Pan Marek

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to dla większości osób skok na głęboką wodę. Można mieć super pomysł na własny biznes, wszystko rozpisane i przeliczone na kartce papieru, ale w pewnym momencie pojawia się blokada w postaci braku pieniędzy na zakup sprzętu, maszyn, towaru, czy innych potrzebnych składników niezbędnych do działania. Skąd je więc wziąć? Kredytu zapewne z banku nie otrzymasz, bo nie masz doświadczenia w biznesie, bo nie możesz przedstawić Książki Przychodów i Rozchodów, bo nie masz wkładu własnego… Tych powodów można wymieniać mnóstwo, więc o bankach możesz zapomnieć.
Jeśli nie posiadasz zatrudnienia, jesteś osobą bezrobotną, studentem ostatniego roku studiów wyższych, poszukującym pracy absolwentem szkoły czy uczelni lub poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej możesz skorzystać z pożyczki w ramach programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie, czy z dotacji udzielanych przez Powiatowe Urzędy Pracy lub inne instytucje.
Jeśli masz już zarejestrowaną działalność, możesz spróbować skorzystać z nisko oprocentowanych pożyczek unijnych w ramach programu Jeremie2.
OK, ale co z osobami, które są zatrudnione i planują rozpoczęcie działalności? Mogą oczywiście ubiegać się o kredyt gotówkowy z banku wyliczony w oparciu o posiadaną zdolność kredytową. Aktualna sytuacja związana z pandemią spowodowała, że akcja kredytowa banków – szczególnie wobec klientów nieposiadającym konta w tym konkretnym banku została bardzo ograniczona i nie ma co liczyć na poważny zastrzyk gotówki.
Z takim właśnie problemem zgłosił się do mnie ostatnio pan Marek. Od ponad 10 lat jest zatrudniony na umowę o pracę, z której nie zamierza zrezygnować. Po godzinach pracy pomaga swojemu znajomemu w robotach budowlanych. Zauważył, że część prac nie może być wykonywana z powodu braku specjalistycznego sprzętu. Postanowił go zakupić do swojej działalności, którą zamierzał otworzyć. Sensowność otwarcia działalności była uzależniona od tego, czy otrzyma pożyczkę lub dotację na zakup odpowiedniego sprzętu. Potrzebował 120.000 zł. Po tym, jak z powodów, o których pisałem powyżej, odbił się od drzwi wielu instytucji finansowych, trafił do mnie. Sytuacja rzeczywiście wyglądała na dosyć skomplikowaną.
Zacząłem poszukiwania źródła finansowania inwestycji pana Marka. Okazało się, że w jednej instytucji pożyczkowej zajmującej się mi.in funduszami unijnymi można uzyskać pożyczkę ze środków własnych funduszu na założenie działalności (trzeba ją otworzyć dopiero po podpisaniu umowy o pożyczkę), ale jest ona dosyć droga i na niezbyt długi okres. Uzgodniliśmy więc z Doradcą z funduszu odpowiedni plan działania i postanowiliśmy złożyć kompletny wniosek do analizy zdolności do obsługi zadłużenia, proponowanych zabezpieczeń transakcji oraz opłacalności inwestycji, aby sprawdzić, czy plany biznesowe pana Marka mają rację bytu. Po około 3 tygodniach otrzymaliśmy pozytywną decyzję Rady funduszu, która przyznawała panu Markowi pełną kwotę. Niestety tego typu pożyczki nie należą do najtańszych i są udzielane na dosyć krótkie okresy. Mając jednak w tym momencie pewność, że projekt pana Marka spotkał się akceptacją funduszu, wykonaliśmy kolejny krok w planie, czyli pan Marek otworzył działalność gospodarczą i zarejestrował ją zgodnie z przepisami prawa. Gdy czynności formalne się zakończyły, złożyliśmy do tego samego funduszu wniosek o pożyczkę w ramach programu Jeremie2, dla podmiotu typu start-up, czyli takiego, który funkcjonuje na rynku max. 24 miesiące. Dzięki temu, że wcześniej sytuacja i plany pana Marka zostały pozytywnie zweryfikowane przez decydentów z funduszu, mieliśmy pewność, że decyzja na pożyczkę z Jeremie2 będzie pozytywna. Tak się też stało. Po kolejnych 3 tygodniach nastąpiło podpisanie umowy pożyczkowej, a pieniądze znalazły się na koncie firmy pana Marka. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient uzyskał finansowanie na dogodnych warunkach cenowych i nie musiał zrezygnować z pracy na etacie.

Ostateczny kształt transakcji:
– Cena maszyny – 120.000,00 zł
– Kwota pożyczki – 120.000,00 zł (100% ceny zakupu)
– Oprocentowanie – 0,61% w skali roku
– Okres finansowania – 60 miesięcy
– karencja – 3 miesiące
– Prowizja za udzielenie – 0%
– Raty malejące
– Pierwsza rata – 2.061,00
– Zabezpieczenie – poręczenie dwóch osób fizycznych, przewłaszczenie zakupionej maszyny wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

Koszt mojej usługi – obsługa wniosku – 600 zł, prowizja za sukces – 5,5% kwoty pożyczki.

Facebook
Twitter
LinkedIn