Każdy klient, który posiada odpowiednią zdolność kredytową i ma ukończone 18 lat, może otrzymać kredyt na dom lub mieszkanie. To, jak zostanie oceniony przez bank, w istotnym stopniu zależy jednak od tego, czy przystępuje do kredytu w duecie czy samodzielnie. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu drugiemu przypadkowi. Co warto wiedzieć o kredycie hipotecznym dla singla?

W praktyce, banki nie posiadają w swojej ofercie specjalnych kredytów mieszkaniowych, kierowanych wyłącznie do singli. Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe podlegają takim samym procedurom i formalnościom kredytowym, jak klienci z rodzinami. Co więcej, również sam kredyt jest im oferowany na identycznych warunkach, tzn. bank nalicza taką samą marżę i prowizję za udzielenie kredytu, niezależnie od stanu cywilnego wnioskodawcy. Małżeństwa zaciągające kredyt hipoteczny mają jednak tę przewagę, że ich dochody są sumowane, a co za tym idzie – łatwiej im o zdolność kredytową.

Kredyt dla singli a kredyt dla par – podstawowe różnice

Singiel zarabiający 2000 złotych „na rękę” nie ma obecnie szans na sfinansowanie zakupu mieszkania kredytem hipotecznym. Co innego małżeństwo, w którym każdy z małżonków uzyskuje dochód w wysokości 2000 złotych. Choć w obydwu przypadkach, dochód „na osobę” będzie taki sam (oczywiście o ile w związku nie pojawiły się jeszcze dzieci), to jednak bank wyliczy małżeństwu wyższą zdolność kredytową. W praktyce, wyliczyłby wyższą nawet wówczas, gdyby małżonkowie zarabiali po 1500 zł. Dlaczego?

Oceniając możliwości finansowe wnioskodawców, analitycy bankowi biorą pod uwagę zarówno wielkość ich całkowitych dochodów miesięcznych, jak i kwotę pozostającą do ich dyspozycji po odjęciu wszystkich comiesięcznych kosztów. Tę ostatnią, w największym stopniu pomniejszają koszty utrzymania, które – według Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych – wynoszą obecnie nie mniej niż ok. 1100 zł (to tzw. minimum socjalne).

Dla banków, wspomniana wartość ta stanowi pewien punkt odniesienia, niemniej jednak większość z nich, wyliczając zdolność kredytową klientów przyjmuje próg 100, 200, a czasem nawet ponad 300 zł niższy. Co istotne jednak, o ile dla jednoosobowego gospodarstwa domowego przyjmują wielkość kosztów na poziomie średnio ok. 800 złotych, o tyle dla dwuosobowego tylko niewiele więcej –średnio ok. 1000-1200 zł. Inaczej mówiąc, według banków, singlowi zarabiającemu 2000 złotych pozostaje do dyspozycji ok. 1200 zł, natomiast małżeństwu, w którym każdy z małżonków zarabia 1500 złotych – kwota sięgająca 1800 czy nawet 2000 zł. To dlatego parom jest łatwiej zaciągnąć kredyt hipoteczny, niż singlom.

Na czym polega kredyt mieszkaniowy dla singla

Na czym polega kredyt hipoteczny dla singla?

Kredyt hipoteczny dla singla to taki sam produkt, jak każdy inny kredyt hipoteczny. W zależności od potrzeb klienta i szczegółów oferty banku, pozwala sfinansować zakup mieszkania lub działki, budowę bądź rozbudowę domu, czy też remont nieruchomości. Towarzyszą mu te same rodzaje kosztów, formalności i procedur. Wyróżnia się w zasadzie jedynie tym, że jest zaciągany przez jednego kredytobiorcę (co niesie za sobą już pewne konsekwencje).

Kredyt dla singla, w porównaniu z kredytami zaciąganymi wspólnie przez dwie lub więcej osób, niesie większe ryzyko zarówno dla banku, jak i dla samego kredytobiorcy. Wynika to właśnie z faktu, że ciężar spłaty kredytu spoczywa tutaj na jednym kliencie. Tracąc pracę, traci on zarazem źródło dochodów, pozwalające na regulowanie bieżących wydatków, w tym rat kredytowych. Dwóch kredytobiorców hipotecznych to większe bezpieczeństwo – nawet gdy jeden z nich straci pracę czy poważnie zachoruje, pozostają jeszcze zarobki drugiego z nich. To oznacza mniejsze prawdopodobieństwo powstania zaległości w spłacie rat.

W praktyce jednak, zarówno single jak i pary mogą zabezpieczyć się przed wspomnianymi rodzajami ryzyk. A właściwie nie tyle mogą, co wręcz muszą, bo dziś praktycznie każdy bank wymaga od kredytobiorcy hipotecznego wykupienia ubezpieczenia na życie.

Jaki kredyt hipoteczny dla singla?

Singiel ma do dyspozycji te same oferty kredytów hipotecznych, co pozostali klienci. By wybrać najlepszy dla siebie produkt, musi zatem po prostu sprawdzić, która z nich będzie dla niego najbardziej opłacalna. Co więcej, musi też sprawdzić, który bank wylicza zdolność kredytową na najkorzystniejszych dla niego zasadach (w razie potrzeby może mu w tym pomóc doradca kredytowy). To szczególnie ważne, gdyż w zależności od kredytodawcy, jego zdolność kredytowa może różnić się o kilkadziesiąt, a nawet 100 i więcej tysięcy złotych! Należy jednak podkreślić, że singlowi, który zarabia „na rękę” ok. 3 tys. złotych, a przy tym nie ma żadnych zaległych płatności i chce zaciągnąć kredyt na 30 lat, te bardziej przyjazne banki wyliczą zdolność kredytową w wysokości ok. 200-220 tys. złotych. Dochody o 500 złotych niższe, przy zachowaniu pozostałych warunków, dają obecnie zdolność kredytową na poziomie ok. 100-120 tys. złotych.


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL