Pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Złożenie wniosku to dopiero początek.

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Złożenie wniosku to dopiero początek.

Co jakiś czas pojawiają się w mediach różne informacje na temat możliwości pozyskania dodatkowych środków z funduszy UE na rozwój prowadzonej działalności, zakup nowych maszyn lub wdrożeniem innowacyjnych produktów, lub procesów w przedsiębiorstwie.

Aktualnie stoimy u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jest to wyjątkowy czas dla całej Wspólnoty, który niesie za sobą szereg wyzwań i nadziei. Nadziei zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy wykazują coraz większe zainteresowanie organizowanymi konkursami, dzięki którym będzie można pozyskać dodatkowy kapitał na różne cele w prowadzonym biznesie.

Co zatem należy zrobić, aby do takiego konkursu przystąpić i otrzymać dofinansowanie? Czy złożenie wniosku wystarczy?

Okazuje się, że niestety nie. Po pierwsze właściciele firm chcących ubiegać się o dodatkowe środki z UE, powinni zaznajomić się ze szczegółowymi warunkami obowiązujących konkursów. W nich określone są tzw. kryteria wyboru wniosków, które należy spełnić, aby wniosek przeszedł na początku ocenę formalną, a następnie merytoryczną. O ile zgodność wniosku z oceną formalną da się w prosty sposób przewidzieć, o tyle z oceną merytoryczną nie jest już tak prosto. Okazuje się bowiem, że w trakcie przygotowania wniosku nie zamieściliśmy w nim wystarczająco dobrych treści, które potwierdzałyby np. słuszność lub racjonalność zaplanowanych wydatków względem potrzeb przedsiębiorstwa. W niektórych konkursach należy wskazać poziom innowacyjności przedsięwzięcia względem firmy, konkurencji na określonym obszarze województwa, kraju lub świata, co również może stanowić nie lada problem w odpowiednim opisaniu tej kwestii przez wnioskodawcę.

Po złożeniu wniosku i jego ocenie może się okazać, że wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, ale ze względu na ilość otrzymanych punktów, ilość złożonych wniosków w konkursie i kwoty kapitału przeznaczonego na dany konkurs, nie znalazł się wśród projektów do dofinansowania, lecz oczekuje na liście rezerwowej. O tym, czy tak się stanie, będzie decydowała jakość treści zamieszczonych we wniosku w stosunku do wymagań instytucji organizującej konkursy.

W chwili, gdy okaże się, że wniosek został wybrany do dofinansowania, przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków prowadzących do podpisania umowy na dofinansowanie, a następnie po rozpoczęciu projektu przeprowadzić szereg działań, które zakończą się otrzymaniem z UE zarezerwowanych dla niego pieniędzy. Mowa tutaj o właściwym wyborze oferentów realizujących opisany projekt (postępowania przetargowe są ogłaszane w tzw. Bazie konkurencyjności) i muszą spełniać wszelkie wymogi formalne i merytoryczne opisane w Prawie Zamówień Publicznych. Każdą wydaną złotówkę należy rozliczyć zgodnie z zasadami rachunkowości. Często pieniądze przyznawane są w formie transz i wypłacane na podstawie składanych przez beneficjentów cząstkowych wniosków o płatność, które również muszą być odpowiednio przygotowane, a następnie rozliczone. Projekt musi zachować trwałość jeszcze kilka lat po jego realizacji i w tym czasie należy pilnować stopnia realizacji założonych we wniosku wskaźników do osiągnięcia, w taki sposób, aby firma, która tych wskaźników nie będzie w stanie osiągnąć, nie musiała zwracać przyznanego dofinansowania.

Jak widać z powyższego opisu samo przygotowanie wniosku i jego złożenie to dopiero początek. Nikt nie rozdaje pieniędzy za darmo, aby je otrzymać, należy spełnić szereg różnego rodzaju wymogów postawionych przez instytucje unijne. Bez wsparcia w postaci firmy doradczej już samo napisanie wniosku na odpowiednim poziomie zapewniającym dofinansowanie jest bardzo trudne, natomiast poprowadzenie projektu bez wsparcia może okazać się wręcz niemożliwe.

Dlatego też zachęcam do skorzystania z moich usług. Od wielu lat zajmuję się pozyskiwaniem dodatkowych funduszy dla przedsiębiorstw z różnych branż oraz z wykorzystaniem różnego rodzaju konkursów organizowanych przez UE. Na tym polu mogę pochwalić się dobrą skutecznością, dlatego zachęcam do skorzystania z mojego doradztwa. Jeżeli prowadzicie biznes i chcecie go rozwijać dzięki dodatkowym środkom płynącym z bezzwrotnych dofinansowań, zapraszam do kontaktu

Facebook
Twitter
LinkedIn