Zakup lokalu użytkowego na firmę to ważna, a przy tym kosztowna inwestycja kapitałowa. W sytuacji, gdy brakuje gotówki na jej sfinansowanie, dobrym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z produktu, specjalnie przeznaczonego do tego celu – kredytu na lokal usługowy. Co warto o nim wiedzieć?

Na rynku można spotkać kilka różnych produktów kredytowych umożliwiających sfinansowanie zakupu lokalu dla firmy, niemniej jednak w większości przypadków najlepszym wyborem będzie skorzystanie z oferty kredytu przeznaczonego stricte na ten cel. Zapewni on nam bowiem największe szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, a także będzie wiązał się z dogodnymi warunkami finansowania (wielkością marży i wkładu własnego, czy okresem kredytowania). Zanim jednak zaczniemy starać się o taki kredyt, powinniśmy nieco bliżej zapoznać się z jego specyfiką.

Kredyt na lokal usługowy – informacje podstawowe

Od strony technicznej, ubieganie się o kredyt na lokal usługowy, wygląda podobnie jak w przypadku wielu innych produktów kredytowych dla firm. Towarzyszą mu również podobne wymagania, tzn. musimy posiadać odpowiednią zdolność kredytową, wkład własny, a najczęściej również – staż działalności. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to w sytuacji, gdy dopiero planujemy otworzyć działalność gospodarczą, nasze możliwości w zakresie uzyskania kredytu mogą okazać się dość ograniczone. Banki niechętnie kredytują bowiem młode, początkujące firmy – większość z nich będzie gotowa sfinansować nasz zakup pod warunkiem, że prowadzimy biznes co najmniej od 6, 12 lub 24 miesięcy.

Nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu

Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że dla kredytodawcy istotna jest również płynność nieruchomości, którą przyjmuje jako zabezpieczenie kredytu – płynność, czyli to, jak szybko można ją sprzedać po cenie rynkowej. O ile mieszkania uznawane są generalnie za najbardziej płynne aktywa niefinansowe, o tyle w przypadku kupowanych przez firmy nieruchomości komercyjnych sytuacja jest znacznie bardziej złożona. Jeśli mowa o tych ostatnich, to przedmiotem kredytowania mogą być zarówno duże i kosztowne, a przy tym mało płynne obiekty handlowe, jak i bardzo płynne lokale usługowe (np. te położone w centrach dużych miast), które często można zbyć równie łatwo jak mieszkanie. Sęk w tym, że banki niestety niejako uśredniają ryzyko towarzyszące finansowaniu lokali usługowych i odgórnie wymagają od wszystkich kredytobiorców wyższego wkładu własnego. W zależności od oferty kredytowej, musimy wnieść nie mniej niż ok. 20-40 proc. wartości kredytowanej nieruchomości. Warto jednak podkreślić, że skorzystanie z gwarancji bankowej często pozwala ten próg obniżyć.

Kredyty na zakup lokalu użytkowego dla firm

Inne cechy charakterystyczne kredytów na lokale usługowe

Pozostałe parametry kredytu na zakup lokalu także są nieco bardziej restrykcyjne, niż w przypadku kredytów hipotecznych na mieszkania. Przykładowo, maksymalny okres kredytowania wynosi tutaj zwykle od 10 do 20 lat (można też spotkać banki, które oferuję możliwość zaciągnięcia kredytu na 25 lat). Drugi kluczowy parametr – marża bankowa – jest najczęściej co najmniej o ok. 1-2 punkty procentowe wyższa, niż średnia marża naliczana przy kredytach mieszkaniowych. Bardzo podobnie przedstawiają się zaś zwykle takie elementy jak wielkość prowizji za udzielenie kredytu, czy też rodzaje i koszty obowiązkowych ubezpieczeń.

Warto zauważyć, że wysokość oprocentowania oraz opłat manipulacyjnych banki przeważnie ustalają indywidualnie dla każdego klienta. Każdy kredytodawca samodzielnie określa też zasady wyliczania zdolności kredytowej, dlatego zanim zdecydujemy się na konkretną ofertę powinniśmy zweryfikować, który z nich podchodzi do tej kwestii w najkorzystniejszy dla nas sposób.

Korzyści związane z kredytowanym zakupem lokalu

Kredytowany zakup lokalu użytkowego jest w większości przypadków bardziej korzystny, niż jego wynajem. I nie chodzi tutaj tylko o to, że możemy go wówczas bez problemu przystosować do potrzeb prowadzonego biznesu – często nawet sama wysokość raty kredytowej jest niższa, niż miesięczny czynsz najmu. Poza tym, nabycie nieruchomości komercyjnej w ramach działalności gospodarczej niesie ze sobą korzyści podatkowe (amortyzacja, odzyskanie zapłaconego podatku VAT). Ponadto, takie koszty jak prowizja kredytowa, odsetkowa cześć raty czy inne opłaty okołokredytowe możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób podatek dochodowy.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Zaciągając kredyt na zakup lokalu usługowego, musimy pamiętać, że symulacja kosztów którą przedstawi nam bank lub doradca kredytowy, będzie bazowała na aktualnych stawkach stóp procentowych. Stawka WIBOR, stanowiąca podstawę przy ustalaniu oprocentowania kredytów, w przeciwieństwie do marży banku jest zmienna. Każda jej ewentualna zmiana może skłonić bank do obniżenia lub podwyższenia oprocentowania naszego zobowiązania. Planując rozkład finansów firmy, zawsze musimy mieć te kwestię na uwadze.


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL