BankowośćFirmowa.pl

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: Faktoring

Faktoring to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Polega na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę – bank lub inną instytucję finansową – od przedsiębiorstwa należności (wierzytelności) z tytułu sprzedaży towarów lub usług.  Dzięki usłudze faktoringu firma uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury, niezależnie od terminu jej płatności. Faktoring pozwala na wydłużenie terminu płatności kontrahentom.

Faktoring łączy się z możliwością monitorowania należności, zarządzania nimi,  egzekwowania płatności oraz przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika (w przypadku faktoringu pełnego – bez regresu do zbywcy). 

W przypadku faktoringu firma, która wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, nie musi oczekiwać na fundusze do terminu płatności, ponieważ otrzymuje należną kwotę od faktora zaraz po przekazaniu mu faktury sprzedaży (coraz częściej wystarczy wyłącznie złożenie jej w formie elektronicznej, a dokumenty papierowe są kontrolowane wyrywkowo). Kontrahent opłaca fakturę w ustalonym terminie – z tym, że nie na rachunek zbywcy, a na rachunek instytucji finansującej. Za usługę faktor pobiera z góry odsetki dyskontowe oraz uzgodnione prowizje. W związku z tym na rachunek faktoranta wpływają pieniądze w wysokości wynikającej z faktury, pomniejszonej o należne opłaty.   

W przypadku braku płatności w terminie faktor zwykle stosuje miękką windykację w postaci przypomnień telefonicznych i monitów pisemnych. Jeżeli odbiorca uporczywie odmawia płatności, istnieje możliwość wszczęcia windykacji sądowej.

Jeżeli przedsiębiorstwo korzysta z faktoringu z regresem, nadal ponosi ryzyko wypłacalności swojego kontrahenta. Wówczas jeśli płatność nie następuje, może zaistnieć obowiązek zwrotu faktorowi zaliczki wypłaconej wcześniej za taką wierzytelność. Jeżeli firma (faktorant) wybierze faktoring pełny (bez regresu), wówczas taka transakcja jest ubezpieczona, a ryzyko wypłacalności odbiorcy przejmuje faktor. 

Faktoring może być przeznaczony na:

  • poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • dyscyplinowanie dłużników
  • zmniejszenie kosztów działania przedsiębiorstwa.

Cechy faktoringu pozyskiwanego przez nas:

  • Niskie kwoty minimalnego limitu faktoringowego
  • Możliwość faktoringu pełnego
  • Terminy płatności: nawet 180 dni
  • Limity faktoringowe już od 1 dłużnika
  • Niskie kwoty faktur do wykupu.
  • Wysokie poziomy zaliczkowania – nawet 90%
Skontaktuj się
ze mną
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.