Czy będzie łatwiej o kredyty bankowe?

Czy będzie łatwiej o kredyty bankowe?

Czy będzie łatwiej o kredyty bankowe? Jest to pytanie, które wiele osób zaczyna sobie zadawać od początku roku 2020. W pierwszym kwartale jeszcze przed wybuchem epidemii można było zauważyć tendencje do wyśrubowywania wymagań wobec podmiotów, które chcą uzyskać kredyt. Kolejne miesiące tylko pogorszyły sytuacje na rynku kredytowym. W sierpniu 2020 r. zgodnie z analizą Biura Informacji Kredytowej banki przyznały o 41,5 proc. mniej kart kredytowych, udzieliły o 30,1 proc. mniej kredytów gotówkowych i o 21,5 proc. mniej mieszkaniowych. Natomiast z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. wyniósł 4,38 mld zł i był niższy aż o 51,9 proc. niż rok temu. Wpływ na to miały między innymi obniżki stóp procentowych dokonywane przez Radę Polityki Pieniężnej. Od 29 maja tego roku są one na historycznie niskim poziomie 0,1 proc. W efekcie banki powinny zacząć łagodzić politykę kredytową, tak aby zachęcić potencjalnych kredytobiorców, do odwiedzić w ich placówkach. Można zauważyć pewne ruchy w tym kierunku w trzecim kwartale tego roku. Szczególnie w sektorze kredytów mieszkaniowych. O czym pisałem w poprzednich wpisach. Dlatego w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się łagodzenia polityki kredytowej, szczególnie w segmencie krótkoterminowych kredytów dla sektora MŚP. W efekcie czego banki liczą na wzrost zainteresowania w każdym segmencie kredytów dla przedsiębiorstw.

Facebook
Twitter
LinkedIn