Jeszcze do niedawna z faktoringu mogły korzystać właściwie jedynie duże firmy i korporacje. Konkurencja na rynku oraz duża liczba podmiotów z sektora MSP sprawiają jednak, że coraz więcej firm faktoringowych jest gotowych finansować faktury opiewające na kilkaset czy nawet kilkadziesiąt złotych. Z niniejszego artykułu dowiesz się, na czym polega mikrofaktoring i jakie korzyści może przynieść twojej firmie.

Mikrofaktoring to nic innego, jak faktoring dla małych firm. Działa zatem tak samo jak „zwykłe”, kierowane do większych podmiotów usługi faktoringowe, tzn. umożliwia szybkie pozyskiwanie środków pieniężnych zamrożonych w fakturach z odroczonym terminem płatności. Co istotne, współpraca którą nawiążesz z firmą faktoringową będzie miała charakter długookresowy (standardem jest umowa na czas nieokreślony), a więc zapewni ci stałe i pewne finansowanie bieżącej działalności.

Istota mikrofaktoringu

Po podpisaniu umowy z firmą faktoringową, będziesz przekazywał jej na bieżąco wszystkie objęte nią faktury (będziesz tzw. faktorantem). W zamian za przekazanie wierzytelności, faktor natychmiast (nawet już następnego dnia) przeleje na twoje konto tzw. zaliczkę (ok. 80-90% wartości faktury brutto), pomniejszoną o swoje wynagrodzenie. Pozostałą część należnej kwoty otrzymasz wówczas, gdy twój kontrahent dokona należnej płatności. Ponieważ w takim modelu, odbiorcy usług i towarów rozliczają się nie z tobą lecz z firmą faktoringową, ważne jest byś odpowiednio wcześniej poinformował ich o korzystaniu z usługi mikrofaktoringu.

Dowiedz się dlaczego warto stosować mikrofaktoring

Usługi dodatkowe w mikrofaktoringu

W praktyce, mikrofaktoring wiąże się nie tylko z transferem wierzytelności (wówczas byłaby to zwykła cesja wierzytelności), ale i ze świadczeniem przez instytucję faktoringową rozmaitych usług dodatkowych. W skład tych usług może wchodzić m.in. monitorowanie terminowości spłat, ewidencjonowanie i windykacja wierzytelności, usługi z zakresu doradztwa finansowego, a nawet przejmowanie ryzyka niewypłacalności kontrahentów-dłużników (faktoring bez regresu). W wielu przypadkach można również korzystać z usług o charakterze marketingowym, a także uzyskać dostęp do systemu pokazującego stan rozliczeń faktoringowych.

O tym, z jakich konkretnie udogodnień będziesz mógł korzystać, decydują oczywiście postanowienia umowy, którą zawrzesz z faktorem. Niemniej jednak, oferty faktoringu dla małych firm stają się coraz bardziej rozbudowane i wybierając odpowiedniego faktora, możesz zapewnić sobie w razie potrzeby daleko idące wsparcie w wielu aspektach dotyczących zarządzania wierzytelnościami. Musisz tylko pamiętać, że jeśli twój biznes jest naprawdę niewielki (mała liczba klientów i głównie faktury na kilkadziesiąt złotych), to część z tych usług będzie dla ciebie albo niedostępna, albo zupełnie nieprzydatna.

Mikrofaktoring – korzystny, ale dla kogo?

Mikrofaktoring to usługa skierowania do firm z sektora MSP, stosujących odroczone terminy płatności. Taki produkt nie sprawdzi się jednak, jeśli współpracujesz tylko z jednym bądź kilkoma wiarygodnymi kontrahentami, którzy w terminie opłacają faktury, a te zaś współgrają z terminami narzuconymi przez twoich dostawców i nie obniżają płynności finansowej. Wiedz też, że jeśli skala prowadzonej przez ciebie działalności jest niewielka, trudno będzie ci znaleźć jakiegokolwiek faktora zainteresowanego nawiązaniem współpracy.

Faktoring jest korzystny przede wszystkim dla firm funkcjonujących w branżach, które są wrażliwe na wahania koniunktury i narażone na występowanie zatorów płatniczych. Chętnie sięgają po niego również przedstawiciele sektora produkcyjnego. Pod względem wielkości obrotów, wśród klientów instytucji faktoringowych dominują producenci żywności, dalej plasuje się branża paliwowa i energetyczna, hutnictwo, przedsiębiorstwa produkujące sprzęt RTV i AGD czy elektronikę. W praktyce jednak, wszystkich faktorantów łączy nie specyfika prowadzonej działalności lecz cel – czyli chęć zwiększenia stabilności przychodów i utrzymanie płynności finansowej.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Do skorzystania z mikrofaktoringu zachęca również atrakcyjna cena i większa dostępność w porównaniu np. do kredytów bankowych. W tym przypadku, faktor nie bada ani twojej zdolności kredytowej, ani kondycji finansowej twojej firmy. Kluczowy jest tutaj standing finansowy oraz tzw. faktorowalność zawieranych przez ciebie transakcji – czyli inaczej mówiąc to, czy nie pojawiają się okoliczności, które mogą utrudniać faktorowi skuteczne ściągnięcie należności. To sprawia, że mikrofaktoring może stać się dla ciebie źródłem finansowania bieżącej działalności nawet wówczas, gdy nie posiadasz zdolności kredytowej.


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL