?

Faktoring jest szczególnie polecany przedsiębiorstwom, które chcą mieć nieprzerwany i szybki dostęp do pieniędzy, a przy tym mają stałych odbiorców towarów i usług. Faktoring jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy firma rozpoczyna współpracę z nowym kontrahentem i nie ma wiedzy na temat jego pozycji rynkowej i zdolności do regulowania zobowiązań w terminie. Może być również stosowany przez przedsiębiorców, którzy mają problemy z egzekwowaniem płatności od dłużników.

Faktoring a kredyt

To, co dodatkowo powoduje, że w mojej ocenie jest to ciekawa alternatywa dla kredytu obrotowego jest fakt, że faktoring staje się coraz tańszy - praktycznie porównywalny z kredytem, a nie wymaga skomplikowanego badania zdolności kredytowej. Faktor skupia się w takiej sytuacji bardziej na jakości samej transakcji niż na tym czy firma nie ma zaległości w ZUS czy US, możliwych zabezpieczeniach finansowania, długości funkcjonowania na rynku, czy też ma wskaźniki finansowe poniżej normy. W zależności od naszych oczekiwań mamy do dyspozycji różne rodzaje faktoringu.

Formy faktoringu

Podstawową funkcją faktoringu jest oczywiście poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jednak faktoring to także usługi dodatkowe, które mogą wspomóc proces zarządzania należnościami w firmie. Bardzo ważnym jest, by wybrać właściwy rodzaj faktoringu, który będzie odpowiadał na potrzeby danego przedsiębiorstwa. Może to być faktoring pełny, w którym ryzyko niewypłacalności kontrahenta w całości spada na faktora. Możemy skorzystać z mikrofaktoringu dla małych przedsiębiorstw z niewielką ilością kontrahentów. Inną opcją jest faktoring odwrotny, w którym finansowanie dotyczy naszych faktur zakupowych. Dzięki przedterminowym płatnościom przedsiębiorca ma szansę uzyskać np. lepszy rabat cenowy od kontrahenta. Zyskuje również odroczony termin płatności na rzecz faktora. Jeśli prowadzimy operacje handlowe z zagranicą możemy skorzystać z faktoringu importowego bądź eksportowego w którym firma faktoringowa dodatkowo sprawdzi wiarygodność naszego kontrahenta.

Czy faktoring jest opłacalny

Rodzajów faktoringu jest bardzo wiele, a korzyści płynące z tego produktu są bardzo wymierne. Przede wszystkim zabezpiecza on płynność finansową przedsiębiorstwa, zwiększa konkurencyjność firmy, dzięki możliwości udzielania kontrahentom dłuższych terminów płatności. Dodatkowo pozwala na zwiększenie poziomów sprzedaży poprzez szybszy obrót gotówki. To, co ma z kolei wpływ na relacje handlowe, to to, że ciężar monitorowania płatności od kontrahenta spada na faktora, a więc to on jest odpowiedzialny za upominanie się o pieniądze. Z kolei dla firm, które nie chcą wiązać się długoterminowymi umowami z faktorem dostępna jest usługa wykupu wierzytelności, która co do zasady dotyczy jednej faktury (maksymalnie kilku) i niesie ze sobą możliwość całkowicie dowolnego ich wyboru.

Aby uatrakcyjnić faktoring instytucje faktoringowe wprowadzają na rynek kombinacje kilku produktów, by maksymalnie je dopasować do charakterystyki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Może to być połączenie akredytywy z faktoringiem, przez co możliwe jest sfinansowanie operacji handlowej od momentu zamówienia towaru za granicą do momentu zapłaty. A dla transakcji krajowych łączy się faktoring odwrócony z faktoringiem klasycznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności zaciągania kredytu na żaden cel, a swoim dostawcom i odbiorcom możemy zaproponować korzystniejsze warunki zapłaty - płatność natychmiastową dostawcy, a odbiorcy - odroczony termin płatności

Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL