Kategorie
Inne

Co to jest WIRON i czym się różni od wskaźnika WIBOR?

Co to jest WIRON i czym się różni od wskaźnika WIBOR?

Co to jest WIRON i czym się różni od wskaźnika WIBOR?

Oprocentowanie kredytów ze zmienną stopą jest ustalane poprzez zsumowanie stawki WIBOR oraz marży banku, czyli zarobku odsetkowego, jaki osiąga z pożyczonych nam pieniędzy. Od jakiegoś czasu pojawiają się informacje, że stawka bazowa WIBOR według której wyliczane są stopy procentowe naszych kredytów zostanie zastąpiona przez WIRON. Dla osób, które nie interesują się na co dzień kwestiami bankowymi obie te nazwy niewiele mówią. Czym zatem one są i czym się różnią.

WIBOR, to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate i jest to stopa procentowa po jakiej banki pożyczą sobie lub mogłyby się zdecydować na pożyczenie pieniędzy innemu bankowi na określony termin, stąd WIBOR 3M, to stawka na okres 3 miesięcy, a WIBOR 6M, to stawka na okres pół roku. Jest ona wyznaczana przez administratora tych stawek na podstawie danych zebranych od instytucji finansowych. WIBOR jest więc wartością hipotetyczną i dotyczy przyszłych wydarzeń, które mogą, ale nie muszą nastąpić. Dodatkowo dotyczy tylko transakcji zawieranych pomiędzy bankami. Nie jest więc trudno sobie wyobrazić sytuację, w której „gracze” bankowi umawiają się między sobą, manipulują i sztucznie zawyżają wartości WIBOR po to, by maksymalizować swoje zyski.

Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy to w Wielkiej Brytanii wykryto manipulowanie stawką LIBOR (brytyjski odpowiednik polskiego WIBORu) w celu zwiększania zysków z działalności banków. W aferę były zaangażowane największe europejskie banki. W związku z powyższym rozpoczęła się tendencja by stawki „teoretyczne” zastępować stawkami realnymi, opartymi na danych historycznych.

W Polsce tendencja zastąpienia WIBORu inną stopą przybrała na sile w momencie, gdy Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła cykl podwyżek tego wskaźnika, a co za tym idzie ceny naszych kredytów również mocno zaczęły iść w górę. Powstała w tym celu grupa robocza doszła do wniosku, że najbardziej właściwym rozwiązaniem będzie stopa procentowa oparta o realnie zawarte transakcje pożyczenia pieniędzy i zaproponowano stawkę WIRON.  

WIRON, to skrót od Warsaw Interest Rate Overnight i jest to stopa procentowa po jakiej pożyczono sobie pieniądze na jeden dzień. Do wyznaczania jej brane są pod uwagę transakcje zawarte nie tylko pomiędzy bankami, ale również pomiędzy bankami a innymi podmiotami działającymi na rynku finansowym oraz dużymi przedsiębiorstwami. Publikacja wartości tego wskaźnika ma miejsce codziennie o godzinie 13.00.

WIRON w zamierzeniu decydentów ma bardziej urealnić i odzwierciedlać cenę pieniądza, ponieważ jest określany na bazie transakcji zrobionej „dopiero co”. Jego wysokość jest na pewno niższa niż WIBOR 3M lub 6M, bo pożyczenie pieniędzy na krótki termin niesie ze sobą mniejsze ryzyko braku ich odzyskania. Ponadto większa ilość podmiotów, a zatem transakcji branych do wyliczenia wartości tego wskaźnika (jest to bowiem średnia z transakcji zawartych dzień wcześniej) powoduje, że jest on odzwierciedleniem rzeczywistości. Pewne jest to, że zmiany w cenie kredytu opartego na WIRON nie będą miały charakteru skokowego uzależnionego od decyzji RPP, a od fluktuacji ceny pieniądza opartej o realne transakcje.

O jakich różnicach w wysokości rat możemy więc mówić? Przykładowo – według stanu na dzień 27.01.2023 WIBOR 6 M, to 6,99%, a WIRON, to 5,898, jest to więc 1,092 p.p. różnicy. Przykładowo dla aktualnie zawartej umowy kredytu na 20 lat w kwocie 200.000,00 zł oszczędność na racie miesięcznej wyniosłaby początkowo ponad 180 zł, a przez cały okres finansowania, to prawie 22.000,00 zł.

Rok 2023, to okres przejściowy, od 2024 roku, banki będą mogły działać już wyłącznie w oparciu o indeks WIRON, a całkowite odejście wskaźników WIBOR musi nastąpić do końca 2025 roku.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego tematu lub innych związanych z finansowaniem i kredytami – zapraszam do kontaktu – jestem do Twojej dyspozycji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Inne

Jak nowe przepisy związane z Polskim Ładem wpłyną na leasing aut wykorzystywanych w firmie?

Jak nowe przepisy związane z Polskim Ładem wpłyną na leasing aut wykorzystywanych w firmie?

Jak Polski Ład wpłynie na leasing samochodów

W związku z planowanym wprowadzeniem od początku 2022 roku przepisów związanych z tzw. „Polskim Ładem”, zmianie ulegnie wiele aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a zwłaszcza tych związanych z finansami przedsiębiorstw oraz płaconymi przez nie podatkami.

Jedną ze zmian, jakie już ogłoszono, jest modyfikacja przepisów dotyczących finansowania zakupu środków transportu w firmie z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest leasing.

Projektowane przepisy „Polskiego Ładu” utrudnią przedsiębiorcom dokonywanie wykupu auta do majątku prywatnego, którego raty leasingowe były opłacane w ramach działalności gospodarczej. Polski rząd nazwał to „procederem” pozwalającym na wyprowadzanie majątku z firmy i „działaniem na granicy prawa”, które nie występuje w innych krajach UE.

Od 2022 roku mają zacząć obowiązywać nowe przepisy, które taką możliwość wyeliminują. Oczywiście przedsiębiorcy będą mogli nadal wykupywać auta, jako osoby prywatne, ale aby ich skutecznie do tego zniechęcić, mają pojawić się nowe wymogi, które sprawią, że działanie takie stanie się całkowicie nieopłacalne. Przedsiębiorca chcący wykupić auto, a następnie przenieść je do majątku prywatnego zobowiązany będzie do zapłaty zarówno podatku dochodowego, jak i podatku VAT…

 Nowe przepisy wydłużą również dotychczas obowiązujący 6-miesięczny okres, w którym sprzedaż auta jest obciążona podatkami do aż 5 lat. Ten okres będzie liczony od końca roku w którym została opłacona ostatnia rata leasingu.

To jednak nie wszystko. Najbardziej dotkliwa dla przedsiębiorców będzie zmiana zasad naliczania podatku VAT od wykupywanego auta. Od stycznia 2022 roku podatek VAT nie będzie naliczany, tak jak do tej pory, od ostatniej raty kredytowej tzw. raty wykupu, która wynosiła najczęściej symboliczne 1%, lecz od realnej wartości pojazdu. Oznacza to drastyczny wzrost podatku VAT, obowiązkowego przy dokonaniu wykupu pojazdu poleasingowego.

Choć nowe przepisy mają wejść w życie w 2022 roku, to przedsiębiorcy korzystający aktualnie z leasingu obawiają się, czy również oni będą musieli dostosować się do nowych przepisów.

W tym przypadku pod wpływem sugestii ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Związku Polskiego Leasingu, Ministerstwo Finansów poszło na ustępstwo i przygotowało dodatkowe przepisy przejściowe.

Wynika z nich, że nowe zasady leasingu będą miały zastosowanie do rzeczy nabytych po 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przedsiębiorca, który wykupi auto z leasingu do majątku prywatnego najpóźniej do dnia 31 grudnia, a następnie sprzeda je po sześciu miesiącach, uniknie konieczności zapłaty dodatkowych podatków.

Niezależnie od nowych przepisów leasing nadal pozostanie jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi finansowych do zakupu środków transportu w przedsiębiorstwie. Czy będzie to narzędzie najkorzystniejsze z punktu widzenia właściciela firmy, o tym przekona się gdy przeprowadzi porównanie różnych narzędzi finansowych i warunków, na jakich będzie można z nich korzystać w realizacji różnych założonych w przedsiębiorstwie celów. Takie porównanie warunków finansowania najlepiej jest przeprowadzić z pomocą doradcy finansowego, który dzięki doświadczeniu i znajomości branży finansowej na pewno zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie. Zapraszam zatem do kontaktu i skorzystania z mojej pomocy w tym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Inne

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej.

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej.

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej

Jeżeli myślisz o montażu instalacji fotowoltaicznej na swoim domu lub siedzibie firmy i nie posiadasz własnych środków pieniężnych na realizację tego celu, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Zawarłem w nim bowiem informacje na temat możliwości finansowania tego typu inwestycji z różnych źródeł zewnętrznych.

Źródła finansowania fotowoltaiki

Na rynku dostępne są obecnie 3 różne możliwości pozyskania kapitału na fotowoltaikę. Zaliczamy do nich:

 1. Kredyt

 2. Leasing

 3. Dofinansowanie

Różnią się one warunkami dostępu, dlatego poniżej zamieszczam krótki opis każdej z wyżej wymienionych metod finansowania.

Kredyt

Na opisany w niniejszym artykule cel, kredyt udzielany jest na preferencyjnych warunkach, które każdy bank ustala indywidualnie. Na początku badana jest zdolność kredytowa inwestora, a następnie wydawana jest szybka decyzja o przyznaniu kredytu lub nie. Najczęściej nie jest wymagana wpłata własna na poczet realizowanej inwestycji, oprocentowanie jest dużo niższe niż w przypadku kredytów gotówkowych lub obrotowych, a raty miesięczne nie obciążają w znaczącym stopniu budżetu inwestora.

Na rynku mamy wiele propozycji tzw. ekokredytów, oferowanych przez banki komercyjne oraz inne instytucje finansowe. Kredytu na montaż instalacji fotowoltaicznej udzielają m.in: PKO BP, BOŚ, ING bank Śląski, PNB Paribas, Alior Bank, Santander Consumer bank oraz niektóre SKOKI i Banki Spółdzielcze.

Leasing

Leasing instalacji fotowoltaicznej to kolejna forma finansowania, bez angażowania własnych środków pieniężnych. Oferta leasingu skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikro działalności gospodarczych również rolniczych, gdzie moc instalacji nie przekracza 50 KWp. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty leasingu operacyjnego (w tym przypadku firma leasingowa dokonuje zakupu instalacji) lub leasingu finansowego (instalacja staje się własnością inwestora). W każdym przypadku leasingobiorca nie angażuje środków własnych na pokrycie całej inwestycji. W przypadku leasingu w odróżnieniu od kredytu może być wymagany minimalny wkład własny.

Leasingu na instalację PV udzielają popularne banki komercyjne np.: PKO BP, Millenium Leasing, Santander Leasing oraz instytucje finansowe m.in.: MBR Leasing, EFL, Leason.

Dofinansowanie

Ze względu na potrzebę wprowadzania ekologicznych rozwiązań, na finansowanie instalacji fotowoltaicznej można otrzymać ulgi i dotacje. Zaliczmy do nich:

Dotacje UE

 1. Dotacje w ramach funduszy unijnych znajdują się w programach unijnych RPO danego województwa, które okresowo są ogłaszane w ramach konkursów.

 2. Ogólnopolski program unijny „Czyste Powietrze”.

 3. Ogólnopolskie konkursy dotacyjne ogłaszane przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeważnie dotyczą dużych inwestycji.

 4. Dotacje z gmin, które uczestniczą w ogólnopolskim programie eliminacji gazów cieplarnianych w swoim regionie. Według danych statystycznych ok. 80% gmin w Polsce uczestniczy w tym programie.

Dotacje poza unijne:

 1. „Mój Prąd” – program rządowy dla nowych prosumentów. Dotacja 3000 zł do nowo powstającej instalacji pv dla indywidualnych inwestorów. Dotacji „Mój Prąd” nie może łączyć z programami unijnymi (również gminnymi).

 2. Ulga termoizolacyjna – możliwość odliczenia kosztów instalacji od podstawy opodatkowania do wartości instalacji 53 tys. zł w ciągu 6 lat. Do ulgi termoizolacyjnej nie wliczają się wydatki w części, jakie zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW, wojewódzkich i gminnych funduszy lub zwrócone podatnikowi w jakieś innej formie.

Dotacje unijne mają charakter procentowy i mogą wynosić obecnie od 40 do 85% wartości instalacji lub kwotowo. Konkursy odbywają się okresowo i prawdopodobieństwo otrzymania dotacji zależy od alokacji unijnych środków finansowych, przeznaczonych na dany konkurs.

Dotacje poza unijne mają charakter ciągły. Programy funkcjonują do wyczerpania środków finansowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany doradztwem w zakresie wyboru formy dofinansowania na własną instalację fotowoltaiczną, zachęcam do kontaktu ze mną. Pomogę Ci wybrać najbardziej dogodną i najkorzystniejszą z punktu widzenia dodatkowych kosztów metodę finansowania, abyś cieszył się nowym własnym źródłem czystej energii ze słońca.a

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Inne

Nowoczesne formy płatności bezgotówkowych

Nowoczesne formy płatności bezgotówkowych

Nowoczesne formy płatności bezgotówkowych

Do niedawna płatności za nabywane towary lub usługi można było dokonać za pomocą gotówki, karty lub przelewu. A jak to wygląda dziś? Czy słyszeliście Państwo o narzędziu płatniczym o bardzo wdzięcznej i łatwo wpadającej w ucho nazwie BLIK?

No właśnie, co to jest ten BLIK?
BLIK jest polskim narzędziem płatności, który uruchomiony został w 2015 r. przez spółkę PSP (Polski Standard Płatności). Aby z niego korzystać, musisz posiadać urządzenie z dostępem do Internetu (telefon lub komputer) oraz aktywne konto do wykonywania internetowych transakcji bankowych z aktywną usługą BLIK (może być to również aplikacja mobilna).

BLIK umożliwia:

 1. dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych
 2. wpłacanie lub wypłacanie gotówki
 3. przesyłanie pieniędzy na numer telefonu
 4. do wykonywania błyskawicznych przelewów międzybankowych
 5. do generowania czeków

A jak to narzędzie działa?
Wystarczy uruchomić na smartfonie aplikację mobilną swojego banku lub na komputerze internetowy system transakcyjny i wybrać w systemie opcję BLIK. Wówczas na ekranie telefonu lub komputera pojawia się sześciocyfrowy kod (ważny 2 min), którego trzeba użyć przy realizacji płatności, a następnie potwierdzić transakcję na swoim urządzeniu (w aplikacji mobilnej lub poprzez SMS).

Dostępność tej formy płatności:
BLIK dostępny jest obecnie w 17 największych Polskich Bankach takich jak: Alior, ING, Millenium mBank, Santander, Bank Polski, Get In Bank, Credite Agricole, Noble Bank, BNP Paribas, Bank PEKAO, Banki Spółdzielcze, Bank BPS, NEST Bank, Bank Pocztowy, BOŚ Bank, BS Brodnica.

Co jeszcze?
Dzięki BLIKOWI możesz również pomagać innym. W ostatnim czasie została podpisana umowa o współpracy z innowacyjnym start-upem o nazwie Donateo. Ten technologiczny projekt wykorzystuje cyfrowe „puszki” do zbierania datków z wykorzystaniem płatności bezgotówkowych. Jedną z form tych płatności jest właśnie BLIK.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Inne

Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to takiego i jakie korzyści przynosi firmie?

Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to takiego i jakie korzyści przynosi firmie?

CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu - co to takiego i jakie korzyści przynosi firmie?

CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to takiego i jakie korzyści przynosi firmie?

Nie każdy zapewne słyszał o pojęciu społecznej odpowiedzialności biznesu, więc na początku kilka słów na ten temat. Jest to takie działanie i podejmowanie decyzji przez kierownictwo firmy, które prowadzi do pozytywnego oddziaływania na całe społeczeństwo i środowisko ją otaczające. Jest to przejrzyste i etyczne postępowanie wobec różnych grup mających styk z firmą tj. klienci, kontrahenci, dostawcy oraz podmioty zewnętrzne tj. instytucje finansowe, czy urzędy. Takie postępowanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, dobrobytu, zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z normami międzynarodowymi.
Jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?

Wzrost zainteresowania inwestorów – Banki i instytucje finansowe są bardziej zainteresowane współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz osiągania dobrych wyników finansowych są zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedziały i cieszą się dobrą reputacją oraz relacjami z otoczeniem. Można to łatwo sprawdzić np. w opiniach wystawianych przez klientów firmy w wyszukiwarce Google.
Zwiększenie lojalności klientów. Wzrost świadomości społecznej klientów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Rosnąca grupa konsumentów zwraca uwagę na „ekologiczność i innowacyjność” produktu lub usługi oraz ogólną reputację firmy.
Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi – Udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie.
Wzrost konkurencyjności. Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Dla polskich firm przejrzysta polityka biznesu może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach zagranicznych.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników. Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników.
Jak widać z powyższego opisu, warto prowadzić biznes oparty o społeczną odpowiedzialność i czerpać z tego korzyści. Bankowość firmowa już od wielu lat stara się wprowadzać zarówno we własnej działalności jej zasady, zaleca również stosowanie ich w obsługiwanych firmach. Szczególnie zależy nam na budowaniu silnego, uczciwego i zadowolonego społeczeństwa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Inne

Szybki rozwój cyfrowej rzeczywistości odpowiedzią na pandemię Covid-19

Szybki rozwój cyfrowej rzeczywistości odpowiedzią na pandemię Covid-19

Szybki rozwój cyfrowej rzeczywistości odpowiedzią na pandemię COVID-19

Przez sytuację spowodowaną wybuchem pandemii Covid-19 świat w 2020 roku zmienił się nieodwracalnie. Jeszcze w 2019r. badania przeprowadzone wśród MŚP wskazywały na bardzo dobrą sytuację ich finansów. Rok 2020 zakończył się wynikiem 141 911 – tyle wniosków o zakończenie działalności gospodarczej złożono w systemie CEIDG. Zawieszono ponad 280 tys.

Wśród branż, które najbardziej odczuły skutki korona wirusa, wymienia się – gastronomię, fitness, turystykę, firmy eventowe i wiele innych. Po chwili namysłu przychodzą jednak do głowy firmy, które się w tym czasie niezwykle szybko rozwinęły, mam tutaj na myśli branżę IT, a zwłaszcza e-commerce.

Firmy prowadzące sprzedaż online poprzez sklepy internetowe oraz korzystające z technologii mobilnych stały się w czasie pandemii silną konkurencją dla przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty i usługi wyłącznie w  stacjonarnych punktach sprzedaży.

Epidemia znacząco przyspieszyła rozwój internetowego kanału sprzedaży tzw. e-commerce, a także wpłynęła na optymalizację zasobów poprzez automatyzację procesów produkcji i usług przy wykorzystaniu Przemysłu 4.0.

Okazało się również, iż w dobie lockdownu i konieczności świadczenia pracy zdalnej on-line na rzecz pracodawcy, bardzo przydatne były kompetencje cyfrowe pracowników, których nie trzeba pilnie doszkalać.

Dziś pandemia Covid-19 jest w odwrocie, ale nie ma pewności, czy nie nadejdzie kolejna jej fala lub może kolejna zaraza, która jeszcze bardziej wpłynie na sytuację finansową przedsiębiorstw.

Tak jak wspomniałem na początku niniejszego artykułu, świat zmienił się bezpowrotnie, nie należy czekać na to, co się wydarzy, z założonymi rękami. Trzeba działać i aby przetrwać w nowej rzeczywistości, należy dostosowywać prowadzony biznes do nowych realiów.

Po pandemii budżety wielu firm mogą być bardzo nadwyrężone, ale to nie powód do zniechęcania. Na rynku dostępne są instrumenty finansowe, które dzięki bardzo korzystnym warunkom mogą wspomóc proces transformacji. Mam na myśli np. pożyczkę UE, której oprocentowanie wynosi obecnie 0,15% w skali roku i może być wykorzystana niemal na dowolny cel, a zwłaszcza na nowe informatyczne technologie w firmie.

Serdecznie zachęcam do kontaktu. Mam duże doświadczenie w pozyskiwaniu tego typu finansowania i doradztwie przedsiębiorstwom z różnych branż.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Inne

W jaki sposób pozyskać auto do firmy i nie wydać na niego własnych środków finansowych?

W jaki sposób pozyskać auto do firmy i nie wydać na niego własnych środków finansowych?

W jaki sposób pozyskać auto do firmy i nie wydać na niego własnych środków finansowych?

Rzadko zdarza się, że prowadząc działalność gospodarczą niepotrzebny jest samochód, natomiast dość często w chwili jej uruchamiania lub prowadzenia nie posiadamy odpowiednich środków własnych, aby taki środek trwały zakupić. Czy są zatem jakieś rozwiązania, które umożliwią połączyć nasze potrzeby z możliwościami finansowymi?

Oczywiście, że tak. Na rynku dostępnych jest co najmniej kilka ciekawych propozycji finansowania zakupu środka transportu. Jakie są między nimi różnice? Która opcja będzie najkorzystniejsza dla konkretnego rodzaju prowadzonego biznesu? Na te pytania postaramy się w kilku słowach odpowiedzieć.

Najczęściej spotykane formy finansowania

 

 1. Niskooprocentowana pożyczka UE, która może być przeznaczona na zakup samochodu.

 2. Leasing

 3. Wynajem długoterminowy

 4. Kredyt celowy na zakup auta

 5. Inne opcje

 

 1. Niskooprocentowana pożyczka UE

Pożyczka UE udzielana w ramach programu Jeremie2 może być przeznaczona na dowolny cel w tym również na środek transportu. Największą zaletą niniejszego rozwiązania jest jego oprocentowanie na poziomie 0,15% w skali roku oraz zabezpieczenie, które nie obciąża zakupionego samochodu. W przypadku pożyczki UE musimy się natomiast liczyć z koniecznością wypełnienia odpowiedniego wniosku, który następnie podlega weryfikacji przez urzędników zajmujących się opisanym programem dofinansowań. Jest to analiza finansowa prowadzonej działalności i od niej zależy, czy nisko oprocentowana pożyczka zostanie przyznana.

 1. Leasing

Leasing obejmuje zarówno nowe, jak i używane pojazdy. Najczęściej leasingowane są samochody osobowe, ale również busy dostawcze do 3,5 t. Leasingobiorca nie potrzebuje zabezpieczeń w postaci dużego wkładu własnego. Wydanie decyzji o przyznaniu leasingu jest znacznie szybsze niż w przypadku kredytu. Koszt leasingu nie jest duży i składają się na niego trzy elementy: wkład własny, równe i ustalone przed podpisaniem umowy raty leasingowe oraz możliwość wykupu pojazdu od firmy leasingowej. Leasing jest często wybierany przez przedsiębiorców, ponieważ można wliczyć go jako koszt uzyskania przychodu, co znacznie zwiększa nasze ulgi podatkowe.

 1. Wynajem długoterminowy auta

Wynajem długoterminowy auta jest bardzo korzystny w momencie, kiedy chcemy, by auto było cały czas sprawne, a nie mamy czasu na jego serwisowanie. Przy wyborze tej opcji finansowania nie musimy zawsze ponosić kosztów opłaty wstępnej. Jeśli z kolei wpłacamy tzw. czynsz inicjalny, możemy liczyć na znacznie niższe raty miesięczne. Jeśli używamy auta sporadycznie lub potrzebujemy go do jazdy głównie w mieście na krótkich dystansach, możemy ustalić tzw. limit kilometrów, co również wpływa na wysokość raty. W ramach umowy najemca posiada wiele dodatkowych opcji dołączonych do wynajmowanego auta tj. obsługa techniczna, brak płatności za ubezpieczenia, a także auto zastępcze w momencie poważniejszej awarii. W przypadku najmu długoterminowego występuje tzw. uproszczona procedura polegająca na możliwości środka transportu o wartości do 150000 zł na Oświadczenie Klienta. W tej opcji nie są badane dokumenty finansowe przedsiębiorstwa. Z tej opcji mogą jednak skorzystać jedynie osoby fizyczne prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej.

 1. Kredyt celowy na zakup auta

Kredyt jest najczęściej opcją droższą od leasingu oraz wynajmu a jego zabezpieczeniem jest kupowane auto. Korzystając z tej opcji, można jednak uzyskać wyższe jednorazowe korzyści podatkowe, gdyż istnieje tutaj opcja jednorazowej amortyzacji lub większych rat amortyzacyjnych. W przypadku kredytu niezbędne jest wypełnienie stosownego wniosku i badana jest każdorazowo sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, ale szanse na uzyskanie kredytu można zwiększać poprzez różne formy zabezpieczeń np. w postaci zastawu na składnikach majątku firmy lub hipotece. Na rynku różne banki oferują odmienne pod względem warunków oferty kredytów na zakup samochodu i przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej formy finansowania dobrze jest przeprowadzić głębszą analizę i porównać przedstawiane propozycje.

 1. Inne opcje

A może posiadasz już samochód i potrzebujesz dodatkowych środków finansowych na inny cel, który pozwoli rozwinąć Twoją firmę. W takiej sytuacji Bankowość Firmowa.pl również może pomóc w zaspokojeniu tej potrzeby.

Jak wspomniałem na początku, rozwiązań finansowania środków transportu w firmie jest wiele, ale nie łatwo jest podjąć właściwą decyzję co do wyboru najkorzystniejszej opcji, jeśli nie zajmujesz się na co dzień tymi zagadnieniami. Dlatego, jeśli potrzebujesz samochodu, a nie chcesz inwestować własnych oszczędności, powinieneś zgłosić się do specjalisty w tej materii.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Inne

Czy pożyczki „Chwilówki” są bezpieczne?

Czy pożyczki „Chwilówki” są bezpieczne?

Czy "Chwilówki" są bezpieczne

Chwilówki są z nami od dawna i zdążyły na dobre zakorzenić się na rynku produktów finansowych oferowanych zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorstwom. Jednak, czy te produkty są bezpieczne dla ich użytkowników i czym różnią się od tradycyjnych produktów tj. kredyt i pożyczka bankowa?

Chwilówka to pożyczka, która jest doskonałą opcją dla osób, które potrzebują w szybki i prosty sposób pozyskać dodatkową gotówkę. Bardzo często dostępne są poprzez Internet i wystarczy wypełnić prosty formularz, aby pieniądze jeszcze tego samego dnia znalazły się na wskazanym rachunku bankowym.

Niektóre firmy pożyczkowe są bardziej znane, a inne mniej, ale jedno jest pewne — chwilówek nie znajdziemy w ofercie żadnego banku. Chcąc z nich skorzystać, należy zgłosić się do instytucji pozabankowych zwanych inaczej „parabankami”, które bardzo często nie posiadają nawet stacjonarnych placówek.

Chwilówki są rodzajem mikropożyczek, które od standardowych pożyczek bankowych różnią się przede wszystkim krótkim okresem spłaty oraz stosunkowo niską kwotą, która nie przekracza przeważnie kilku tysięcy złotych.

Co najważniejsze zaciągane są najczęściej przez osoby, które nie posiadają dobrej historii kredytowej w bazie BIK.

Na co należy zwrócić uwagę, jeżeli już zdecydujemy się na tzw. Chwilówkę?

 

Musimy zwróć uwagę na to, od kogo pożyczamy.

Należy zweryfikować, czy na stronie internetowej instytucji pozabankowej, dostępne są dane firmowe i kontaktowe. Trzeba również sprawdzić, czy ta firma jest członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, który pilnuje i przestrzega standardów etycznych i biznesowych. Instytucje pozabankowe, które zajmują się udzielaniem pożyczek, mają obowiązek podawać swoim klientom rzetelne i prawdziwe informacje na temat wskaźnika RRSO, oprocentowania, oraz dodatkowych opłat, związanych z daną pożyczką.

Należy zweryfikować całkowity koszt udzielonej pożyczki chwilówki.

Bardzo często zdarza się, że szybki pieniądz niesie za sobą wysokie koszty z jego wykorzystania. Oprócz oprocentowania zweryfikujmy, czy z zaciąganą pożyczką nie wiążą się jakieś dodatkowe ukryte opłaty manipulacyjne lub ubezpieczeniowe.

Korzystajmy z Chwilówek tylko w nagłych sytuacjach.

Jeśli nagle zachorujemy lub popsuje nam się auto lub sprzęt RTV, a nie posiadamy na koncie odpowiedniej kwoty, aby zażegnać powstałą sytuację, możemy rozważyć zaciągnięcie takiego zobowiązania.

Jeśli już musisz pożyczaj tylko potrzebną kwotę.

Ponieważ Chwilówki są często wyżej oprocentowane niż standardowy kredyt lub pożyczka dostępna w banku, pożyczajmy tylko tyle ile potrzebujemy, aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów związanych z wykorzystaniem dodatkowej gotówki.

Zachowaj termin spłaty zobowiązania.

Terminowość jest bardzo ważna w tym przypadku, gdyż zdarza się często, że jej przekroczenie powoduje duże opłaty dodatkowe i podniesienie kosztu całkowitego pożyczonych środków finansowych.

Nigdy nie korzystaj z Chwilówki aby spłacić inne zobowiązanie tego samego typu.

W tym przypadku bardzo łatwo jest wpaść w tak zwaną pułapkę wysokiego zadłużenia. Finansując wysoko oprocentowaną pożyczkę inną wysoko oprocentowaną pożyczką, ponosimy wysokie koszty nie tylko kapitału ale też wysokich dodatkowych odsetek od niego naliczonych. Z takiej sytuacji ciężko jest się później wyplątać.

 

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej gotówki lepiej skorzystaj z bezpiecznych instrumentów finansowych udzielanych przez banki, zamiast niepotrzebnie ryzykować. Jeżeli masz problem z formalnościami z tym związanymi, zgłoś się do mnie. Zrobię to za Ciebie i doradzę, jaka forma źródła dodatkowego kapitału będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Zapraszamy do kontaktu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Inne

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej jest niestabilny i można na nim zauważyć jedną stałą tendencję, a mianowicie ciągłe podwyższanie cen prądu przez dostawców. Te podwyżki dotykają nie tylko gospodarstwa jednorodzinne, ale w głównej mierze przedsiębiorców. Aby zrekompensować wciąż rosnące koszty, firmy podwyższają ceny za oferowane produkty oraz usługi, obniżając własną konkurencyjność na rynku.

Co zrobić, by się przed podwyżkami cen prądu zabezpieczyć? Jak zatrzymać generowane koszty i stać się bardziej konkurencyjnym?

Można zainwestować w fotowoltaikę dla firmy.

Wg. przeprowadzonych analiz rynku, średni okres zwrotu z takiej inwestycji wynosi ok.6-7 lat, a w przypadku branż z dużym zapotrzebowaniem na prąd tj. produkcyjna, magazynowo-logistyczna lub gastronomiczna nawet krócej.

Inwestycja w fotowoltaikę to decyzja w niezależność przedsiębiorstwa. Energię można wykorzystywać dla własnych potrzeb, odsprzedawać, a w krótce również magazynować.

No dobrze, ale skąd wziąć dodatkowy kapitał na inwestycje w fotowoltaikę, zwłaszcza w dobie kryzysu spowodowanego pandemią Covid 19?

Odpowiedź jest prosta. Należy zgłosić się odpowiedniego doradcy i złożyć wniosek o niskooprocentowaną 0,1 % pożyczkę unijną. Mam duże doświadczenie i sukcesy na polu pozyskiwania finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Wspólnie z obsługiwanymi przeze mnie inwestorami, zrealizowaliśmy do tej pory kilkadziesiąt takich projektów.

Zachęcam do postawienia na innowacje i szybkiego kontaktu ze mną. Pamiętajcie czas to pieniądz.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Inne

Kryzys po pandemii – jak sobie pomóc

Kryzys po pandemii – jak sobie pomóc

Kryzys po pandemii - jak sobie pomóc

Kryzys w Polsce spowodowany Covid-19, nie odciska piętna na kondycji dużych polskich firm z sektorów naukowych, finansowych, ubezpieczeniowych oraz tych związanych z nieruchomościami tak mocno, jak by się było można spodziewać. Małe i średnie przedsiębiorstwa z branż produkcyjno-handlowych również dostosowały własne działania do panującej sytuacji. O ile pierwszy wiosenny lockdown był dla wszystkich zaskoczeniem, o tyle druga fala pandemii oraz ograniczenia w prowadzeniu działalności były wcześniej zapowiadane i nie zaskoczyły polskich przedsiębiorców.
Wpływ na taką sytuację miała szybka reakcja podmiotów i dostosowanie oferty do nowych realiów. Zmiana w dużej mierze oznaczała większe wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych, umożliwiających zarówno efektywną pracę zdalną, kontakty z klientami, jak również poszerzanie oferty usług oraz produktów udostępnianych on-line przez Internet.
Inne dane płynące z rynku wskazują również na znaczną grupę firm, które podjęły decyzję, że nie będą inwestowały w dobie kryzysu w nowe technologie, licząc na wsparcie oferowane przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jak już wiadomo, nie wszystkie sektory zostały objęte pomocą, a właściciele firm, którzy biernie czekali na rozwój sytuacji, borykają się obecnie z wielkimi problemami z utrzymaniem zatrudnienia i w ogóle całego biznesu.
Wg. mnie wybór jest oczywisty. Świat biznesu już nigdy nie będzie taki jak przed pandemią. Jedyną opcją jest rozwój i podążanie za duchem nowych czasów. Od lat doradzam firmom i pomagam im szukać rozwiązań pozwalających się rozwijać i działać na wciąż zmieniającym się rynku. Wiem, że na rozwój jest potrzebny kapitał, który można pozyskać z rozmaitych źródeł. Jednym z nich jest specjalnie przygotowany program unijnych pożyczek rozwojowych bardzo nisko oprocentowanych 0,1% w skali roku.
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz rozwijać swój biznes, zapraszam do kontaktu. Wspólnie złożymy wniosek i pozyskamy niezbędne finansowanie Twojej działalności.

Facebook
Twitter
LinkedIn