Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej jest niestabilny i można na nim zauważyć jedną stałą tendencję, a mianowicie ciągłe podwyższanie cen prądu przez dostawców. Te podwyżki dotykają nie tylko gospodarstwa jednorodzinne, ale w głównej mierze przedsiębiorców. Aby zrekompensować wciąż rosnące koszty, firmy podwyższają ceny za oferowane produkty oraz usługi, obniżając własną konkurencyjność na rynku.

Co zrobić, by się przed podwyżkami cen prądu zabezpieczyć? Jak zatrzymać generowane koszty i stać się bardziej konkurencyjnym?

Można zainwestować w fotowoltaikę dla firmy.

Wg. przeprowadzonych analiz rynku, średni okres zwrotu z takiej inwestycji wynosi ok.6-7 lat, a w przypadku branż z dużym zapotrzebowaniem na prąd tj. produkcyjna, magazynowo-logistyczna lub gastronomiczna nawet krócej.

Inwestycja w fotowoltaikę to decyzja w niezależność przedsiębiorstwa. Energię można wykorzystywać dla własnych potrzeb, odsprzedawać, a w krótce również magazynować.

No dobrze, ale skąd wziąć dodatkowy kapitał na inwestycje w fotowoltaikę, zwłaszcza w dobie kryzysu spowodowanego pandemią Covid 19?

Odpowiedź jest prosta. Należy zgłosić się odpowiedniego doradcy i złożyć wniosek o niskooprocentowaną 0,1 % pożyczkę unijną. Mam duże doświadczenie i sukcesy na polu pozyskiwania finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Wspólnie z obsługiwanymi przeze mnie inwestorami, zrealizowaliśmy do tej pory kilkadziesiąt takich projektów.

Zachęcam do postawienia na innowacje i szybkiego kontaktu ze mną. Pamiętajcie czas to pieniądz.

Facebook
Twitter
LinkedIn