Kategorie
Inne

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej.

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej.

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej

Jeżeli myślisz o montażu instalacji fotowoltaicznej na swoim domu lub siedzibie firmy i nie posiadasz własnych środków pieniężnych na realizację tego celu, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Zawarłem w nim bowiem informacje na temat możliwości finansowania tego typu inwestycji z różnych źródeł zewnętrznych.

Źródła finansowania fotowoltaiki

Na rynku dostępne są obecnie 3 różne możliwości pozyskania kapitału na fotowoltaikę. Zaliczamy do nich:

 1. Kredyt

 2. Leasing

 3. Dofinansowanie

Różnią się one warunkami dostępu, dlatego poniżej zamieszczam krótki opis każdej z wyżej wymienionych metod finansowania.

Kredyt

Na opisany w niniejszym artykule cel, kredyt udzielany jest na preferencyjnych warunkach, które każdy bank ustala indywidualnie. Na początku badana jest zdolność kredytowa inwestora, a następnie wydawana jest szybka decyzja o przyznaniu kredytu lub nie. Najczęściej nie jest wymagana wpłata własna na poczet realizowanej inwestycji, oprocentowanie jest dużo niższe niż w przypadku kredytów gotówkowych lub obrotowych, a raty miesięczne nie obciążają w znaczącym stopniu budżetu inwestora.

Na rynku mamy wiele propozycji tzw. ekokredytów, oferowanych przez banki komercyjne oraz inne instytucje finansowe. Kredytu na montaż instalacji fotowoltaicznej udzielają m.in: PKO BP, BOŚ, ING bank Śląski, PNB Paribas, Alior Bank, Santander Consumer bank oraz niektóre SKOKI i Banki Spółdzielcze.

Leasing

Leasing instalacji fotowoltaicznej to kolejna forma finansowania, bez angażowania własnych środków pieniężnych. Oferta leasingu skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikro działalności gospodarczych również rolniczych, gdzie moc instalacji nie przekracza 50 KWp. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty leasingu operacyjnego (w tym przypadku firma leasingowa dokonuje zakupu instalacji) lub leasingu finansowego (instalacja staje się własnością inwestora). W każdym przypadku leasingobiorca nie angażuje środków własnych na pokrycie całej inwestycji. W przypadku leasingu w odróżnieniu od kredytu może być wymagany minimalny wkład własny.

Leasingu na instalację PV udzielają popularne banki komercyjne np.: PKO BP, Millenium Leasing, Santander Leasing oraz instytucje finansowe m.in.: MBR Leasing, EFL, Leason.

Dofinansowanie

Ze względu na potrzebę wprowadzania ekologicznych rozwiązań, na finansowanie instalacji fotowoltaicznej można otrzymać ulgi i dotacje. Zaliczmy do nich:

Dotacje UE

 1. Dotacje w ramach funduszy unijnych znajdują się w programach unijnych RPO danego województwa, które okresowo są ogłaszane w ramach konkursów.

 2. Ogólnopolski program unijny „Czyste Powietrze”.

 3. Ogólnopolskie konkursy dotacyjne ogłaszane przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeważnie dotyczą dużych inwestycji.

 4. Dotacje z gmin, które uczestniczą w ogólnopolskim programie eliminacji gazów cieplarnianych w swoim regionie. Według danych statystycznych ok. 80% gmin w Polsce uczestniczy w tym programie.

Dotacje poza unijne:

 1. „Mój Prąd” – program rządowy dla nowych prosumentów. Dotacja 3000 zł do nowo powstającej instalacji pv dla indywidualnych inwestorów. Dotacji „Mój Prąd” nie może łączyć z programami unijnymi (również gminnymi).

 2. Ulga termoizolacyjna – możliwość odliczenia kosztów instalacji od podstawy opodatkowania do wartości instalacji 53 tys. zł w ciągu 6 lat. Do ulgi termoizolacyjnej nie wliczają się wydatki w części, jakie zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW, wojewódzkich i gminnych funduszy lub zwrócone podatnikowi w jakieś innej formie.

Dotacje unijne mają charakter procentowy i mogą wynosić obecnie od 40 do 85% wartości instalacji lub kwotowo. Konkursy odbywają się okresowo i prawdopodobieństwo otrzymania dotacji zależy od alokacji unijnych środków finansowych, przeznaczonych na dany konkurs.

Dotacje poza unijne mają charakter ciągły. Programy funkcjonują do wyczerpania środków finansowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany doradztwem w zakresie wyboru formy dofinansowania na własną instalację fotowoltaiczną, zachęcam do kontaktu ze mną. Pomogę Ci wybrać najbardziej dogodną i najkorzystniejszą z punktu widzenia dodatkowych kosztów metodę finansowania, abyś cieszył się nowym własnym źródłem czystej energii ze słońca.a

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Inne

Nowoczesne formy płatności bezgotówkowych

Nowoczesne formy płatności bezgotówkowych

Nowoczesne formy płatności bezgotówkowych

Do niedawna płatności za nabywane towary lub usługi można było dokonać za pomocą gotówki, karty lub przelewu. A jak to wygląda dziś? Czy słyszeliście Państwo o narzędziu płatniczym o bardzo wdzięcznej i łatwo wpadającej w ucho nazwie BLIK?

No właśnie, co to jest ten BLIK?
BLIK jest polskim narzędziem płatności, który uruchomiony został w 2015 r. przez spółkę PSP (Polski Standard Płatności). Aby z niego korzystać, musisz posiadać urządzenie z dostępem do Internetu (telefon lub komputer) oraz aktywne konto do wykonywania internetowych transakcji bankowych z aktywną usługą BLIK (może być to również aplikacja mobilna).

BLIK umożliwia:

 1. dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych
 2. wpłacanie lub wypłacanie gotówki
 3. przesyłanie pieniędzy na numer telefonu
 4. do wykonywania błyskawicznych przelewów międzybankowych
 5. do generowania czeków

A jak to narzędzie działa?
Wystarczy uruchomić na smartfonie aplikację mobilną swojego banku lub na komputerze internetowy system transakcyjny i wybrać w systemie opcję BLIK. Wówczas na ekranie telefonu lub komputera pojawia się sześciocyfrowy kod (ważny 2 min), którego trzeba użyć przy realizacji płatności, a następnie potwierdzić transakcję na swoim urządzeniu (w aplikacji mobilnej lub poprzez SMS).

Dostępność tej formy płatności:
BLIK dostępny jest obecnie w 17 największych Polskich Bankach takich jak: Alior, ING, Millenium mBank, Santander, Bank Polski, Get In Bank, Credite Agricole, Noble Bank, BNP Paribas, Bank PEKAO, Banki Spółdzielcze, Bank BPS, NEST Bank, Bank Pocztowy, BOŚ Bank, BS Brodnica.

Co jeszcze?
Dzięki BLIKOWI możesz również pomagać innym. W ostatnim czasie została podpisana umowa o współpracy z innowacyjnym start-upem o nazwie Donateo. Ten technologiczny projekt wykorzystuje cyfrowe „puszki” do zbierania datków z wykorzystaniem płatności bezgotówkowych. Jedną z form tych płatności jest właśnie BLIK.

Facebook
Twitter
LinkedIn