Kategorie
Inne

Leasing a dotacje z UE

Leasing a dotacje z UE

Leasing a dotacje z UE

Programy Operacyjne związane z Funduszami Europejskimi w większości przypadków polegają na refundacji środków wydatkowanych przez przedsiębiorstwo na inwestycję zaakceptowaną i podlegającą wsparciu przez instytucję wdrażającą. Większość przedsiębiorstw w ramach dotychczasowych rozdań funduszy europejskich musiało wspierać się finansowaniem zewnętrznym –  przynajmniej pomostowo, czyli do czasu otrzymania dotacji. Z reguły takie finansowanie przybierało postać kredytu bankowego, pożyczki od instytucji finansującej, bądź pożyczki leasingowej. 

 

 

A co z klasycznym leasingiem?

 

Leasing był produktem rzadziej wykorzystywanym w dotychczasowych perspektywach z kilku powodów. Po pierwsze możliwość refundacji jednorazowej – po podpisaniu umowy – z racji mocno nieprecyzyjnych zapisów choć teoretycznie dopuszczana była bardzo utrudniona, wręcz niemożliwa. W związku z tym przedsiębiorcy wybierający leasing jako formę finansowania zewnętrznego pod dotacje zazwyczaj korzystali z refundacji poszczególnych rat leasingowych albo sumy kilku kolejnych. 

 

Niestety takie rozwiązanie niosło ze sobą szereg niekorzystnych konsekwencji. Najważniejszymi z nich było utrudnienie dla osób pracujących w firmach i odpowiedzialnych za rozliczenie dotacji polegające na konieczności każdorazowego składania wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami co zwiększało ilość pracy oraz generowało możliwość pojawienia się błędów, konieczność ich poprawy co odsuwało w czasie zwrot poniesionych kosztów. Na pełną dotację przedsiębiorcy czekali więc do rozliczenia ostatniej raty leasingowej, a więc nawet 3 – cztery lata.

 

Dodatkowo okres trwałości inwestycji podlegającej wsparciu unijnemu – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynoszący 3 lata – był liczony od rozliczenia ostatniej raty leasingowej, czyli startował nawet po kilku latach od zakupu środka trwałego. Gdyby przedsiębiorca wykorzystał kredyt jako formę finansowania zewnętrznego – refundacja następowała jednorazowo – po odbiorze maszyny czy urządzenia a okres trwałości rozpoczynał się zaraz po przejęciu sprzętu.

 

A jak to będzie teraz?

 

Staraniem firm leasingowych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało wytyczne dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać refundację środków jednorazowo – tak, jak miało to miejsce do tej pory w przypadku kredytów lub pożyczek. Aby jednak przedsiębiorstwo mogło skorzystać z takiej możliwości konieczne będzie wskazanie we wniosku o wsparcie firmy leasingowej jako instytucji upoważnionej do zakupu maszyny lub urządzenia będących przedmiotem refundacji z UE. 

 

Po dopełnieniu wszelkich procedur dotyczących płatności z funduszy europejskich oraz odbioru urządzenia cała kwota dotacji jednorazowo wpłynie na rachunek przedsiębiorstwa, a następnie rozpocznie się spłata rat leasingowych. Szczegółowe regulacje określające prawa i obowiązki stron Ministerstwo określi w regulaminach i innych dokumentach dotyczących poszczególnych działań w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych.

 

Nowe wytyczne wpłyną prawdopodobnie na zwiększenie zainteresowania leasingiem wśród przedsiębiorców aplikujących o dotacje unijne. Dostępność do leasingu jest bowiem zdecydowanie większa niż do kredytu. Dla firm, dla których kwestia własności środka trwałego jest bardzo istotna firmy leasingowej nadal będą oferować pożyczki leasingowe, które łączą w sobie zalety leasingu z kredytem. Między innymi z podatkowego punktu widzenia – pożyczka leasingowa jest zwolniona z VAT, a leasing operacyjny nie, gdyż jest traktowany jako usługa, a więc jest obciążona podatkiem od towarów i usług, co ma niebagatelne znaczenie dla nievatowców.

 

Jak sądzisz – czy ubiegając się o dotację z Unii Europejskiej warto będzie skorzystać z leasingu? Twoja opinia jest dla mnie ważna! Napisz mi o tym w komentarzu!

Facebook
Twitter
LinkedIn