Kredyty hipoteczne – jakie zmiany od 30.06.2021

Kredyty hipoteczne – jakie zmiany od 30.06.2021

Kredyty hipoteczne – jakie zmiany od 30.06.2021

Po ostatnich częstych doniesieniach o problemach banków związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych w walutach obcych i licznych pozwach sądowych składanych przez ich klientów oraz niejasnej polityce banków związanej z rzetelnym informowaniem kredytobiorców o sposobie naliczania odsetek przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem, z końcem czerwca bieżącego roku wchodzi w życie Nowelizacja Rekomendacji S, czyli dokumentu zawierającego listę dobrych praktyk, jakie banki powinny stosować przy udzielaniu kredytu hipotecznego. Co to za praktyki?
Po pierwsze banki mają czas do końca czerwca 2021 r. na wprowadzenie do swojej oferty kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową.

Co ta sytuacja oznacza w praktyce dla przyszłych kredytobiorców?
Zakup domu lub mieszkania na kredyt stanie się mniej ryzykowną inwestycją niż to miało miejsce w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Przyszły kredytobiorca będzie mógł zaciągnąć droższy kredyt, ale za to mieć pewność, że wysokość miesięcznej raty nie ulegnie zmianie.
Warto zaznaczyć, że minimalny okres obowiązywania stałej stopy procentowej według nowelizacji wynosi 5 lat.
Dodatkową dobrą informacją dla klientów banków jest fakt, że osoby, które już spłacają kredyt hipoteczny, będą mogły zmienić metodę oprocentowania na tę bezpieczniejszą, czyli ze stałym oprocentowaniem
Drugą ważną zmianą w nowych zapisach Rekomendacji S jest wprowadzenie nowego „rodzaju” kredytu hipotecznego o wdzięcznej nazwie „klucz za długi”.
Kiedy kredytobiorca nie będzie mógł spłacać zobowiązania, bank przejmie nieruchomość, zwalniając klienta z dalszej spłaty. Dzięki skorzystaniu z takiej opcji kredytobiorca będzie mógł przenieść na bank własność nieruchomości w zamian za całkowite zwolnienie z zobowiązania kredytowego.

Kolejną ważną kwestią, która interesuje osoby myślące o zakupie mieszkania na kredyt, jest wysokość wkładu własnego.
Zgodnie ze wspomnianą Rekomendacją S wydaną przez KNF, minimalna wysokość wkładu własnego kredytu hipotecznego w 2021 r. wynosi 20% Jeżeli chcemy uzyskać tańszy kredyt, przygotujmy środki na wyższy wkład własny niż ten minimalny – w 2021 roku ta reguła pozostaje niezmienna. Poprzednio minimalny wkład przy określonych warunkach wynosił 10%.

Jak już wspomnieliśmy, lista dobrych praktyk jest dość długa i nie każdy ma czas, aby ją punkt po punkcie analizować, dlatego powyżej wymieniliśmy tylko te najważniejsze i zachęcamy do pozostawienia tego procesu specjalistom.

Chociaż wydaje się, że korona kryzys jest pod kontrolą, a banki nie reagują tak gwałtownie na pandemiczną sytuację, jak to miało miejsce w kwietniu i maju 2020 r., należy zawsze spodziewać się niespodziewanego i w jak największym stopniu ograniczać ryzyko związane z zaciąganiem długoterminowych zobowiązań. Dlatego nowe zasady przyznawania kredytów hipotecznych wydają się w pewnym stopniu zabezpieczać potencjalnych kredytobiorców.
Jednak najlepszą praktyką jest zawsze powierzenie spraw kredytowych specjalistom, czyli doradcom kredytowym, którzy na bieżąco analizują rynek finansowy i zmiany na nim zachodzące. Takie doradztwo prowadzi od wielu lat Bankowość Firmowa i dlatego serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradczych.
Przeanalizujemy Państwa potrzeby i polecimy najkorzystniejsze rozwiązanie kredytowe.
Zapraszamy!

Facebook
Twitter
LinkedIn