Kategorie
Kredyty

Wpływ inflacji na wysokość rat kredytowych.

Wpływ inflacji na wysokość rat kredytowych.

Wpływ inflacji na wysokość rat kredytowych

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym ta inflacja tak naprawdę jest?

Inflacja to najprościej rzecz ujmując wzrost cen różnego rodzaju dóbr (produktów oraz usług), wynikający ze spadku siły nabywczej pieniądza w wybranym okresie czasu. Oznacza to, że za określoną kwotę pieniędzy można kupić mniej.

Najlepiej zobrazuje to następujący przykład:

Wyobraźmy sobie, że na początku bieżącego roku mieliśmy w portfelu kwotę 1000 zł, a cena bagietki wynosiła 3 zł. W tym przypadku mogliśmy zakupić 333 bagietki. Jeżeli cena bagietki w ciągu roku wzrośnie o 10% do kwoty 3,3 zł, to mając tę samą kwotę pieniędzy na początku przyszłego roku, będziemy mogli kupić już tylko 303 bagietki, czyli wartość naszych pieniędzy zmaleje.

A jak to się ma do produktów finansowych?

Biorąc kredyt, zobowiązujemy się do oddania pożyczonych środków razem z odsetkami, na których zarabia bank lub inna instytucja finansowa. W przypadku wystąpienia inflacji, zaciągnięciu kredytu na długi okres np. 25-30 lat i spadku wartości pieniądza w czasie, mogłoby się okazać, że faktycznie musimy spłacić mniej, niż pożyczyliśmy. Niestety rzeczywistość nie jest tak kolorowa.

Badając wpływ inflacji na zaciągane przez nas kredyty, musimy zwrócić uwagę na to, jaki produkty finansowy, chcemy wykorzystać i w jaki sposób naliczane są od niego odsetki. Na rynku dostępne są kredyty ze zmiennym oprocentowaniem (wszystkie kredyty hipoteczne zaciągane na wiele lat) oraz kredyty ze stałym oprocentowaniem (najczęściej gotówkowe krótkoterminowe 5-6 lat).

Należy tutaj dodać, że w pierwszym przypadku przy kredytach hipotecznych banki nie mogą wg własnego widzimisię podnosić odsetek, gdyż ogranicza je w tej sferze prawo. Nie są one też powiązane i waloryzowane inflacją, tak więc zaciągając kredyt, w wysokości powiedzmy 400000 złotych przy inflacji 3% i okresie spłaty na 30 lat mogłoby się okazać, że do spłaty mamy kwotę nie 400, lecz ok. 160 tysięcy złotych. I tutaj pojawia się inne narzędzie, które zapobiega takiej sytuacji. Tym narzędziem są stopy procentowe, których wysokość jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Przy ustalaniu ich wysokości brana jest pod uwagę wysokość inflacji. Przeważnie wysokość stóp procentowych jest na poziomie inflacji lub delikatnie wyższa, aby banki nie ponosiły strat z tytułu pożyczania pieniędzy.

W przypadku kredytów hipotecznych, które są obecnie nisko oprocentowane ok. 2-3% i inflacji na poziomie ok. 5,5% banki poniosłyby stratę w związku z obniżaniem się wartości pieniądza, dlatego też w najbliższym czasie należy się spodziewać, iż poziom stóp procentowych również zostanie podniesiony, co w bezpośredni sposób przełoży się na zwiększenie rat kredytów hipotecznych.

A jak to jest z kredytami gotówkowymi? Czy inflacja ma na nie jakikolwiek wpływ?

Tutaj mamy do czynienia z produktami finansowymi, których poziom oprocentowania się nie zmienia. Obecnie jest on ustalany na poziomie ok. 7-9% w skali roku. Nawet przy rosnącej inflacji na poziomie ok. 5,5% banki mają bufor bezpieczeństwa i generują przychody z uruchamiania dla swoich klientów tego typu produktów finansowych. Kredyty gotówkowe są udzielane na kilka lat, w których to da się przewidzieć, w jakim kierunku będzie zmierzała polityka finansowa Państwa i nastroje na rynku. Jeżeli w ciągu tych kilku lat nie wystąpi jakieś nieoczekiwane wydarzenie finansowe (krach), banki raczej nie będą narażone na straty, udzielając kredytów gotówkowych.

W przypadku inflacji należy zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt. Poza kredytem mamy przecież inne wydatki, rosnąca inflacja może podwyższyć nasze koszty życia, przez co trudniej będzie nam spłacać raty naszego zobowiązania, dlatego ważny jest wybór odpowiedniego dla nas narzędzia finansowego, których na rynku jest kilkadziesiąt lub kilkaset.

W tym celu warto skorzystać z doświadczenia doradcy finansowego, który nie tylko zna ofertę różnych instytucji finansowych, ale także obserwuje sytuację na rynku i analizuje korzyści lub zagrożenia, które mogą wpływać w przyszłości na prowadzenie biznesu.

Zachęcam do kontaktu ze mną. Pomogę wybrać najlepsze rozwiązanie finansowe dla Państwa lub Państwa firmy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Pożyczki unijne

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Złożenie wniosku to dopiero początek.

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Złożenie wniosku to dopiero początek.

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Złożenie wniosku to dopiero początek.

Co jakiś czas pojawiają się w mediach różne informacje na temat możliwości pozyskania dodatkowych środków z funduszy UE na rozwój prowadzonej działalności, zakup nowych maszyn lub wdrożeniem innowacyjnych produktów, lub procesów w przedsiębiorstwie.

Aktualnie stoimy u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jest to wyjątkowy czas dla całej Wspólnoty, który niesie za sobą szereg wyzwań i nadziei. Nadziei zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy wykazują coraz większe zainteresowanie organizowanymi konkursami, dzięki którym będzie można pozyskać dodatkowy kapitał na różne cele w prowadzonym biznesie.

Co zatem należy zrobić, aby do takiego konkursu przystąpić i otrzymać dofinansowanie? Czy złożenie wniosku wystarczy?

Okazuje się, że niestety nie. Po pierwsze właściciele firm chcących ubiegać się o dodatkowe środki z UE, powinni zaznajomić się ze szczegółowymi warunkami obowiązujących konkursów. W nich określone są tzw. kryteria wyboru wniosków, które należy spełnić, aby wniosek przeszedł na początku ocenę formalną, a następnie merytoryczną. O ile zgodność wniosku z oceną formalną da się w prosty sposób przewidzieć, o tyle z oceną merytoryczną nie jest już tak prosto. Okazuje się bowiem, że w trakcie przygotowania wniosku nie zamieściliśmy w nim wystarczająco dobrych treści, które potwierdzałyby np. słuszność lub racjonalność zaplanowanych wydatków względem potrzeb przedsiębiorstwa. W niektórych konkursach należy wskazać poziom innowacyjności przedsięwzięcia względem firmy, konkurencji na określonym obszarze województwa, kraju lub świata, co również może stanowić nie lada problem w odpowiednim opisaniu tej kwestii przez wnioskodawcę.

Po złożeniu wniosku i jego ocenie może się okazać, że wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, ale ze względu na ilość otrzymanych punktów, ilość złożonych wniosków w konkursie i kwoty kapitału przeznaczonego na dany konkurs, nie znalazł się wśród projektów do dofinansowania, lecz oczekuje na liście rezerwowej. O tym, czy tak się stanie, będzie decydowała jakość treści zamieszczonych we wniosku w stosunku do wymagań instytucji organizującej konkursy.

W chwili, gdy okaże się, że wniosek został wybrany do dofinansowania, przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków prowadzących do podpisania umowy na dofinansowanie, a następnie po rozpoczęciu projektu przeprowadzić szereg działań, które zakończą się otrzymaniem z UE zarezerwowanych dla niego pieniędzy. Mowa tutaj o właściwym wyborze oferentów realizujących opisany projekt (postępowania przetargowe są ogłaszane w tzw. Bazie konkurencyjności) i muszą spełniać wszelkie wymogi formalne i merytoryczne opisane w Prawie Zamówień Publicznych. Każdą wydaną złotówkę należy rozliczyć zgodnie z zasadami rachunkowości. Często pieniądze przyznawane są w formie transz i wypłacane na podstawie składanych przez beneficjentów cząstkowych wniosków o płatność, które również muszą być odpowiednio przygotowane, a następnie rozliczone. Projekt musi zachować trwałość jeszcze kilka lat po jego realizacji i w tym czasie należy pilnować stopnia realizacji założonych we wniosku wskaźników do osiągnięcia, w taki sposób, aby firma, która tych wskaźników nie będzie w stanie osiągnąć, nie musiała zwracać przyznanego dofinansowania.

Jak widać z powyższego opisu samo przygotowanie wniosku i jego złożenie to dopiero początek. Nikt nie rozdaje pieniędzy za darmo, aby je otrzymać, należy spełnić szereg różnego rodzaju wymogów postawionych przez instytucje unijne. Bez wsparcia w postaci firmy doradczej już samo napisanie wniosku na odpowiednim poziomie zapewniającym dofinansowanie jest bardzo trudne, natomiast poprowadzenie projektu bez wsparcia może okazać się wręcz niemożliwe.

Dlatego też zachęcam do skorzystania z moich usług. Od wielu lat zajmuję się pozyskiwaniem dodatkowych funduszy dla przedsiębiorstw z różnych branż oraz z wykorzystaniem różnego rodzaju konkursów organizowanych przez UE. Na tym polu mogę pochwalić się dobrą skutecznością, dlatego zachęcam do skorzystania z mojego doradztwa. Jeżeli prowadzicie biznes i chcecie go rozwijać dzięki dodatkowym środkom płynącym z bezzwrotnych dofinansowań, zapraszam do kontaktu

Facebook
Twitter
LinkedIn