Kategorie
Pożyczkowskaz

POŻYCZKOWSKAZ – Odc.6 – Zalety pożyczek unijnych

POŻYCZKOWSKAZ – Odc.6 – Zalety pożyczek unijnych

Zalety pożyczek unijnych

TRANSKRYPCJA PODCASTU DLA TYCH CO WOLĄ CZYTAĆ NIŻ SŁUCHAĆ.

Dzień dobry,

Witam serdecznie w kolejnym odcinku Pożyszkowskazu i zapraszam do wysłuchania.

Większość klientów, z którymi spotykam się i rozmawiam na temat finansowania rozwoju ich działalności gospodarczej w pierwszym odruchu pyta o możliwość uzyskania kredytu lub leasingu. Zazwyczaj nie wiedzą zbyt wiele na temat produktu, jakim jest pożyczka unijna. Gdzieś coś słyszeli, ale najczęściej tego typu pożyczki kojarzą im się ze skomplikowanymi procedurami, tonami papierów, analiz, prognoz i długim czasami oczekiwania na decyzję. Taka sytuacja jest pokłosiem bardzo popularnych w poprzednich okresach programowania dotacji i kojarzeniem, że jeśli pieniądze mają przyjść do nas Unii Europejskiej, to na pewno ich zdobycie będzie bardzo trudne, będzie to trwało bardzo długo, a na końcu trzeba się bardzo rygorystycznie rozliczać z każdej wydanej złotówki.

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że uzyskanie pożyczki jest zdecydowanie bardziej proste niż dotacji. Jest mniej wymaganych dokumentów, a procedury są zbliżone do tych stosowanych przez banki w trakcie procesu kredytowego. Wniosek o pożyczkę unijną można oczywiście złożyć samemu lub skorzystać z pomocy doradcy specjalizującego się w tematyce pożyczek unijnych. Należy sobie zadać pytanie, czy praca włożona w przygotowanie wniosku, ewentualnie wynagrodzenie zapłacone doradcy zwróci się w postaci lepszych warunków finansowania niż oferowane przez banki, w których mamy konto.

Dlatego też w dzisiejszym materiale chciałbym zająć się omówieniem zalet pożyczek unijnych. jest ich niewątpliwie więcej, ale ja przedstawię 12, które według mnie są najważniejsze i przynoszą najwięcej korzyści.

 • Niższe oprocentowanie niż oferowane przez banki. Dlaczego tak się dzieje? Każda pożyczka unijna podlega wsparciu w postaci pomocy de minimis lub innej, udzielonej w ramach odpowiednich programów unijnych na podstawie rozporządzenia właściwego ministra. Dzięki takiemu rozwiązaniu oprocentowanie będzie zawsze niższe niż uzyskane z banku komercyjnego. Biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie pożyczek unijnych wynoszące około 5,8% i oprocentowanie kredytu na poziomie powiedzmy 9% przy kwocie finansowania 200.000 zł i pięcioletnim okresie spłaty oszczędności na odsetkach wyniosą prawie 17.000 zł, dokładnie 16.710,50 zł. Także jest to już jedna cecha bardzo pozytywna, jeśli chodzi o pożyczki unijne, czyli niższe oprocentowanie.
 • Oprocentowanie ma charakter stały, nie jest więc zależne od wskaźnika Wibor i decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Bez względu na to, o ile wzrosną jeszcze stopy procentowe pożyczkobiorca ma zagwarantowane oprocentowanie zapisane w umowie na cały okres finansowania. Poza spokojnym snem wynikającym z braku obaw o rosnące raty kredytu pożyczkobiorca zna swój Cash Flow w całym okresie finansowania, a więc wie, jaką ratę zapłacić za miesiąc czy za rok. Ma to olbrzymie znaczenie w sytuacji, gdy inni przedsiębiorcy muszą podnosić ceny swoich usług czy towarów by wyrównać koszty związane z rosnącymi ratami. Firma korzystająca ze stałego oprocentowania nie ma takiej konieczności i dzięki temu może zyskiwać kolejnych odbiorców i kontrahentów. W obecnych czasach wygranymi są podmioty, które skorzystały z pożyczki choćby w październiku 2021 roku, kiedy to oprocentowanie takiej pożyczki wynosiło 0,15% i nadal pożyczkobiorcy z takiego oprocentowania korzystają. Na chwilę obecną przy naszym przykładowym finansowaniem na 200.000 zł na 5 lat są już ponad 46.000 zł do przodu, a kolejne podwyżki stóp procentowych przed nami… Oczywiście ktoś może powiedzieć, że pożyczkobiorca korzystający ze stałej stopy nie zyska na obniżkach stóp procentowych. To w pewnym sensie prawda, ale zanim nastąpią obniżki, czekają nas kolejne podwyżki, po drugie nie wiadomo, w jakim tempie będą obniżane te stopy procentowe i ile czasu zajmie zejście stóp procentowych do poziomu z początku bieżącego roku. Poza tym nie wiemy, na jakim poziomie zatrzyma się inflacja i kiedy. Stała stopa procentowa daje pewność, że nie będzie drożej i pozwala odpowiednio kalkulować swoją marżę na działalności gospodarczej.
 • O pożyczkę unijną można wnioskować już od pierwszego dnia działalności gospodarczej. To nie jest możliwe w przypadku kredytów bankowych. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i chęci wzięcia kredytu trzeba funkcjonować na rynku minimum rok a w przypadku spółek kapitałowych minimum 2 lata, a w niektórych przypadkach nawet 3 i to bez względu na kwotę wnioskowanego finansowania. W przypadku start-upów analiza zdolności do spłaty pożyczki sprowadza się przede wszystkim do sprawdzenia wiarygodności poręczycieli, ewentualnie wartości innego zabezpieczenia transakcji. Brana jest również pod uwagę branża i tak zwane czynniki miękkie bez skupiania się na historycznych danych. finansowych wnioskodawcy.
 • W przypadku finansowania pożyczką zakupu środków trwałych lub prowadzenia budowy czy rozbudowy nieruchomości nie jest wymagany wkład własny. Jest to więc sytuacja odmienna niż w przypadku kredytu inwestycyjnego, w którym banki wymagają minimum dziesięcioprocentowego udziału własnego, a w niektórych przypadkach nawet jest to 30 do 40% środków własnych zaangażowanych w inwestycje. Podobna sytuacja jest w przypadku firm leasingowych, które również wymagają opłaty wstępnej. Jest to szczególnie ważne w sytuacji podmiotów zaczynających działalność, nie posiadających własnych oszczędności. Zakup samochodu czy maszyny produkcyjnej jest im niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a bez własnych oszczędności nie są w stanie uzyskać kredytu czy listingu. Pożyczka w tym momencie przychodzi im z pomocą.
 • Charakterystyczny dla pożyczek unijnych, sposób wydatkowania pieniędzy pochodzących właśnie z tej pożyczki. Przedsiębiorca bez względu na cel otrzymuje pieniądze na konto własne i w określonym czasie musi się z nich rozliczyć przed instytucją pożyczkową. To znaczy przedstawić dokument zakupu oraz potwierdzenie dokonania zapłaty. Jest to bardzo wygodna formuła w sytuacji, gdy wnioskodawca chce przykładowo dokonać zakupu samochodu czy urządzenia o określonych parametrach, ale nie zależy mu na bardzo konkretnym modelu. Wówczas posiadając pieniądze na koncie, może dokonać spokojnej analizy i ofert i ostatecznie zakupić sprzęt, którego początkowo nie było na rynku, a teraz się pojawił. Zapłaci od razu gotówką, co sprzyja negocjacjom cenowym, a także nikt inny nie dokona zakupu przed nim, gdy przykładowo procedury kredytowe lub leasingowego będą się przedłużać. Należy pamiętać, że w przypadku wnioskowania o kredyt bądź leasing należy podać konkretnego dostawcę, który musi zostać zweryfikowane. Czy nawet podać konkretny egzemplarz kupowanego sprzętu. A jakakolwiek zmiana musi zostać zaakceptowana przez stronę finansującą, dlatego też pożyczki unijne charakteryzują się dużo większą elastycznością w tym zakresie.
 • Instytucji pożyczkowej nie interesuje wiek kupowanego sprzętu w odróżnieniu do firm leasingowych, w których wiek kupowanego sprzętu czy samochodu ma znaczenie i przykładowo nie można kupić auta starszego niż 6 czy 8 lat. W przypadku pożyczki unijnej mogą to być samochody nawet dwudziesto- czy trzydziestoletnie. Z leasingu nie skorzystają więc przedsiębiorcy, którzy chcą kupić auto sprawne i wystarczające dla ich potrzeb, ale starsze niż określone w procedurach firmy leasingowej. Nie można wziąć również samochodu zabytkowego, który służy do przewozu nowożeńców czy jako rekwizyt do filmu czy inscenizacji historycznych. Po prostu leasing dopuszcza w miarę młode i świeże samochody.
 • Zgodnie z regulaminem funduszy pożyczkowych dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków z pożyczki może być faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego wraz z potwierdzeniem zapłaty. To oznacza, że do rozliczenia prawidłowości wykorzystania pieniędzy wystarczy umowa z wykonawcą remontu czy umowa kupna sprzedaży samochodów od osoby fizycznej i nie musi to być zawsze faktura, jak ma to miejsce w przypadku leasingu.
 • Zakupu środków trwałych czy towaru można dokonać za granicą. Jest to szczególnym ułatwieniem, gdy chcemy sprowadzić ten sprzęt na przykład z Chin czy z Ameryki bez pośrednictwa polskich przedstawicielstw. Firmy leasingowe nie pozwalają na takie rozwiązania, a jedynym wyjątkiem są zweryfikowani sprzedawcy z terenu Unii Europejskiej.
 • W przypadku każdej pożyczki unijnej jest możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych. Dotyczy to zarówno pożyczek na cele obrotowe, a więc na zakup towarów handlowych czy materiałów do produkcji, a także na zakup środków trwałych, czyli maszyn, urządzeń itp. Jest to szczególnie korzystne w sytuacji, gdy na przykład sprzedaż towarów ma rozpocząć się z początkiem kolejnego sezonu. Na przykład: nowa kolekcja letnia ubrań ma się pojawić dopiero w marcu, a zakupów dokonujemy w listopadzie, czy na przykład zimowego sprzętu sportowego, a zatowarowania i płatności musimy dokonać już teraz, czyli w połowie wakacji. Takie rozwiązanie jest również super sprawą w sytuacji, gdy zakupiona maszyna wymaga wielotygodniowych testów, instalacji i wdrożenia, w trakcie których nie będzie generowała przychodu. Przez okres karencji spłacamy tylko odsetki, a raty kapitałowe dochodzą dopiero po zakończeniu okresu.
 • Możliwość sfinansowania wydatków w kwotach brutto, czyli powiększonych o VAT. Dotyczy to przede wszystkim firm niebędących płatnikami VAT u. – pożyczki są udzielane zawsze w wartościach brutto, ale również płatnicy VAT u mogą uzyskać taką możliwość. Aczkolwiek tutaj należy wnieść pewne zastrzeżenie, że takie udogodnienie jest dopuszczalne w przypadku wybranych produktów pożyczkowych i nie jest zasadą generalną obowiązującą zawsze. Należy więc pamiętać, żeby przed przystąpieniem do składania wniosku doprecyzować te kwestie i dokładnie przeczytać regulamin w tym zakresie.
 • W odróżnieniu od kredytów w przypadku pożyczek zazwyczaj nie jest pobierana prowizja przygotowawcza za udzielenie finansowania. Nie są również wymagane dodatkowe ubezpieczenia spłaty pożyczki czy skorzystanie z ofert dodatkowych, aby móc uzyskać finansowania. Częste są bowiem w przypadku kredytów praktyki banków wymagających przeniesienia do niego obrotów czy przeprowadzenia określonego rodzaju transakcji. W przypadku pożyczek unijnych tego nie ma, a jedynym kosztem poza odsetkami są opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia, które na przykład w przypadku ustanowienie zastawu wynoszą około 200 zł od sztuki.
 • Niewątpliwa przewaga pożyczek unijnych nad kredytami czy leasingami. W przypadku pożyczek unijnych można skorzystać z zabezpieczenia w postaci poręczenia udzielonego przez fundusz poręczeniowy funkcjonujący w danym województwie. Jest to szczególnie duże udogodnienie w przypadku podmiotów, które nie posiadają własnych zabezpieczeń, a planują zakup sprzętu czy towarów handlowych. Fundusze poręczeniowe charakteryzują się dużą elastycznością w podejściu do klientów i chętnie współpracują z instytucjami pożyczkowymi. Takich udogodnień banki czy firmy leasingowe nie posiadają.  

To było 12 najważniejszych moim zdaniem zalet pożyczek unijnych. Oczywiście tak jak wspomniałem, tych zalet jest dużo więcej, a jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych zalet, ewentualnie w ogóle na temat pożyczek unijnych, to serdecznie zapraszam do kontaktu osobistego. A na dzisiaj to tyle – żegnam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku Pożyczkowskazu.

Facebook
Twitter
LinkedIn