Kategorie
Inne

A może leasing finansowy?

A może leasing finansowy?

A może leasing finansowy?

Gdy rozważamy zakup środka trwałego do firmy i sposób jego finansowania zazwyczaj bierzemy pod uwagę kredyt, bądź leasing. Jeśli z jakichś przyczyn nie możemy uzyskać kredytu i nasz wybór pada na leasing udajemy się do firmy leasingowej i prosimy o przygotowanie oferty. W ponad 90% przypadków otrzymamy ofertę na leasing operacyjny. Jest to najbardziej popularny rodzaj leasingu funkcjonujący na rynku, ale nie jedyny. Drugim rodzajem leasingu jest leasing finansowy, który pod wieloma względami jest podobny do kredytu.


Leasing a leasing

Na początku należy podkreślić, że jedna umowa leasingu może być inaczej potraktowana w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, a inaczej  świetle przepisów podatkowych. W świetle przepisów Ustawy o rachunkowości – jeżeli jednostka przyjęła do odpłatnego używania obce środki trwałe  na czas oznaczony, to środki te zalicza się do aktywów trwałych Korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z kilku warunków.

 

Są 3 możliwe warianty:

 

– umowa jako leasing operacyjny zarówno dla potrzeb podatkowych jak i rachunkowych

– umowa jako leasing operacyjny dla celów podatkowych i leasing finansowy dla potrzeb rachunkowych

– umowa jako leasing finansowy zarówno dla potrzeb podatkowych jak i rachunkowych

 

Większość umów leasingu w rozumieniu przepisów o rachunkowości jest traktowana jako leasing finansowy.

 

Nas jednak w tym artykule interesować będą wyłącznie przepisy podatkowe.

Rzecz najważniejsza

Do kosztów uzyskania przychodu w przypadku leasingu finansowego korzystający (leasingobiorca) może zaliczyć tylko część odsetkową miesięcznej raty leasingowej. Jednak ten rodzaj leasingu daje możliwość zwiększenia kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Dodatkowo jeśli zależy nam na znacznym obniżeniu podstawy opodatkowania należy skorzystać z jednorazowej amortyzacji środka trwałego. Niestety taki rodzaj amortyzacji nie przysługuje wszystkim, a jedynie firmom, które w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 MEUR przychodu – tzw. małym podatnikom oraz firmom, które w danym roku dopiero zaczęły działalność. Jednorazowy odpis amortyzacyjny zmniejszający podstawę opodatkowania nie może być wyższy niż równowartość 50 TEUR. Niestety zasadom takim nie podlegają samochody osobowe, muszą być amortyzowane zgodnie z zasadami ogólnymi, stąd zwyczajowy wybór leasingu operacyjnego jako formy finansowania zakupu takich pojazdów.Na szczęście pozostałe pojazdy, urządzenia i maszyny mogą być amortyzowane jednorazowo. W przypadku leasingu operacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca.

W jakich jeszcze przypadkach należy skorzystać z leasingu finansowego?

 

Jeśli zależy nam na krótszym okresie finansowania i zwiększeniu naszych kosztów, gdyż leasing finansowy nie wymaga minimalnego okresu finansowania jak to ma w swoich zasadach leasing operacyjny (40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu). Umowę leasingu finansowego zawieramy na dowolny okres. 

 

Jeśli finansujemy zakup środków opodatkowanych preferencyjną stawką VAT – 8%. Dlaczego? Ponieważ do raty leasingu operacyjnego zawsze doliczany jest VAT w wysokości 23% bez względu na wysokość stawki VAT obowiązującej na przedmiot leasingu. Natomiast w przypadku leasingu finansowego odprowadzamy podatek w wysokości takiej jak przypisana do przedmiotu leasingu, więc dla środków z preferencyjną stawką – 8%.

 

W związku z tym leasing operacyjny będzie po prostu droższy od finansowego. W tym miejscu należy jeszcze podkreślić, że przy leasingu finansowym zapłacimy VAT jednorazowo z góry wraz z pierwszą ratą. Z podobnych przyczyn leasing finansowy jest korzystniejszy przy zakupie samochodu na podstawie faktury VAT marża. 

 

Biorąc pod uwagę kwestie VATu trzeba poważniej zastanowić się nad leasingiem finansowym gdy jesteśmy ryczałtowcami lub wybraliśmy inną rzadziej wykorzystywaną formę opodatkowania.

W tych przypadkach, gdy płacimy podatek na podstawie osiągniętych przychodów niezależnie od wygenerowanych kosztów nie będzie wymiernych korzyści w związku z zaliczeniem całej raty leasingu operacyjnego w koszty, a co za tym idzie nie obniżymy podstawy opodatkowania. 

 

Leasing finansowy może być również właściwym wyborem dla podmiotów, które nie są płatnikami VATu, ponieważ w tym przypadku nie będą zobligowane do zapłaty całego VATu z góry od przedmiotu leasingu, a będą amortyzować przedmiot leasingu w oparciu o jego wartość brutto. Tego typu udogodnienie nie jest możliwe dla vatowców. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Kredyty

Kredyt bez zaświadczeń z ZUS i US – czy to możliwe?

Kredyt bez zaświadczeń z ZUS i US – czy to możliwe?

Kredyt bez zaświadczeń z ZUS i US - czy to możliwe?

Sterta dokumentów na początek

Uzyskanie kredytu z banku wiąże się z koniecznością przedstawienia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej. Zazwyczaj jeśli wnioskujemy o kredyt w banku, w którym posiadamy rachunek, to ilość wymaganych dokumentów niż w banku, z którym dopiero co nawiązujemy współpracę. Tak, czy inaczej ilość dokumentów, których wymagają banki jest dosyć potężna. Z reguły musimy dostarczyć dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą. Chociaż teraz, gdy w internecie są dostępne bazy REGON, CEiDG czy KRS banki odstępują od wymagań w tym zakresie.

 

Nie ominie nas jednak konieczność przedstawienia sprawozdań finansowych – odpowiednich w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i formy opodatkowania. Musimy wypełnić odpowiednie formularze i załączniki. Zobowiązani będziemy również do dostarczenia dokumentów dotyczących proponowanego zabezpieczenia kredytu oraz dokumenty dodatkowe typu: kopia dowodu osobistego, akt notarialny dotyczący rozdzielności majątkowej, zaświadczenia o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec ZUS i US. 

Jeśli nie mamy zaległości wobec ZUSu i US, to odpowiednie zaświadczenie otrzymamy bez większego problemu. Z ZUSu w ciągu jednego dnia, a z US z reguły w ciągu tygodnia. Jeśli bardzo nam się spieszy, to można poprosić pracownika Urzędu Skarbowego o przyspieszenie procedury wydania zaświadczenia. Wtedy (w zależności od przychylności urzędnika) możemy dostać tak zwaną obiegówkę i wędrując od pokoju do pokoju zdobyć odpowiednie poświadczenia, że nie ma zaległości i na koniec otrzymać odpowiednie zaświadczenie jeszcze tego samego dnia. 

 

A co zrobić gdy mamy zaległość w którymś z tych urzędów a bez kredytu nie uda nam się zrealizować jakiegoś kontraktu na 500 000 zł, czy zrealizować zamówienia na 1 000 000 zł, które pomogłoby nam postawić firmę na nogi i odblokować chwilowe zatory w płatnościach wobec kontrahentów i instytucji publicznych? Czy cały nasz wysiłek związany z wypełnieniem formularzy i zorganizowaniem pozostałej dokumentacji pójdzie na marne? A może jednak nadal mamy szansę na kredyt? Na szczęście nasza sytuacja w większości przypadków nie jest beznadziejna. Musimy jednak chcieć wyczyścić swoją sytuację w ZUS i US. Co więc zrobić?

Sposób pierwszy


Coraz więcej banków wprowadza rozwiązanie upraszczające procedurę kredytową i w początkowej fazie nie wymaga zaświadczeń dotyczących zaległości wobec ZUS i US. Będą one konieczne dopiero do uruchomienia kredytu. Składamy do banku wymagane dokumenty i w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej wykonujemy krok drugi. Na jego wykonanie mamy chwilę czasu, ponieważ decyzja kredytowa jest ważna z reguły miesiąc (czasem nawet 3 miesiące)  i w tym czasie musimy podjąć decyzję, czy niego skorzystamy czy też nie. Drugi krok polega na tym, że musimy skorzystać z oferty banków, które do określonego pułapu zaangażowania kredytowego nie wymagają zaświadczeń z ZUS i US w ogóle. Są to z reguły kwoty rzędu kilkunastu – kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zazwyczaj jest to suma wystarczająca na pokrycie zobowiązań wobec ZUS i US. Uruchomione środki przeznaczamy na spłatę zaległości. Po czym uzyskujemy zaświadczenia o niezaleganiu, z którymi udajemy się do banku i uruchamiamy kredyt na którym tak naprawdę nam zależało. Jego część, wykorzystujemy na spłatę kredytu wziętego na zobowiązania wobec ZUS i US. Jeśli zrobimy to odpowiednio szybko, to istnieje spora szansa, że za ten kredyt w ogóle nie zapłacimy, ponieważ odstąpimy do umowy w okresie o którym mowa w ustawie konsumenckiej, czyli w ciągu czternastu dni. Takie jednak rozwiązanie należy traktować jako atrakcyjny dodatek niż normę, ponieważ nie wszystkie kredyty pod taką ustawę podlegają.

Sposób drugi


Kolejnym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty banku, który udzieli kredytu, którego część będzie musiała zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec ZUS i US. Kredyt taki ma charakter celowy i nie otrzymamy pieniędzy na nasz rachunek, a zostaną one wysłane bezpośrednio z banku na odpowiedni rachunek ZUS bądź US. Uruchomienie pozostałej części finansowania będzie uzależnione od przedstawienia oryginalnych zaświadczeń z ZUS i US stwierdzających brak zaległości. 

Sposób trzeci

Niektóre banki reklamują się, że udzielają kredytów w ogóle bez konieczności przedstawiania zaświadczeń o niezaleganiu. Dokumentem wymaganym do procesu analizy zdolności kredytowej jest oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa bądź osoby upoważnionej do jego reprezentacji o braku zaległości wobec ZUS i US. Oczywiście można poświadczyć nieprawdę i próbować w ten sposób uzyskać kredyt w banku, ale nie polecam takiego rozwiązania z kilku powodów. Po pierwsze jest to czyn zagrożony karą więzienia, po drugie banki dopuszczające złożenie oświadczenia o braku zaległości zabezpieczają się na ewentualność takiego postępowania swoich klientów i z reguły do uruchomienia środków poproszą albo o potwierdzenia płatności na rzecz ZUS i US z kilku miesięcy wstecz (z reguły od 3 do 6), bądź poproszą o historię rachunku firmowego za taki okres. Można oczywiście posiadając zaległość  zapłacić ZUS i US zgodnie z zasadami w trzech kolejnych okresach i okazać bankowi potwierdzenia zapłat dokonanych we właściwych terminach i  w ten sposób „wyhodować” sobie dobrą historię relacji z urzędami, ale bank może poprosić mimo wszystko o odpowiednie zaświadczenie stwierdzające brak zaległości wystawione przez właściwą instytucję. W takim przypadku cały misterny plan legnie w gruzach bo prawda o zaległościach i tak wyjdzie na jaw…

Facebook
Twitter
LinkedIn