Doradca finansowy – kim jest i jakie są jego kompetencje?

Doradca finansowy – kim jest i jakie są jego kompetencje?

Doradca finansowy to w dzisiejszych czasach zawód, który w wielu przypadkach jest bardzo pożyteczny. Przynosi wiele korzyści, najczęściej finansowych, zwłaszcza tym osobom, na których rzecz jest wykonywany. Niestety nie jest on w żaden sposób uregulowany w przepisach prawa i może go wykonywać każdy. Nawet osoby, które nie mają wiedzy wynikającej z odbytych studiów lub szkoleń, ani żadnego doświadczenia pochodzącego z jakiejkolwiek praktyki w branży bankowej lub finansowej.

Jaka jest definicja zawodu doradcy finansowego?

Według dyrektywy Unii Europejskiej związanych z doradztwem finansowym jest to zawód wykonywany przez niezależnych, niezwiązanych z żadną instytucją finansową wszechstronnie wykształconych profesjonalistów. Ich najważniejszym zadaniem ma być przede wszystkim przekazywanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku z uwzględnieniem jego potrzeb, bez wykorzystywania jakichkolwiek powiązań z instytucjami finansowymi oraz czerpania korzyści z tego powiązania. Doradca finansowy nie jest pośrednikiem finansowym, to klient po otrzymaniu wszechstronnej wiedzy, ma podjąć ostateczną decyzję co do wyboru odpowiednich dla niego produktów finansowych zapewniających mu, jak największą płynność.

Na czym polega praca doradcy finansowego?

Pracy doradcy związana jest z obsługą klientów, którzy poszukują dodatkowego kapitału potrzebnego do realizacji różnych celów. Ten kapitał może być pozyskany z wykorzystaniem jednego z wielu dostępnych na rynku produktów finansowych (kredytu, pożyczki, dofinansowania, leasingu, faktoringu i innych). Pierwsze spotkanie doradcy finansowego z klientem ma zazwyczaj następujący przebieg:

  1. Rozpoznanie potrzeb danej osoby.
  2. Rozpoznanie rodzaju produktu finansowego, jakiego potrzebuje klient.
  3. Poznanie kwoty pieniężnej, jaka jest potrzebna.
  4. Uzyskanie informacji o celu, na jaki ma być przeznaczona dodatkowa kwota.
  5. Zapytanie się, czy klient nie bierze pod uwagi skorzystania z oferty instrumentów walutowych, czy też udzielanych wyłącznie w polskiej walucie.

Następnie w gestii doradcy finansowego leży wstępna ocena sytuacja finansowa klienta, sprawdzenie czy istnieje możliwość zabezpieczenia przez hipotekę lub poręczycieli. Ustalana jest też maksymalna, i jednocześnie dogodna wysokość raty, jaką może spłacić klient.

Następnymi czynnościami, jakie doradca finansowy musi wykonać, jest przekaznie klientowi informacji na temat dokumentów potrzebnych do zaciągnięcia zobowiązania. Na ich podstawie bank, oceni zdolność kredytową klienta. Najczęściej są potrzebne następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o wysokości, rodzaju i charakterze comiesięcznych dochodów.
  2. Zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu składek emerytalnych.
  3. Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami
  4. Dokumenty z sądu w przypadku szczególnych rodzajów prowadzonej działalności.

Doradca finansowy przekazuje klientowi informacje o liczbie i rodzaju dodatkowych dokumentów wymaganych przez konkretny bank. Doradca pomaga je skompletować i wypełnić (mowa tutaj np. o wniosku kredytowym).

Często zdarza się, że doradcy finansowi pomagają również w kwestii historii klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Polega to zazwyczaj na doradzeniu, jak usunąć z historii wpisy, które negatywnie wpływają na decyzję analityka finansowego w banku.

W kompetencjach doradców leży również składanie zapytań do wielu banków. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, doradcy przekazują klientom informacje o rodzaju i wysokości kosztów związanych z wykorzystaniem kapitału obcego, co pozwala klientowi podjąć decyzję, jaki konkretny rodzaj narzędzia finansowego będzie dla niego optymalny.

Jeśli cała wymagana dokumentacja i wniosek są już złożone, wówczas doradca finansowy kontaktuje się z pracownikami danego banku. Celem jest zebranie informacji, na jakim etapie znajduje się sprawa jego klienta. Ponadto, dowiaduje się, co trzeba ewentualnie uzupełnić i donieść. Na końcu dowiaduje się, czy decyzja o przyznaniu kredytu jest pozytywna.

Na tym etapie doradca informuje o wszystkim klienta, pośredniczy w dostarczaniu finalnych dokumentów i pomaga korygować ewentualne błędy popełnione przy okazji wypełniania dokumentacji i formularzy.

Jak widać z powyższego opisu pozyskanie dodatkowego kapitału na realizacje założonych celów, nie jest wcale proste i wymaga realizacji szeregu czynności, na które klient nie ma czasu oraz dostatecznej wiedzy, aby wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie.

W tej sytuacji najlepiej, aby zaangażował wiedzę i potencjał godnego zaufania doradcy finansowego, którym jestem od wielu lat. Współpracuję z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami i pomagam im w zaspokajaniu potrzeb w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych. Mogą być one przeznaczone na podniesienie płynności działania, na zakup środków trwałych lub środków transportu, a także na powiększanie zasobów ludzkich. Zapraszam do kontaktu.

Facebook
Twitter
LinkedIn