Leasing, to obok kredytów bankowych, najchętniej wykorzystywany sposób finansowania zakupu środków trwałych. Niekiedy zdarza się jednak tak, że leasingowany przedmiot po pewnym czasie przestaje być przedsiębiorcy potrzebny, albo spłacane przez niego raty stają się zbyt dużym obciążeniem. Jednym z rozwiązań pozwalających wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji jest wcześniejsza spłata leasingu. Jak przedstawia się jego opłacalność na tle innych dostępnych opcji?

To, czy wcześniejsza spłata leasingu będzie dla nas w danej sytuacji opłacalna, zależy od kilku różnych czynników. Jednym z najważniejszych z nich jest kwestia tego, czy korzystamy z leasingu operacyjnego, czy też z leasingu finansowego. W przypadku tego ostatniego, jest to zwykle opłacalne – w końcu mamy tutaj do czynienia z rozwiązaniem działającym podobnie do sprzedaży ratalnej, które po pewnym czasie i tak kończy się wykupem leasingowanego przedmiotu. A co z wcześniejszą spłatą leasingu operacyjnego?

Kiedy wcześniejsza spłata leasingu jest opłacalna?

Statystyki pokazują, że tą bardziej popularną odmianą leasingu (ok. 80-90% zawieranych transakcji) jest leasing operacyjny. Taka popularność nie oznacza jednak, że jest on zupełnie pozbawiony wad – jedną z tych największych są właśnie pewne ograniczenia, jakie towarzyszą ewentualnemu rozwiązaniu umowy przed czasem.

Przede wszystkim chodzi o to, że wcześniejsza spłata leasingu operacyjnego w zasadzie nie może nastąpić przed upływem 40% okresu amortyzacji leasingowanego środka trwałego (np. w przypadku aut będą to 2 lata od zawarcia umowy leasingu). W przeciwnym razie, fiskus ma prawo zakwestionować wrzucenie wcześniej zapłaconych przez nas rat w koszty uzyskania przychodu. Co gorsza, w takim wypadku wykup przedmiotu leasingu jest zwykle przeprowadzany po cenie rynkowej i w ogóle nie uwzględnia faktu, że spłaciliśmy już część jego wartości!

Wcześniejsza spłata leasingu a odsetki i inne opłaty

Jeśli upłynęło już 40% czasu amortyzacji leasingowanego przedmiotu, to możemy wykupić go po cenie odpowiadającej jego zdyskontowanej wartości pozostałej do spłaty. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej opłacalne, niż spłata przed upływem wspomnianego okresu amortyzacji niemniej jednak nie można zapominać, że towarzyszą mu dodatkowe opłaty. W praktyce, dopiero po uwzględnieniu wszelkich kosztów, jak występują przy przedterminowej spłacie leasingu (znajdziemy je w tabeli opłat i prowizji leasingodawcy) możemy ocenić jej rzeczywistą opłacalność.

Inne sposoby zakończenia leasingu przed czasem

Przedterminowa spłata leasingu to jedyna opcja dla przedsiębiorców, którzy z jakiegoś powodu chcą nabyć przedmiot leasingu przed końcem umowy. Niemniej jednak nie jedyna dla osób, które po prostu już go nie potrzebują, czy też nie radzą sobie z comiesięcznymi ratami leasingowymi i chciałyby pozbyć się uciążliwego zobowiązania. Jeśli chodzi o tych ostatnich, to do dyspozycji mają jeszcze takie rozwiązania jak:

  • wypowiedzenie umowy leasingu,
  • cesja umowy leasingu,
  • podnajem leasingowanego sprzętu.

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy (o ile w ogóle taka możliwość została przewidziana) z wielu względów jest najmniej korzystną opcją. Wystarczy wspomnieć, że przedmiot leasingu jest sprzedawany na aukcji przez leasingodawcę, a otrzymana przez niego kwota odejmowana od wartości zobowiązania, które musimy spłacić (czyli sumy wszystkich pozostałych rat wraz z odsetkami). Dodatkowo, ponosimy tutaj koszty wyceny i obsługi takiej operacji, a przy tym podobnie jak w przypadku wcześniejszej spłaty leasingu, musimy pamiętać o upływie 40% okresu amortyzacji sprzętu.

Cesja umowy i podnajem leasingowanego przedmiotu

Opłacalnym rozwiązaniem może okazać się za to cesja umowy lub podnajem przedmiotu leasingu. W pierwszym przypadku szukamy po prostu innego leasingobiorcy, który zechce przejąć naszą umowę. Z kolei dzięki podnajęciu leasingowanego sprzętu, możemy otrzymywać co miesiąc czynsz dzierżawny, a następnie przeznaczać go na regulowanie rat. Taka opcja jest łatwiejsza w realizacji niż cesja, ale towarzyszy jej niestety ryzyko związane ze współpracą z nowym kontrahentem – który może np. spóźniać się z opłacaniem faktur za korzystanie ze środka trwałego.

Każde z wyżej przedstawionych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, musimy przeanalizować wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych opcji, a następnie odnieść je do naszej sytuacji i faktycznych potrzeb.


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL