Jak przygotować się do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny?

Jak przygotować się do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny?

Już na samym początku załóżmy sytuację, iż chcemy zakupić mieszkanie lub wybudować dom i nie posiadamy wystarczającej ilości własnych środków finansowych. Oczywistą decyzją w tym przypadku jest próba zaciągnięcia kredytu hipotecznego, który pozwoli nam na realizację naszego celu. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić, aby było to możliwe?

Po pierwsze musimy zastanowić się nad sposobem weryfikacji warunków kredytowych w różnych bankach. Jeśli mamy wiedzę w zakresie porównania warunków udzielenia kredytów hipotecznych przez różne banki oraz czas na odwiedzenie przynajmniej kilku z nich w celu zebrania podstawowych informacji możemy podążyć tą drogą.

Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z doradcą kredytowym lub instytucją, która w swoim portfelu usług posiada kilka kredytów hipotecznych różnych banków i jest w stanie te rozwiązania porównać dla konkretnego naszego przypadku potrzeb i możliwości.

Na początku zostanie sprawdzona nasza zdolność kredytowa i to, czy spełniamy minimalne warunki do zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny. W tym miejscu doradca kredytowy zweryfikuje źródła uzyskiwanego przychodu oraz jego poziom, a także dotychczasową historię kredytową w bazie BIK. Jeśli okaże się, że spełniamy minimalne warunki ubiegania się o kredyt hipoteczny, tzn. posiadamy zatrudnienie w formie akceptowanej przez poszczególne banki (umowa o pracę na czas nieokreślony jest preferowaną formą zatrudnienia) i nasza historia kredytowa nie budzi zastrzeżeń (nie mamy zaległości w spłatach rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, nie mamy zajęć egzekucyjnych itp.) możemy kontynuować procedurę.

Na tym etapie doradca przeprowadzi wstępną symulację kredytową i określi, w których bankach warunki są dla nas najkorzystniejsze. Na tej podstawie najlepiej jest wybrać 2-3 propozycje różnych banków i złożyć do nich wniosek o kredyt hipoteczny równocześnie.

Każdy z banków może wymagać od nas różnych dokumentów, które są potrzebne do załączenia do wniosku kredytowego. Najczęściej są to:

  1. Wypis z księgi wieczystej nieruchomości wskazujący faktyczny stan jej posiadania.
  2. Wypis z rejestru gruntów
  3. Wypis z rejestru lokali
  4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
  5. Zaświadczenie z Zarządu Zieleni Miejskiej dot. Objęcia danej nieruchomości planem urządzania lasu ani decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach (t. J. Dz. U. Z 2021 r. poz.1275)
  6. Pozwolenie na budowę
  7. Zaświadczenie z Zus-u o niezaleganiu w opłacaniu składek
  8. Zaświadczenie z US-u o niezaleganiu w opłacaniu zobowiązań podatkowych.
  9. Wyciąg z rachunku potwierdzający otrzymywane dochody

Nie wszystkie z powyższych dokumentów muszą być wymagane przez różne banki, może zdarzyć się również, iż jakiś konkretny bank będzie wymagał jakiegoś innego dokumentu, który będzie trzeba dostarczyć.

Należy się liczyć z tym, iż zgromadzenie całej listy dokumentów może potrwać kilka lub kilkanaście dni. Może się okazać, iż nie wszystkie zawarte w nich informacje okażą się dla nas odpowiednie. Mowa tutaj np. o informacjach zawartych w księgach wieczystych. Nieraz okazuje się, że informacje w nich zawarte są nieaktualne i należy tę sytuację wyjaśnić i sprostować.

Gdy już zgromadzimy niezbędne dokumenty, wracamy do naszego doradcy kredytowego i z jego pomocą składamy 1,2 a może nawet 3 wnioski w różnych bankach. Złożenie tych kilku wniosków przez doświadczoną osobę zajmuje przeważnie kilka godzin. Doradca przypilnuje, czy wszystkie wymagane we wniosku pola zostały właściwie wypełnione, czy złożyliśmy podpis w wyznaczonym do tego miejscu i na końcu, czy zgromadziliśmy niezbędne dokumenty, które zostaną wraz z wnioskiem przesłane do banku.

Po złożeniu wniosku pozostaje nam czekać na decyzję banku. Tę sprawę również pilotuje doradca kredytowy i informuje nas o dalszych etapach postępowania.

Podsumowując ten artykuł, pragnę zachęcić Państwa do skorzystania z moich usług. Od wielu lat zajmuję się składaniem wniosków kredytowych na kredyty hipoteczne i nie tylko. Staram się przy tym, w jak najmniejszym stopniu angażować kredytobiorcę, zwłaszcza jeśli chodzi o procedury związane z wypełnianiem wniosków kredytowych, a następnie dostarczaniem niezbędnych dokumentów i pilotowaniem procesu przyznawania i uruchamiania kredytu.

Facebook
Twitter
LinkedIn