Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

W związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą o Gwarantowanym Kredycie Mieszkaniowym w ramach pakietu ustaw Polski Ład w pierwszej połowie 2022 roku, zacznie działać program, który ułatwi uzyskanie kredytu hipotecznego osobom, które mają zdolność kredytową, ale nie posiadają własnych środków na pokrycie tzw. wkładu własnego.

Najważniejszą zmianą będzie uzyskanie możliwości przedłożenia przez przyszłych kredytobiorców w banku odpowiedniego oświadczenia o spełnieniu warunków skorzystania z programu, w zamian za przedstawianie dowodów na posiadanie kapitału, który ma być przeznaczony na wkład własny w realizowaną inwestycję mieszkaniową lub budowlano-remontową. Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości).

Z programu będą mogli skorzystać Kredytobiorcy, którzy sami lub członkowie ich gospodarstw domowych nie są właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2, gdy dzieci jest dwoje, 75m2, gdy dzieci jest troje, i 90m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Dodatkową zaletą programu będzie tzw. „spłata rodzinna”, czyli dofinansowanie Państwa do spłaty zobowiązania kredytowego. Będzie ono przysługiwać, jeśli w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie dziecko (dopłata w wysokości 20 tys. zł.) albo kolejne dziecko (60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego).

Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe.

Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z BGK, stanowiącym jednostkę obsługującą program, o którym mowa w niniejszym artykule.

Jeżeli powyższe informacje okazały się dla Państwa przydatną wiedzą, oznacza to zapewne, że nosicie się z zamiarem zaciągnięcia w najbliższym czasie zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny. Na rynku dostępnych jest wiele różnych produktów finansowych tego typu, dlatego ważna jest właściwa analiza warunków ich udzielenia, które będą miały duży wpływ na ostateczną kwotę, jaką przyjdzie Państwu spłacić. Tym zagadnieniem zajmuję się od lat, jestem doradcą kredytowym, posiadam szeroką wiedzę na temat kredytów hipotecznych, dlatego zachęcam do kontaktu, abym mógł przygotować i przedstawić najlepszą opcję dla Państwa w tym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn