Prowadzenie firmy oczywiście wiąże się z wydatkami i aby utrzymać ją w codziennym funkcjonowaniu niezbędne jest zachowanie płynności finansowej. Do osiągnięcia tego stanu przedsiębiorcy korzystają z wielu źródeł finansowania. Idealnym rozwiązaniem jest sytuacja, w której koszty prowadzenia firmy, pokrywane są z wypracowanych przez nią zysków lub z jego oszczędności. Czasami jednak zdarza się tak, że firma, aby zapewnić płynność finansową musi skorzystać ze źródeł pochodzących spoza firmy.

Kredyt, jako źródło finansowania

Jednym z najpopularniejszych produktów finansowania firm są kredyty. Wydają się one być najskuteczniejszym ze źródeł pochodzących z zewnątrz, które pomagają zachować płynność finansową. Należy jednak pamiętać, że nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, że taki kredyt otrzymamy. Decyzja banku zależy od wielu czynników, a sam kredy wiążę się z kosztami, dlatego zanim zdecydujesz się na taką opcję, dobrze to przemyśl. W przypadku, gdy finansujemy firmę kapitałem obcym, ryzyko zawsze staje się wyższe, niżeli w sytuacji, gdy finansowanie następuje za pomocą kapitału wewnętrznego . Wnioskowanie o kredyt wiążę się również z koniecznością spełnienia konkretnych wymogów, które zostają wyznaczone przez kredytodawcę. Najczęściej polega to na zapewnieniu odpowiednich gwarancji oraz zabezpieczeń, które mogą przyjmować formę poręczeń, zastawów, przewłaszczeń czy hipotek. Czasami jednak kredyt jest najlepszą opcją, z której skorzystać może firma. Kredyt, który będzie przemyślaną decyzją, często może uratować wizerunek i stan firmy i sprawić, że znacząco się rozwinie.

 

Oferty banków

W ofertach banków, które możesz znaleźć na rynku pojawiają się kredyty o bardzo różnym charakterze, jednak najpopularniejsze są tzw. kredyty obrotowe, które przeznaczone są na finansowanie działalności bieżącej i mogą być udzielane na rachunek bieżący. Wśród tych kredytów wyróżnić można kredyt celowy, który przyznawany jest na sfinansowanie konkretnie określonej transakcji. Kolejną z opcji kredytu obrotowego, jest kredyt kasowy, czyli taki, który najlepiej sprawdzi się, gdy brak pieniędzy na koncie, jest tylko chwilową sytuacją, ponieważ powinien on być spłacony w ciągu zaledwie kilku dni. Następną z opcji jest tzw. kredyt w formie linii kredytowej, czyli taki, który udzielany jest na finansowanie powtarzających się transakcji (np. powtarzalne dostawy materiałów czy surowców). Ostatnią z możliwości kredytu obrotowego jest kredyt na pokrycie wymagalnych zobowiązań, który pomaga w regulowaniu bieżących płatności.

Faktoring

Jednym ze sposobów finansowania firmy jest również faktoring, czyli wykupienie nieprzeterminowanych wierzytelności z odroczonym terminem spłaty przez faktoranta. Pobiera on za taką usługę opłatę, jednak w skutkach przyniesie ona mniej szkód, niż zadłużenie przez kontrahenta. Polega to na wykupienia przez firmę świadczącą usługi faktoringowe wierzytelności od przedsiębiorstwa wobec innych, poprzez wpłacenie na rachunek kwotę, która stanowić ma określony procent sumy zakupionych wierzytelności, a pozostała część trafia do przedsiębiorcy, gdy odbiorca zapłaci za wykonaną usługę czy produkt.

Więcej na temat faktoringu przeczytasz w innym naszym wpisie: https://bankowoscfirmowa.pl/finanse-dla-firm/faktoring-dla-firm-krok-po-kroku

Leasing finansowy i operacyjny

Kolejnym z popularnych narzędzi finansowych wśród przedsiębiorców jest leasing. Jest to rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie jakiegoś składnika majątku, które jest potrzebne do prawidłowej działalności firmy, bez konieczności wydawania na raz dużej sumy pieniędzy. Wyróżnić można dwa rodzaje leasingu - operacyjny i finansowy. Ten pierwszy charakteryzuje się tym, że przedmiot, który nabywamy pozostaje własnością leasingodawcy i to on odpowiedzialny jest za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Jeśl jednak chodzi o leasing finansowy sprawa wygląda inaczej. Leasingobiorca w tym wypadku wykazuje dany składnik w ewidencji środków trwałych i sam go amortyzuje.

Zainteresował Cię temat leasingu – poczytaj o nim tu:https://bankowoscfirmowa.pl/finanse-dla-firm/leasing-finansowy-w-firmie-czy-to-sie-oplaca

Dostępne opcje finansowania wewnętrznego obcego

Podwyższanie kapitałów własnych to opcja, która może przebiegać w różny sposób. Po pierwsze, jednym ze sposobów, na finansowanie wewnętrzne jest znalezienie nowego inwestora. Kolejną z opcji jest pozyskanie tzw. wspólnika cichego, czyli osoby, która nie ma członkostwa w spółce, a przysługuje mu tylko wierzytelność do pobierania określonej części zysku, które wypłacane jest jako wynagrodzenia za wniesiony przez niego wkład.

Należy pamiętać, że przedsiębiorstwo, które znajduje się w trudnej sytuacji finansowej ma wiele opcji, aby jej zaradzić. Koniecznym jest jednak, aby podjęte decyzję i kroki zawsze były przemyślane. W takich sytuacjach warto jest skorzystać z wiedzy profesjonalnego doradcy finansowego, dzięki któremu możemy uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji, które mogą doprowadzić do upadku firmy.