Pierwsze produkty leasingowe zaczęły pojawiać się na polskim rynku ok. 20 lat temu, te najbardziej zaawansowane – dopiero torują sobie do niego drogę. Do grona tych ostatnich zalicza się leasing zwrotny. Sprawdź, na czym polega takie rozwiązanie i w jakich sytuacjach może okazać się dla ciebie przydatne.

Wybierając podstawowy model leasingu, uzyskujesz prawo do korzystania przez określony czas z danego mienia (samochodu, urządzenia, maszyny, itp.), w zamian za ratalne opłaty na rzecz leasingodawcy. Jeśli umowa dopuszcza możliwość wykupu, to po spłaceniu pełnej wartości przedmiotu leasingu będziesz mógł przejąć go na własność.

Tymczasem leasing zwrotny działa zupełnie inaczej. Tutaj to ty, jako leasingobiorca, sprzedajesz firmie leasingowej posiadaną rzecz a następnie bierzesz ją od razu w leasing, zyskując w ten sposób wolne środki pieniężne. W języku angielskim taki mechanizm określa się jako „sale and lease back”, czyli dosłownie: sprzedaj i wypożycz z powrotem.

Leasing zwrotny – na czym polega?

W praktyce, leasing zwrotny różni się od tradycyjnego leasingu głównie tym, że to nie leasingodawca, lecz leasingobiorca jest pierwotnym właścicielem majątku, którego dotyczy umowa. W takim modelu, odsprzedaje on swoje mienie leasingodawcy a następnie użytkuje je na zasadzie leasingu – regularnie spłaca raty leasingowe a po spłaceniu całej wartości mienia ponownie staje się jego właścicielem. Podobnie jak w przypadku zwykłego leasingu, także i tutaj leasingowany przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy aż do momentu spłaty jego pełnej wartości.

Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego?

Leasingiem zwrotnym możesz objąć teoretycznie wszystko, co ma zastosowanie w biznesie. W praktyce jednak, zakres twoich możliwości ogranicza się tutaj do środków trwałych, które mogą być amortyzowane, czyli m.in:

  • nieruchomości wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa,
  • samochodów osobowych, ciężarowych i pojazdów specjalistycznych, 
  • różnego rodzaju maszyn oraz urządzeń zakwalifikowanych do środków trwałych.

Co istotne, swoje mienie odsprzedajesz po cenie uwzględniającej jego aktualną wartość (wycenę przeprowadza rzeczoznawca). Wartość określona w księgach ma w tym przypadku drugorzędne znaczenie.

czy warto wziąć leasing zwrotny

Leasing zwrotny – czy warto?

Leasing zwrotny to produkt kierowany do przedsiębiorstw, które potrzebują zastrzyku większej gotówki lub po prostu chcą poprawić swoją płynność finansową. Generalnie może okazać się dobrym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie spodziewana jest poprawa sytuacji finansowej firmy, ale potrzebne są środki by osiągnąć ten cel. Tego typu leasing sprawdza się również w przypadku nowo otwartych firm, które mają problem z uzyskaniem kredytu bankowego, ale dysponują za to środkami trwałymi, które mogą spieniężyć i wziąć w leasing.

Musisz jednak pamiętać, że leasing zwrotny związany ze zbyciem środka trwałego, może niestety oznaczać znaczne obciążenie podatkowe. Biorąc pod uwagę taką formę finansowania, musisz liczyć się z koniecznością opłacenia podatku VAT od sprzedaży – a to może wyraźnie obniżyć jej opłacalność. Pamiętaj również, że leasingowanym przedmiotem dysponujesz w nieco ograniczonym stopniu (bez zgody leasingodawcy nie sprzedasz go innemu podmiotowi), a w razie problemów z regularną spłatą rat – możesz stracić prawo do leasingowanego mienia.

O tym musisz pamiętać zawierając umowę leasingu zwrotnego

Leasingodawca będzie dążył do zawarcia umowy na takich warunkach, które przyniosą mu w ostatecznym rozrachunku jak najwięcej korzyści. Dlatego też decydując się na podpisanie takiej umowy, musisz koniecznie zwrócić uwagę na zaproponowaną wysokość rat leasingowych oraz długość okresu ich spłaty. Negocjując warunki musisz określić, co jest dla ciebie ważniejsze: realna cena czy niższe raty. Wybierając dłuższą umowę, uzyskasz wprawdzie niższy raty, ale całkowite koszty transakcji będą wyższe.

Pamiętaj również o uważnym zapoznaniu się z dodatkowymi zapisami umowy – terminami spłat rat i ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z ich niedotrzymania. Powinieneś wystrzegać się umów, które już w razie nieznacznego przekroczenia terminu przewidują całkowite przejście własności mienia na własność leasingodawcy. Uczciwa propozycja leasingodawcy to taka, w przypadku której niewielka zwłoka w spłacie będzie wiązała się z drobną karą finansową, a dopiero dłuższe bądź kilkukrotne opóźnienie spowoduje rozwiązanie umowy.


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL