BankowośćFirmowa.pl

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest ubezpieczenie kredytu? więcej

Ubezpieczenie kredytu to dla banku rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu. Kredytobiorca zamiast wskazywać poręczyciela może skorzystać z ubezpieczenia. Najczęściej spotykane rodzaje ubezpieczeń to: ubezpieczenie na życie (w przypadku zgonu kredytobiorcy spłaty dokonuje ubezpieczyciel), ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa/niezdolności do pracy (spłata pozostałej części kredytu możliwa jest, kiedy kredytobiorca dozna trwałego uszkodzenia ciała lub dozna wypadku) oraz ubezpieczenie na wypadek utraty pracy (ubezpieczyciel spłaca kilka kolejnych rat (6 lub 12), gdy kredytobiorca straci pracę).

Czym są ukryte koszty kredytu? więcej

Ukryte koszty kredytu to wszystko co nie jest kredytem i oprocentowaniem. Do ukrytych kosztów możemy zaliczyć prowizję, którą bank pobiera za przyznanie kredytu. Kwota może zostać doliczona do pierwszej raty lub rozłożona na wszystkie raty. Kolejnym kosztem mogą być: opłata przygotowawcza, pobrana za samo rozpatrzenie wniosku oraz ubezpieczenie kredytu, które zwykle nie jest obowiązkowe.

Co wpływa na zdolność kredytową? więcej

Zdolność kredytowa to najważniejszy czynnik, decydujący o przyznaniu kredytu. Termin ten określa zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Pierwszym czynnikiem, który wpływa na zdolność kredytową są dochody – muszą być stabilne i udokumentowane oraz wysokie na tyle, by pokryć koszty zobowiązania. Inne czynniki, które wpływają na zdolność kredytową to: liczba i wiek kredytobiorców, okres kredytowania, posiadany wkład własny, wysokość marży banku, koszty utrzymania gospodarstwa domowego, liczba spłacanych równolegle zobowiązań oraz wysokość miesięcznych rat, wysokość limitów na kartach kredytowych, a także płacone alimenty.

Czym się różni kredyt od pożyczki? więcej

Choć pojęcia te często stosowane są wymiennie, w rzeczywistości są odmiennymi produktami, różniącymi się od siebie w ujęciu prawnym. Kredyt jest unormowany przepisami prawa bankowego, zaś pożyczka – prawa cywilnego. Instytucje, które mogą udzielić kredytu to banki oraz podmioty, którym taką możliwość dają przepisy szczególne (np. SKOK). Pożyczka może zostać udzielona przez każdą osobę fizyczną lub instytucję, która jest właścicielem środków przeznaczonych na ten cel. Inaczej też wygląda kwestia umowy. W przypadku kredytu musi ona być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Musi zawierać informacje o kwocie kredytu, całkowitych kosztach, oprocentowaniu oraz prowizji. W przypadku pożyczki prawo zezwala na dowolną formę umowy.

Czym jest wkład własny? więcej

Wkład własny zwykle dotyczy kredytu hipotecznego. Jest to część inwestycji, którą kredytobiorca musi pokryć z własnej kieszeni. Dzięki wkładowi własnemu możemy obniżyć oprocentowanie oraz zmniejszyć ratę przyszłego kredytu. Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego obecnie wkład własny wynosi ok. 20%, a więc bank może sfinansować jedynie 80% naszej inwestycji. Wkład własny to nie tylko pieniądze zgromadzone na koncie.  Jako wkład własny możemy wykazać: działkę, którą kupiliśmy w celu budowy, koszty związane z budową domu, dofinansowania z programu MdM, posiadana nieruchomość deklarowana do sprzedaży, środki pochodzące ze sprzedaży książeczki mieszkaniowej itp.

Co to jest RRSO? więcej

RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to wszystkie koszty kredytu. W ich skład wchodzą: roczna stopa oprocentowania (oprocentowanie kredytu) oraz dodatkowe koszty, takie jak: prowizja za udzielenie kredytu, ubezpieczenia, opłata za dodatkowe usługi, opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego, wartość pieniądza w czasie i okres spłaty. Pamiętajmy, że jeśli RSSO znacznie odbiega od oprocentowania nominalnego, to oznacza, że kredytodawca znaczną część opłat zawarł w opłatach dodatkowych.

Czym różni się leasing finansowy od operacyjnego? więcej

Główną różnicą między tymi dwoma rodzajami leasingu jest to, na kim spoczywa odpowiedzialność za amortyzację przedmiotu umowy. W leasingu operacyjnym ta kwestia leży po stronie leasingodawcy, ponieważ przedmiot umowy w świetle prawa pozostaje częścią jego majątku. Leasingobiorca, natomiast musi wpisać do kosztów uzyskania przychodu miesięczne raty oraz wpłatę początkową. W leasingu finansowym przedmiot umowy jest częścią majątku leasingobiorcy. Musi on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne oraz części odsetkowe płaconych rat. W koszty uzyskania przychodu nie jest wliczana opłata początkowa. Drugą różnicą między leasingami jest rozliczanie podatku VAT. W leasingu operacyjnym podatek jest naliczany do każdej raty, natomiast w leasingu finansowym z góry.

Kiedy można wnioskować o kredyt w walucie obcej? więcej

Obecnie większość kredytów hipotecznych jest udzielanych w walucie narodowej. Istnieje tylko kilka instytucji, które mogą udzielić kredytu hipotecznego w obcej walucie , jednak pod bardzo sztywnymi warunkami. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego banki nie mogą udzielać kredytów w innych walutach, niż w walutach w których uzyskujemy dochód. Osoba, która chce zaciągnąć kredyt w innej walucie niż zarabia będzie dokładnie zweryfikowana przez bank. Może się to wiązać z koniecznością dostarczenia większej ilości dokumentów oraz przekroczeniem 10%, a nawet 30% wkładu własnego. Warunkiem często jest również uzyskiwanie określonych (wysokich) zarobków.

Co to jest prognoza finansowa? więcej

Prognoza finansowa to istotna część biznesplanu, ponieważ zawiera obiektywne wskaźniki, których interpretacja pozwala stwierdzić, czy nowy biznes ma szansę odnieść sukces i czy przyniesie zyski inwestorom. Przygotowując prognozę finansową należy bazować na wydatkach, na które ma się rzeczywisty wpływ (koszty inwestycyjne, koszty stałe prowadzenia biznesu). Trzeba też wziąć pod uwagę możliwe do uzyskania przychody oraz konieczne do poniesienia koszty zmienne w dwuletnim okresie czasu. Prognoza finansowa musi obejmować: rachunek zysków i strat, przedstawiony w uproszczonej formie bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Co to jest karencja? więcej

Karencja (zwłoka) to okres, w którym bank pozwala kredytobiorcy spłacać jedynie odsetki od pożyczonej kwoty. Kapitał kredytu pozostaje bez zmian, choć niektóre banki oferują możliwość zawieszenia spłaty zarówno rat, jak i odsetek. Karencja zwykle jest stosowana przez banki wypłacające kredyty w transzach np. na budowę domu lub zakup nieruchomości. Choć zdarza się również, że jest oferowana do innych rodzajów kredytów.

Co to jest BIK? więcej

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która gromadzi i przechowuje informacje na temat aktualnych zobowiązań oraz historii kredytowej każdego klienta banku oraz przedsiębiorców. Dane klienta trafiają do BIK w chwili, gdy ten składa wniosek kredytowy. Informacje dotyczące obsługi podjętego zobowiązania spływają do Biura automatycznie, raz w miesiącu, przez cały okres spłaty. Po zapłaceniu ostatniej raty, Biuro wysyła zawiadomienie o dalszym wykorzystywaniu danych bez zgody klienta. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, możemy zbudować pozytywną historię kredytową. Dzięki terminowej spłacie zobowiązań stajemy się wiarygodni dla banków. Bez problemu przyznają nam następny kredyt, a także zaproponują korzystniejsze warunki.

Czy obcokrajowcy mogą ubiegać się w Polsce o kredyt? więcej

Obcokrajowcy mogą starać się uzyskać kredyt w Polsce, jeśli posiadają kartę stałego pobytu w kraju. Karta stałego pobytu może dotyczyć: pobytu długoterminowego, pobytu tolerowanego, statusu uchodźcy oraz ochrony uzupełniającej. Osoby spoza Unii Europejskiej muszą posiadać status rezydenta długoterminowego  UE. Warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu przez cudzoziemca jest również zaświadczenie o uzyskiwaniu dochodów na terenie Polski. Osoby, które posiadają kartę pobytu mogą otrzymać kredyt na czas nie dłuższy niż ważność karty.

Nadal masz pytania?

Z przyjemnością udzielę Ci niezbędnych informacji

Wyślij wiadomość
Skontaktuj się
ze mną
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.