Kategorie
Pożyczki unijne

Pożyczka obrotowa

Pożyczka obrotowa

500 000 PLN dla mikro, małych i średnich firm z woj. łódzkiego.

Jednym z najbardziej poszkodowanych przez pandemię COVID-19 sektorów są usługi. Wiele z podmiotów świadczących usługi zostało zawieszonych w ramach restrykcji epidemicznych, które były ogłaszane przez rząd w czasie największej skali zachorowań. Tylko niektóre branże usługowe mogły kontynuować swoją działalność korzystając z najnowszych technologii. Z badań koniunktury, wynika, że dla branży usługowej szczególnie trudny był przełom lat 2020 i 2021, gdy ponad połowa firm zanotowała spadek sprzedaży. Na wiosnę sprzedaż zaczęła się poprawiać, ale dopiero w maju udział firm notujących jej wzrost (30 proc.) był większy niż tych, które odczuły jej spadek (24 proc.). Również w maju deklaracje dotyczące przewidywanej sprzedaży w kolejnym miesiącu były bardziej optymistyczne. Prawie połowa firm przewidywała wzrost sprzedaży, a jedynie 13 proc. – spadek.

 

Mimo wahań sprzedaży, pracodawcy z branży usługowej od początku 2021 r. nie planowali na większą skalę zwolnień (10 proc. wskazań w styczniu) lub obniżek wynagrodzenia (12 proc. wskazań w styczniu). Już w czerwcu br. Tylko 2 proc. pracodawców planowało obniżyć wynagrodzenia, a 7 proc. zredukować liczbę pracowników. Jednocześnie aż 22 proc. badanych planowało w czerwcu zwiększyć zatrudnienie i 14 proc. planowało podnieść wynagrodzenia. Podobnie optymistyczne wyniki przyniosła analiza rynku pracy Z której wynika, że w maju 2021 r. pracodawcy opublikowali w sieci ponad 300 tys. nowych ofert pracy, czyli 55 proc. więcej niż przed rokiem. To oznacza, że liczba nowych ofert pracy jest na podobnym poziomie jak przed pandemią. Poza tym wynik z maja 2021 r. jest niewiele niższy niż z maja 2019 r.

 

Na odbicie sektora usługowego wpływ ma kilka czynników, z których najważniejsze, to poluzowanie restrykcji epidemicznych i wzrost ilości dostępnych usług. Poza tym nadchodzi sezon letni, a zwykle jest to czas większego zainteresowania konsumentów różnymi usługami. Popyt na usługi powoli będzie powracał do poziomu sprzed pandemii. To z kolei może rodzić coraz większe zapotrzebowanie na pracowników z konkretnymi umiejętnościami. Może się okazać, że w niektórych usługach będzie brakować sprawdzonych fachowców, zwłaszcza w tych, w których pandemia zmusiła pracowników do przekwalifikowania. Część z nich może już wykonywać inny zawód i nie być zainteresowana powrotem do swojej poprzedniej pracy. Nie można wykluczyć, że w dalszej perspektywie problemem sektora usług może być deficyt doświadczonych i kompetentnych pracowników.

 

Próby utrzymania lub zatrudnienia najlepszych fachowców mogą być utrudnione ze względu na brak płynności finansowej spowodowanej brakiem dochodów we wcześniejszych miesiącach oraz wykorzystaniem zapasów gotówki w czasie lock-downu.


W takiej sytuacji wielu właścicieli firm od razu myśli o kredycie bankowym. Może są jednak inne produkty finansowe, korzystniejsze z punktu widzenia kosztów z nimi związanych oraz dopasowania do aktualnych potrzeb przedsiębiorcy?

Na rynku cały czas pojawiają się ciekawe propozycje, o których właściciele firm nie mają pojęcia, gdyż nie mają czasu na codzienne śledzenie rynku finansowego i opcji na nim dostępnych.

Jednym z rozwiązań dostępnych od 2 tygodni na rynku jest pożyczka na cele obrotowe. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą ubiegać się o pożyczkę, która może być udzielona do kwoty 500.000 PLN, a jej oprocentowanie mieści się w granicach od 0,75 % do 2,35 % w skali roku.

Na jakie cele:
Pożyczka może finansować kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatek od towarów i usług. W ramach pożyczki nie mogą być finansowane wydatki inwestycyjne.

W ramach pożyczki można finansować m.in.:
a) wynagrodzenia pracowników (w tym zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego);
b) daniny publiczno-prawne;
c) spłatę zobowiązań handlowych;
d) koszty użytkowania infrastruktury;
e) towary handlowe, półprodukty, surowce produkcyjne.

Okres spłaty:
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Ważne:
Pożyczka może finansować 100% kosztów kwalifikowanych – udział własny nie jest wymagany.

Jeżeli zainteresowało Państwa to rozwiązanie, serdecznie zachęcam do kontaktu. Na rynku dostępnych jest wiele ciekawych produktów, które mogę Państwu przedstawić. Analiza potrzeb i wyszukanie najkorzystniejszego rozwiązania są bezpłatne. Wynagrodzenie za świadczoną usługę związaną z pozyskaniem finansowania uzgadniamy wspólnie z Klientem i jest zawarte w umowie, którą podpisujemy na początku współpracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Usługi doradcze

Czy warto korzystać z usług doradcy finansowego?

Czy warto korzystać z usług doradcy finansowego?

Czy warto korzystać z usług doradcy finansowego?

Od maja 2021 zauważalne jest polepszanie się kondycji firm, zwłaszcza w sektorze usług, które przez dłuższy czas ze względu na pandemię Covid-19 były pozamykane. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa tzw. „nowy początek” może przysporzyć licznych problemów, ze względu na brak płynności finansowej spowodowanej brakiem przychodów we wcześniejszych miesiącach oraz wykorzystaniem zapasów gotówki w czasie lock-downu.
W takiej sytuacji wielu właścicieli firm od razu myśli o kredycie w banku. Ale może są inne produkty finansowe, o wiele korzystniejsze z punktu widzenia ponoszonych kosztów ich wykorzystywania oraz dopasowania do potrzeb przedsiębiorcy?

Okazuje się, że na rynku cały czas pojawiają się ciekawe propozycje, o których właściciele firm nie mają pojęcia, gdyż nie mają czasu na codzienne śledzenie rynku finansowego i opcji na nim dostępnych.

W tym przypadku najlepiej powierzyć tego typu obowiązki zaufanemu doradcy finansowemu lub firmie, która na co dzień zajmuje się obsługą finansowania różnych przedsięwzięć biznesowych. Do takich firm można bez wątpienia zaliczyć Bankowość Firmową, która działa na rynku o kilkunastu lat i ma za sobą rzeszę zadowolonych klientów, którzy już wykorzystują dodatkowe środki finansowe na prowadzoną działalność gospodarczą.
Aby potwierdzić, dlaczego warto skorzystać z doradcy finansowego, chcemy przedstawić jedno z bardzo korzystne rozwiązań dostępnych od 2 tygodni na rynku.
Otóż mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa łódzkiego w jednej z instytucji finansowych mogą ubiegać się o korzystną pożyczkę. Pożyczka może być udzielona do kwoty 500000 PLN, a jej oprocentowanie mieściło się w granicach od 0,75 % do 2,35 % w skali roku.

Na jakie cele:
Pożyczka może finansować kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatek od towarów i usług. W ramach pożyczki nie mogą być finansowane wydatki inwestycyjne.

W ramach pożyczki można finansować m.in.:
a) wynagrodzenia pracowników (w tym zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego);
b) daniny publiczno-prawne;
c) spłatę zobowiązań handlowych;
d) koszty użytkowania infrastruktury;
e) towary handlowe, półprodukty, surowce produkcyjne.

Okres spłaty:
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.
Ważne:
Pożyczka może finansować 100% kosztów kwalifikowanych – udział własny nie jest wymagany.

Jeżeli zainteresowało Państwa to rozwiązanie, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Na rynku dostępnych jest wiele ciekawych produktów, które możemy Państwu zaproponować. Co najważniejsze kontakt oraz nasza współpraca nie wiąże się z żadnymi kosztami jednorazowymi ani abonamentowymi. Jeżeli potrzebna jest dodatkowa gotówka na wskazany cel, po prostu zgłaszacie taką potrzebę, a my wyszukujemy najkorzystniejsze formy finansowania. Prowizje są nam wypłacane za uruchomione kredyty, pożyczki lub inne sprzedane produkty finansowe. Często przygotowujemy dla klientów wnioski o dofinansowania UE, w tym przypadku zawsze na początku ustalamy warunki współpracy i wysokość kosztów za wykonaną przez nas pracę.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Pożyczki unijne

Czy dziś mamy dobry czas na rozwój działalności?

Czy dziś mamy dobry czas na rozwój działalności?

Czy dziś mamy dobry czas na rozwój działalności?

Czy dziś mamy dobry czas na rozwój działalności?

W normalnych warunkach rynkowych odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi:

Zawsze jest dobry czas na rozwój firmy!

Jednak obecnie o normalnych warunkach prowadzenia biznesu nie może być mowy. Wiele polskich przedsiębiorstw z różnych branż dopiero zaczyna podnosić się z kolan po niemal rocznym lockdownie spowodowanym Covid-19. Prognozy na przyszłość bazujące o dane płynące z rynku są jednak optymistyczne. 55-60% przedsiębiorstw określiło stabilizację w zakresie nowo spływających zamówień, a 25% wskazało nawet na znaczący wzrost w tym zakresie, co może stanowić o możliwości optymistycznego spojrzenia w przyszłość.


Obecnie, aby sprostać oczekiwaniom nowych kontrahentów, firmy powinny płynnie realizować każde składane przez nich zamówienie i tym samym budować pozytywny wizerunek. Płynna realizacja zamówień może być jednak zagrożona ze względu na niewystarczające zasoby ludzkie, technologiczne lub materiałowe.

Istnieje jeszcze jeden problem, który oczywiście da się w dość prosty sposób rozwiązać. Problemem tym jest brak zapasów gotówki na rachunkach przedsiębiorców, które zostały pochłonięte przez niemal roczną walkę ze skutkami pandemii, a które mogłyby wesprzeć przedsiębiorców w zakupie nowych technologii, materiałów produkcyjnych lub zwiększaniu zatrudnienia.

Jakie jest rozwiązanie?

Bankowość Firmowa.pl proponuje zapoznanie się z rozwiązaniem, jakim jest pożyczka unijna, udzielana na bardzo korzystnych warunkach z oprocentowaniem 0.15%, która może być przeznaczona zarówno na zakup środków obrotowych, jak i trwałych.

Na co konkretnie można przeznaczyć środki?

Na zakupy środków trwałych typu maszyny, urządzenia, samochody czy na budowę lub remont nieruchomości. Na zakupy środków obrotowych, czyli towarów handlowych czy materiałów do produkcji. Na rzecz niwelowania skutków COVID-19 i wsparcia płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP- np. zapłatę wynagrodzeń, zobowiązań wobec ZUS i US, czy rat kredytów.

 

Jakie są warunki udzielenia pożyczki unijnej?

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Pożyczka jest udzielana w kwotach od 5 tys.

Facebook
Twitter
LinkedIn