Kategorie
Pożyczki unijne

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Złożenie wniosku to dopiero początek.

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Złożenie wniosku to dopiero początek.

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Złożenie wniosku to dopiero początek.

Co jakiś czas pojawiają się w mediach różne informacje na temat możliwości pozyskania dodatkowych środków z funduszy UE na rozwój prowadzonej działalności, zakup nowych maszyn lub wdrożeniem innowacyjnych produktów, lub procesów w przedsiębiorstwie.

Aktualnie stoimy u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jest to wyjątkowy czas dla całej Wspólnoty, który niesie za sobą szereg wyzwań i nadziei. Nadziei zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy wykazują coraz większe zainteresowanie organizowanymi konkursami, dzięki którym będzie można pozyskać dodatkowy kapitał na różne cele w prowadzonym biznesie.

Co zatem należy zrobić, aby do takiego konkursu przystąpić i otrzymać dofinansowanie? Czy złożenie wniosku wystarczy?

Okazuje się, że niestety nie. Po pierwsze właściciele firm chcących ubiegać się o dodatkowe środki z UE, powinni zaznajomić się ze szczegółowymi warunkami obowiązujących konkursów. W nich określone są tzw. kryteria wyboru wniosków, które należy spełnić, aby wniosek przeszedł na początku ocenę formalną, a następnie merytoryczną. O ile zgodność wniosku z oceną formalną da się w prosty sposób przewidzieć, o tyle z oceną merytoryczną nie jest już tak prosto. Okazuje się bowiem, że w trakcie przygotowania wniosku nie zamieściliśmy w nim wystarczająco dobrych treści, które potwierdzałyby np. słuszność lub racjonalność zaplanowanych wydatków względem potrzeb przedsiębiorstwa. W niektórych konkursach należy wskazać poziom innowacyjności przedsięwzięcia względem firmy, konkurencji na określonym obszarze województwa, kraju lub świata, co również może stanowić nie lada problem w odpowiednim opisaniu tej kwestii przez wnioskodawcę.

Po złożeniu wniosku i jego ocenie może się okazać, że wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, ale ze względu na ilość otrzymanych punktów, ilość złożonych wniosków w konkursie i kwoty kapitału przeznaczonego na dany konkurs, nie znalazł się wśród projektów do dofinansowania, lecz oczekuje na liście rezerwowej. O tym, czy tak się stanie, będzie decydowała jakość treści zamieszczonych we wniosku w stosunku do wymagań instytucji organizującej konkursy.

W chwili, gdy okaże się, że wniosek został wybrany do dofinansowania, przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków prowadzących do podpisania umowy na dofinansowanie, a następnie po rozpoczęciu projektu przeprowadzić szereg działań, które zakończą się otrzymaniem z UE zarezerwowanych dla niego pieniędzy. Mowa tutaj o właściwym wyborze oferentów realizujących opisany projekt (postępowania przetargowe są ogłaszane w tzw. Bazie konkurencyjności) i muszą spełniać wszelkie wymogi formalne i merytoryczne opisane w Prawie Zamówień Publicznych. Każdą wydaną złotówkę należy rozliczyć zgodnie z zasadami rachunkowości. Często pieniądze przyznawane są w formie transz i wypłacane na podstawie składanych przez beneficjentów cząstkowych wniosków o płatność, które również muszą być odpowiednio przygotowane, a następnie rozliczone. Projekt musi zachować trwałość jeszcze kilka lat po jego realizacji i w tym czasie należy pilnować stopnia realizacji założonych we wniosku wskaźników do osiągnięcia, w taki sposób, aby firma, która tych wskaźników nie będzie w stanie osiągnąć, nie musiała zwracać przyznanego dofinansowania.

Jak widać z powyższego opisu samo przygotowanie wniosku i jego złożenie to dopiero początek. Nikt nie rozdaje pieniędzy za darmo, aby je otrzymać, należy spełnić szereg różnego rodzaju wymogów postawionych przez instytucje unijne. Bez wsparcia w postaci firmy doradczej już samo napisanie wniosku na odpowiednim poziomie zapewniającym dofinansowanie jest bardzo trudne, natomiast poprowadzenie projektu bez wsparcia może okazać się wręcz niemożliwe.

Dlatego też zachęcam do skorzystania z moich usług. Od wielu lat zajmuję się pozyskiwaniem dodatkowych funduszy dla przedsiębiorstw z różnych branż oraz z wykorzystaniem różnego rodzaju konkursów organizowanych przez UE. Na tym polu mogę pochwalić się dobrą skutecznością, dlatego zachęcam do skorzystania z mojego doradztwa. Jeżeli prowadzicie biznes i chcecie go rozwijać dzięki dodatkowym środkom płynącym z bezzwrotnych dofinansowań, zapraszam do kontaktu

Facebook
Twitter
LinkedIn