Spłata kilku zobowiązań finansowych jednocześnie to dla przedsiębiorcy duże obciążenie, zwłaszcza jeśli wiążą się z nimi wysokie comiesięczne raty. By nie dopuścić do problemów z regulowaniem zadłużenia, może on rozważyć w takiej sytuacji skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego dla firm. Na czym polega taki kredyt i na co trzeba zwrócić uwagę przed jego zaciągnięciem?

Na wstępie należy podkreślić, że istota kredytu konsolidacyjnego dla firm jest w zasadzie taka sama jak w przypadku jego odpowiednika, kierowanego do osób prywatnych. Mimo wszystko jednak, to ten ostatni jest standardowym elementem oferty większości banków komercyjnych – możliwość konsolidacji zobowiązań firmowych udostępnia wyraźnie mniejsza liczba instytucji. Trzeba przy tym dodać, że banki nie konsolidują kredytów firmowych z prywatnymi, i na odwrót. Jeśli zatem prowadzimy działalność gospodarczą i zaciągaliśmy zobowiązania zarówno na cele firmowe, jak i prywatne, to w razie potrzeby będziemy musieli skorzystać z dwóch osobnych kredytów konsolidacyjnych.

Czym jest kredyt firmowy konsolidacyjny?

Dzięki firmowemu kredytowi konsolidacyjnemu możemy połączyć wszystkie lub część zobowiązań w jedno, z niższą miesięczną ratą i dłuższym okresem kredytowania. W praktyce, istota takiego kredytu polega na tym, że udzielający go bank jednorazowo spłaca produkty kredytowe i pożyczkowe, które zaciągnęliśmy w innych instytucjach finansowych. Dzięki niemu, zamiast dokonywać kilku różnych płatności na rzecz różnych podmiotów, spłacamy zadłużenie wobec tylko jednego banku. Co więcej, jeśli tylko przewiduje to jego oferta i posiadamy przy tym odpowiednią zdolność kredytową, możemy uzyskać dodatkowo środki na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą; w zależności od banku i naszej kondycji finansowej, może być to maksymalnie od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Kredyt konsolidacyjny dla firm – kiedy można skorzystać?

Takie rozwiązanie powinniśmy rozważyć w sytuacji, gdy zależy nam na podreperowaniu budżetu firmowego, zwiększeniu kontroli nad finansami, czy też zredukowaniu ryzyka pojawienia się problemów z regulowaniem długów. Co ważne jednak, kredyty firmowe możemy skonsolidować tylko wówczas, jeśli bank pozytywnie oceni naszą sytuację finansową oraz historię spłaty dotychczasowych zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny nie jest więc poznaczony dla przedsiębiorców, którzy już znaleźli się w spirali zadłużenia i borykają się z poważnymi trudnościami finansowymi. Kredytodawcy obawiają się bowiem, że taka sytuacja może się powtórzyć i tym samym będą mieli kłopoty z wyegzekwowaniem płatności.

Jakie zobowiązania można spłacić kredytem konsolidacyjnym?

Wybierając ofertę kredytu konsolidacyjnego dla firm powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, które z naszych zobowiązań będzie skłonny spłacić bank. Musimy mieć świadomość faktu, że o ile część kredytodawców zgodzi się objąć konsolidacją kilka a nawet kilkanaście różnych zobowiązań, o tyle można też spotkać instytucje akceptujące maksymalnie dwa-trzy różne rodzaje produktów pożyczkowych i kredytowych. Jeśli spłacamy już na przykład kredyt na otwarcie działalności gospodarczej, kredyt obrotowy i szybką pożyczkę pozabankową, a przy tym posiadamy zadłużenie na rachunku bieżącym i karcie kredytowej, możemy mieć problem ze znalezieniem banku zainteresowanego skonsolidowaniem wszystkich tych długów. Pamiętajmy też, że kredytodawcy z reguły nie konsolidują pożyczek zaciągniętych w parabankach, czy też tych produktów kredytowych, w przypadku których mieliśmy już problemy z terminową płatnością rat.

Warunki kredytu konsolidacyjnego dla firm

To, czy konsolidacja zobowiązań firmowych będzie dla nas opłacalna zależy przede wszystkim od generowanych przez nie kosztów, a także warunków, jakie zaproponuje nam bank udzielający kredytu konsolidacyjnego. Szczególnie obciążające może być dla nas zadłużenie na karcie kredytowej czy firmowym rachunku bieżącym. Duże koszty mogą wiązać się również z obsługą kredytów o stałym oprocentowaniu, z których skorzystaliśmy przed spadkiem stóp procentowych.

Jeśli posiadamy liczne zobowiązania kredytowe, ale spłacamy je na korzystnych warunkach, to przeprowadzenie konsolidacji nie będzie miało sensu. W praktyce jednak, by móc ocenić atrakcyjność danej oferty kredytu konsolidacyjnego, musimy przeanalizować przede wszystkim jego oprocentowanie nominalne i RRSO oraz zaproponowany nam okres kredytowania.

Pozostałe koszty związane z kredytem konsolidacyjnym

Wybierając firmowy kredyt konsolidacyjny musimy też zwrócić uwagę na pozostałe koszty, jakie towarzyszą jego zaciągnięciu. Najważniejszą pozycję na ich liście, oczywiście poza odsetkami, stanowi jednorazowa opłata za przyznanie kredytu, sięgająca najczęściej 2-3 proc. wartości zadłużenia. Jeśli wartość konsolidowanych zobowiązań wynosi kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, wspomniana opłata wyniesie nie więcej niż kilkaset złotych, ale w przypadku zadłużenia liczonego w setkach tysięcy – nawet kilka tysięcy złotych.

Przeważnie musimy liczyć się też z koniecznością wykupienia ubezpieczenia kredytu, a także zlecenia wyceny nieruchomości (dotyczy hipotecznego kredytu konsolidacyjnego). Oznacza to kolejne wydatki, rzędu kilkuset czy kilku tysięcy złotych. Nie możemy również zapominać o ewentualnych opłatach karnych, jakie musimy ponieść w związku z przedwczesną spłatą dotychczasowych zobowiązań. Ponieważ mogą one wyraźnie obniżyć opłacalność konsolidacji, to właśnie przejrzenie zapisów związanych z nimi umów powinno poprzedzić rozpoczęcie starań o firmowy kredyt konsolidacyjny.

Hipoteczny czy gotówkowy? – wybór odpowiedniego rodzaju kredytu

Co ważne, posiadane zobowiązania możemy skonsolidować za pomocą jednego z dwóch oferowanych typów kredytu konsolidacyjnego: gotówkowego bądź hipotecznego. Zdecydowanie bardziej opłacalny jest ten drugi, ponieważ w zamian za zabezpieczenie w postaci ustanowienia hipoteki na nieruchomości na rzecz banku, ten ostatni zaproponuje nam atrakcyjne warunki kredytowania (przede wszystkim niskie oprocentowanie). Co więcej, w przypadku hipotecznego kredytu konsolidacyjnego, możemy liczyć na uzyskanie wysokiej kwoty kredytu i długiego okresu kredytowania. Ta pierwsza, w zależności od naszych potrzeb i wartości nieruchomości może sięgać od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, natomiast okres spłaty nowego zobowiązania – maksymalnie ok. 30 lat.

Skorzystanie z konsolidacyjnego kredytu gotówkowego, ze względu na znacznie wyższe oprocentowanie i stosunkowo krótki maksymalny okres kredytowania (na ogół ok. 8 lat), rzadko kiedy jest opłacalnym rozwiązaniem. Niemniej jednak, jeśli zaczyna nas przerastać wysokość płaconych rat zobowiązań, a przy tym nie posiadamy żadnej nieruchomości firmowej, może okazać się on jedynym sposobem na uratowanie prowadzonego biznesu.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Masz problemy z zapamiętaniem różnych terminów płatności rat? Szukasz sposobu na uporządkowanie bałaganu w finansach firmowych? Chcesz zmniejszyć poziom stresu obniżając wysokość sumy miesięcznych rat, choć bez problemów radzisz sobie z ich spłatą ? A może po prostu zamierzasz zadłużyć się jeszcze bardziej, uzyskując w ramach kredytu konsolidacyjnego dodatkowe środki? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „tak”, konsolidacja kredytów firmowych nie będzie dla ciebie dobrym rozwiązaniem. Decydując się na taką operację finansową, należy kierować się bowiem nie swoją wygodą, lecz przede wszystkim przesłankami ekonomicznymi.

W praktyce, zaciągnięcie firmowego kredytu konsolidacyjnego sprawdza się przede wszystkim jako sposób na zwiększenie płynności finansowej, czy też pozbycie się zobowiązań spłacanych na niekorzystnych warunkach. Pamiętajmy również, że dzięki niemu nie zmniejszymy sumy całkowitego zadłużenia. W rzeczywistości jest wprost przeciwnie – wydłużenie okresu kredytowania oraz konieczność poniesienia dodatkowych opłat sprawiają, że łączna kwota jaką będziemy musieli zwrócić nowemu kredytodawcy będzie wyższa niż przed konsolidacją.

  
Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL