• W Polsce płaca minimalna stale rośnie
  • od 1 stycznia 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę na cały etat będzie wynosiło 2600 zł brutto, oznacza to stawkę godzinową w wysokości 17 zł
  • Podwyżka jest znacznie wyższa niż przewidywano
  • Podwyżką ma być objęta również budżetówka

Zapowiedzi rządu

Początkowo rząd zapowiedział podwyżkę płacy minimalnej do 2 450 zł, czyli minimalnej stawki godzinowej równej 16 zł, jednak ostatecznie, w połowie września 2019 roku ustalone zostało, że od 1 stycznia 2020 roku wynagrodzenie za pracę na pełny etat będzie wynosić 2600 złotych brutto. Oznacza to podwyżkę o 350 złotych w stosunku do roku poprzedniego - czyli, aż o 15,6%. Minimalna stawka godzinowa w 2020 będzie wynosiła 17 złotych - jest to o złotówkę więcej, niż początkowo zakładano. W poprzednim roku było to 14,70 zł, a rok wcześniej 13,50 zł. 

Zalety tego rozwiązania podkreślane przez rządzących

W 2020 roku minimalne wynagrodzenie będzie stanowić około 50% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W komunikacie po posiedzeniu rządu napisano, że poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2600 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (poprzez wzrost dochodów pracowników). Komunikat głosi, że jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw około 1,5 mln pracownikom otrzymujących płacę minimalną. Jednocześnie zapewnia, że obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i  wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia.

Państwowa sfera budżetowa

Rada Ministrów przyjęła również projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dla budżetówki. Dodatek stażowy nie będzie uwzględniany do płacy minimalnej!

Na taką decyzje czekali szczególnie wieloletni pracownicy, którzy tylko w niewielkim stopniu korzystali z dynamicznego wzrostu płacy minimalnej. Działo się tak za sprawą tego, że znaczną część ich wynagrodzenie brutto stanowił dodatek stażowy. Oznacza to mniej- więcej tyle, że długoletni i doświadczony pracownik zarabiał tylko niewiele więcej od stażysty, który dopiero rozpoczynał swoją karierę. Dzieje się tak dlatego, że u nowicjusza całe wynagrodzenie składa się z płacy podstawowej, a u doświadczonego pracownika np. 30% stanowi dodatek za wysługę lat. Proponuje się, aby projektowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2020 roku.

 

Zdania Polaków dotyczące tak dużej podwyżki są mocno powielone co można zobaczyć wielu forach i dyskusjach w Internecie. Wielu obawia się znacznego wzrostu cen produktów, dodając przy tym, że pracodawcy będą zwalniać przez to pracowników, lub unikać wypłacenia pełnego wynagrodzenia. Z drugiej jednak strony entuzjastów tych decyzji nie brakuje. Mają nadzieję na poprawę standardu swojego życia.