Znowelizowanie w maju br. ustawy wdrożeniowej, dotyczącej zasad realizacji programów unijnych w zakresie polityki spójności na lata 2014 – 2020 to duży ukłon w stronę polskich przedsiębiorców. Nowe przepisy oznaczają mniej biurokracji, więcej praw, np. w procesie odwoławczym, a także możliwość finansowego zabezpieczania się. Dzięki czemu firmy łatwiej pozyskają nie tylko dotację, ale i kredyt pomostowy na rozpoczęcie refundowanej ze środków unijnych inwestycji.

Co to jest kredyt pomostowy?

Dotacja unijna to bardzo dobre źródło finansowania różnych firmowych inwestycji. Trafiony pomysł i rzetelny biznesplan mogą zagwarantować otrzymanie bezzwrotnej, nawet bardzo wysokiej kwoty. To jednak tylko jedna strona medalu. Druga jest taka, że teoretycznie firma otrzymuje dotację, a praktycznie musi posiadać własne rezerwy, by inwestycję zacząć realizować. Dotacje unijne opierają się bowiem na refinansowaniu, a więc najpierw należy wyłożyć środki własne, by następnie otrzymać ich zwrot z unijnej kasy. Im większe przedsięwzięcie, tym wyższa dotacja, a tym samym konieczność posiadania sporych środków własnych. Wiele firm nie potrafi zgromadzić tak wysokiego kapitału, zwłaszcza jeśli są dopiero na starcie. Dlatego mogą się starać o tak zwany kredyt pomostowy.

Na stronach bankowych definicja kredytu pomostowego sprowadza się do zapewnienia odpowiednich środków na realizację inwestycji, współfinansowanych w ramach dotacji unijnych. Kredyt pomostowy zapewni więc środki finansowe, niezbędne do wdrażania projektu, zanim beneficjent otrzyma pieniądze z unijnej kasy.

Po co kredyt pod dotację?

Entuzjazm przy staraniu się o dotacje unijne nieco krzepnie, gdy okazuje się, że w pierwszych tygodniach, a nawet miesiącach na uruchomienie całego przedsięwzięcia trzeba wyłożyć własne środki. To nie są małe pieniądze, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca rozpoczął właśnie e-biznes, na którego rozkręcenie otrzymał dotację w wysokości np. 300 000 złotych. Zanim pierwsza transza wpłynie na jego konto, musi opłacić pracowników, uregulować media i mieć środki na uruchomienie produkcji czy sprzedaży usług. Dlatego właśnie banki oferują kredyt pod dotację, by w tych pierwszych miesiącach zapewnić beneficjentowi płynność finansową.

Jaki kredyt pomostowy?

Najczęściej kredyt pomostowy dla firm, udzielany jest na 100% inwestycji unijnej, co nie oznacza, że również na 100% całego przedsięwzięcia. Ze środków unijnych finansowana jest bowiem tylko jakaś część całego projektu i wymagany jest wkład własny (można zastąpić go również kredytem pomostowym). Także nie wszystkie koszty będą refinansowane ze środków unijnych, na ich pokrycie konieczne będą więc własne środki.

Kredyt pod dotację beneficjent otrzyma:

  • do 100% inwestycji unijnej,
  • na 100% inwestycji unijnej i sfinansowanie wkładu własnego.

Załóżmy, że beneficjentem jest rolnik, który właśnie uzyskał 50% dotacji na zakup ciągnika o wartości 450 000 złotych. Rolnik musi najpierw kombajn zakupić, a potem ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Z dotacji otrzyma jednak tylko 50% z całej sumy, a więc 225 000 złotych. Jeśli dysponuje kapitałem własnym, to może skorzystać z krótkoterminowego kredytu pomostowego, przyznanego tylko na część środków refinansowanych z unii, a więc 225 000 zł. Taki kredyt bank przyznaje najczęściej na okres 3 – 6 miesięcy (czas rozpatrzenia wniosku na dotację). Jeśli jednak rolnik nie posiada kapitału własnego, to może uzyskać kredyt pomostowy na całą inwestycję, a więc na 450 000 złotych, przy czym, jeśli w kredycie pomostowym bank również finansuje kapitał własny, to okres spłaty wydłuży się przeważnie od 2 do maksymalnie 15 lat.

Nie każdy bank jednak w swojej ofercie posiada kredyt pomostowy z możliwością finansowania kapitału własnego. Najczęściej banki zapewniają tylko kredyt w wysokości przyznanej dotacji. Na finansowanie kosztów niekwalifikowanych banki oferują jednak tak zwane kredyty uzupełniające, udzielane równolegle z kredytem pomostowym. W takiej opcji rolnik uzyskałby kredyt pomostowy na 225000 zł, który jednorazowo musiałby spłacić w momencie uzyskania dotacji i kredyt uzupełniający na 225 000 zł, który spłacałby w miesięcznych ratach przez np.15 lat.

Ile zapłacimy za pomoc z banku?

O tym, jakie jest oprocentowanie kredytu pomostowego, klient może się przekonać jedynie podczas indywidualnej rozmowy w banku. Zarówno oprocentowanie, jak i marża dla banku zależy m.in. od kwoty kredytu, przeznaczenia czy długości trwania umowy. Kredyty pomostowe zazwyczaj jednak charakteryzują się bardziej preferencyjnymi warunkami spłaty i niższymi stopami oprocentowania. Trzeba mieć jednak świadomość, że jeśli kredyt pod dotację obejmuje również finansowanie wkładu własnego, to bank automatycznie podwyższy stopy procentowe. Również inne zasady będą obowiązywać przy kredytach uzupełniających, które często z racji podwyższonego ryzyka, udzielane są na podobnych warunkach jak np. kredyty gotówkowe.

Kto może uzyskać kredyt pomostowy?

Kto uzyska kredyt pomostowy?

Oprócz przedsiębiorców o kredyt mogą starać się także rolnicy czy jednostki samorządowe. Taki kredyt jest w zasięgu możliwości również dopiero startujących na rynku, młodych firm. Trzeba jednak pamiętać, że banki często proszą o zabezpieczenie kredytu, a także o przedstawienie szczegółowego biznesplanu całej inwestycji. Na podstawie biznesplanu bank udzieli tak zwanej promesy bankowej, a więc gwarancji otrzymania kredytu na rzecz dotacji unijnej. Taka promesa jest ważna, ponieważ może stanowić również zamiennik kapitału własnego, wymaganego przy udzielaniu dotacji.

Czy kredyt pomostowy jest opłacalny, przedsiębiorca musi sam przekalkulować. Odsetki z pewnością oznaczają dodatkowy koszt całej inwestycji, ale jednocześnie kredyt jest często jedyną alternatywą spięcia wszystkiego w całość. Opóźnienia w płatnościach nie tylko pociągają za sobą wysokie noty odsetkowe, ale odbijają się na historii beneficjenta, zwłaszcza jeśli dotyczą opłat w ZUS czy w Urzędzie Skarbowym. Kredyt pomostowy jest więc dobrym rozwiązaniem w przypadku braku kapitału własnego. Trzeba jeszcze pamiętać, że przyznanie dotacji i przedstawienie dobrego biznesplanu nie gwarantuje udzielenia przez bank kredytu pod dotacje. Dlatego po ofertę warto zapukać nie do jednego, a do kilku banków.


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL