Jeśli nie kredyt to co?

Jeśli nie kredyt to co?

90% przedsiębiorców rozważając zewnętrzne finansowanie bieżącej działalności gospodarczej bierze w pierwszej kolejności pod uwagę kredyt bankowy. Jednak jak szybko taki pomysł przychodzi do głowy tak równie szybko pojawiają się wątpliwości czy ma szanse na kredyt. Czy bank pozytywnie oceni moją zdolność kredytową – czy mam wystarczające zyski, czy nie będzie problemu jeśli opóźniam się w płatnościach na rzecz ZUS, czy nie funkcjonuję na rynku zbyt krótko, czy mam wystarczające zabezpieczenie – i cała ta papierologia – formularze, zestawienia, dokumenty itd.

Może w takiej sytuacji oprócz zwyczajowego kredytu warto by pomyśleć o innym produkcie, który banki i inne instytucje mają w swojej ofercie, ale nie jest zbyt dobrze znany potencjalnym klientom? Może warto by zastanowić się nad skorzystaniem z faktoringu? Tego typu rozwiązanie jest proponowane przedsiębiorstwom przez specjalizujące się w nim firmy faktoringowe, albo odpowiednie zespoły w bankach. W skrócie rzecz ujmując

Faktoring, to usługa polegająca na tym, że pieniądze za fakturę wystawioną z odroczonym terminem płatności przedsiębiorstwo otrzymuje zaraz po dokonaniu sprzedaży bądź usługi. Takiej płatności (pomniejszonej o prowizje itd.) dokonuje faktor (bank lub firma faktoringowa), a w terminie płatności wynikającym z faktury kontrahent płaci na rachunek faktora a nie wystawiającego fakturę.  10 lat temu, gdy rozwiązania informatyczne jeszcze nie były tak rozbudowane jak dzisiaj, z faktoringu korzystały duże firmy, których obroty roczne przekraczały sto milionów złotych, a do wykupu przedstawiały faktury opiewające na dziesiątki tysięcy złotych, a pieniądze z tytułu wykupu pojawiały się po kilku dniach. Obecnie, dzięki dostępnym platformom faktoringowym usługa taka jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorstw.

 

Dodatkowo nie mamy obowiązku, aby każda faktura przedstawiona do wykupu przez faktora miała postać papierową. Wystarczy wypełnić odpowiednie pola w aplikacji faktoringowej podając dane z faktury oryginalnej jak numer faktury, kwota, data wystawienia, data płatności, nazwa odbiorcy itd. W zależności od ustaleń z faktorem wiarygodność podanych w systemie danych jest weryfikowana z dokumentami oryginalnym w cyklach tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych albo wyrywkowo. W niektórych sytuacjach jest możliwość bezpośredniego połączenia systemu finansowo-księgowego naszej firmy z systemem faktoringowym, co dodatkowo usprawnia proces zgłaszania faktur do wykupu. Rozwiązania informatyczne spowodowały, ponadto że do wykupu można obecnie zgłaszać faktury na niewielkie kwoty, które w ciągu paru chwil pojawią się na rachunku przedsiębiorstwa, a nie jak kiedyś – w ciągu paru dni. To, co dodatkowo powoduje, że w mojej ocenie jest to ciekawa alternatywa dla kredytu obrotowego jest fakt, że faktoring staje się coraz tańszy – praktycznie porównywalny z kredytem, a nie wymaga skomplikowanego badania zdolności kredytowej. Faktor skupia się w takiej sytuacji bardziej na jakości samej transakcji niż na tym czy firma nie ma zaległości w ZUS czy US, możliwych zabezpieczeniach finansowania, długości funkcjonowania na rynku, czy też ma wskaźniki finansowe poniżej normy. W zależności od naszych oczekiwań mamy do dyspozycji

różne rodzaje faktoringu

 

Może to być faktoring pełny, w którym ryzyko niewypłacalności kontrahenta w całości spada na faktora. Możemy skorzystać z mikrofaktoringu dla małych przedsiębiorstw z niewielką ilością kontrahentów, faktoringu odwrotnego, w którym finansowanie dotyczy naszych faktur zakupowych a za szybszą płatność możemy na przykład uzyskać lepszy rabat cenowy od kontrahenta, a my mamy odroczony termin płatności na rzecz faktora.

 

Jeśli prowadzimy operacje handlowe z zagranicą możemy skorzystać z faktoringu importowego bądź eksportowego w którym firma faktoringowa dodatkowo sprawdzi wiarygodność naszego kontrahenta. Rodzajów faktoringu jest bardzo wiele, a korzyści z tego produktu są bardzo wymierne, ponieważ między innymi zabezpiecza on płynność finansową przedsiębiorstwa, zwiększa konkurencyjność firmy, dzięki możliwości udzielania kontrahentom dłuższych terminów płatności. Dodatkowo pozwala na zwiększenie poziomów sprzedaży poprzez szybszy obrót gotówki. To, co ma z kolei wpływ na relacje handlowe, to to, że ciężar monitorowania płatności od kontrahenta spada na faktora, a więc to on jest odpowiedzialny za upominanie się o pieniądze. Z kolei dla firm, które nie chcą wiązać się długoterminowymi umowami z faktorem jest dostępna usługa wykupu wierzytelności, która co do zasady dotyczy jednej faktury (maksymalnie kilku) i niesie ze sobą możliwość całkowicie dowolnego ich wyboru.

Aby uatrakcyjnić faktoring instytucje faktoringowe wprowadzają na rynek kombinacje kilku produktów, by maksymalnie je dopasować do charakterystyki funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Może to być połączenie akredytywy z faktoringiem, przez co możliwe jest sfinansowanie operacji handlowej od momentu zamówienia towaru za granicą do momentu zapłaty. A dla transakcji krajowych łączy się faktoring odwrócony z faktoringiem klasycznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności zaciągania kredytu na żaden cel, a swoim dostawcom i odbiorcom możemy zaproponować korzystniejsze warunki zapłaty – płatność natychmiastową dostawcy, a odbiorcy – odroczony termin płatności.         

Facebook
Twitter
LinkedIn