Kategorie
Kredyty

Nie chcą mi dać kredytu

Nie chcą mi dać kredytu

Nie chcą mi dać kredytu

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej bywają sytuacje, gdy banki nie chcą udzielić nam kredytu. Przyczyny odmowy mogą być różnorakie – brak zdolności przedsiębiorstwa do obsługi wnioskowanego kredytu, brak wystarczającego zabezpieczenia, nieakceptowalna branża w której prowadzimy działalność czy zbyt krótki okres funkcjonowania przedsiębiorstwa. Często występują też przyczyny złożone z kilku zaprezentowanych powyżej powodów. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Czy nie ma możliwości uzyskania finansowania? 

 

Czy musimy odłożyć plany zakupu nowej maszyny, urządzenia, czy odstąpić od podpisania nowego kontraktu? Nie koniecznie. Na szczęście jest sporo sposobów, by pozyskać pieniądze na finansowanie działalności gospodarczej. Przede wszystkim zapomnijmy o parabankach, nie sprawdzonych instytucjach pożyczkowych czy sympatycznych panach w czarnych garniturach pożyczających pieniądze pod zastaw maszyn czy domu. Jeśli skorzystamy z ich usług jest spora szansa, że stracimy dorobek całego życia, wpadniemy w spiralę długu i zostaniemy z niespłaconymi zobowiązaniami do końca życia. Na początku spróbujmy skorzystać z dobrodziejstwa jakie niesie ze sobą nasze członkostwo w Unii Europejskiej. W ramach funkcjonujących Programów Operacyjnych zostały wydzielone środki na  

 

niskooprocentowane pożyczki i kredyty. 

 

Ich udzielaniem zajmują się instytucje finansowe, które podpiszą odpowiednią umowę. Poza tym w wielu miastach funkcjonują Agencje Rozwoju Regionalnego – sprawdźmy ich oferty. zarządzającą funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw jest PARP. Inną możliwością jest skorzystanie z kredytu bankowego, którego zabezpieczeniem są poręczenia Funduszu Poręczeniowego współpracującego z MFP. Zaletą powyższych rozwiązań jest to, że są dedykowane do przedsiębiorstw, które na rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które rozpoczynają działalność, nie posiadają historii kredytowej, nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Może wybierzemy jakiś odpowiedni produkt pozwalający na sfinansowanie naszych planów. Rządową Agencją

 

 

Jeśli nasze finansowanie miałoby dotyczyć zakupu  

 

środka trwałego, 

 

a nie bieżącej działalności możemy pomyśleć o wykorzystaniu leasingu. Większość firm leasingowych dopuszcza tzw. „procedury uproszczone„, które nie wymagają konieczności przedstawiania sprawozdań finansowych do określonych pułapów kwot maksymalnych. Jest to bardzo wygodna forma finansowania dla podmiotów, które dopiero co powstały lub mają po prostu słabe wyniki finansowe. O ile bez trudu znajdziemy firmę, która w ten sposób sfinansuje zakup środków transportu – samochody osobowe, ciężarowe, czy nawet wózki widłowe o tyle inne środki trwałe są mniej preferowane. Na szczęście na rynku jest parę chlubnych wyjątków i są firmy leasingowe, które w ten sposób sfinansują już od pierwszego dnia działalności gospodarczej elektroniczny sprzęt biurowy, sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia piekarnicze, budowlane, spożywcze czy obrabiarki do metalu, tworzyw czy też inne, mniej popularne maszyny. Jeśli z kolei posiadamy jakiś środek trwały a potrzebujemy pieniędzy na  

 

bieżącą działalność 

 

możemy pomyśleć o uwolnieniu pieniędzy zamrożonych w tym środku trwałym poprzez leasing zwrotny. Operacja taka polega w skrócie na odsprzedaży posiadanego środka trwałego firmie leasingowej i jego spłata w ratach leasingowych. Alternatywą dla leasingu zwrotnego jest refinansowy kredyt inwestycyjny oparty na metodzie uproszczonej.

Facebook
Twitter
LinkedIn