Kategorie
Inne

Jak nowe przepisy związane z Polskim Ładem wpłyną na leasing aut wykorzystywanych w firmie?

Jak nowe przepisy związane z Polskim Ładem wpłyną na leasing aut wykorzystywanych w firmie?

Jak Polski Ład wpłynie na leasing samochodów

W związku z planowanym wprowadzeniem od początku 2022 roku przepisów związanych z tzw. „Polskim Ładem”, zmianie ulegnie wiele aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a zwłaszcza tych związanych z finansami przedsiębiorstw oraz płaconymi przez nie podatkami.

Jedną ze zmian, jakie już ogłoszono, jest modyfikacja przepisów dotyczących finansowania zakupu środków transportu w firmie z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest leasing.

Projektowane przepisy „Polskiego Ładu” utrudnią przedsiębiorcom dokonywanie wykupu auta do majątku prywatnego, którego raty leasingowe były opłacane w ramach działalności gospodarczej. Polski rząd nazwał to „procederem” pozwalającym na wyprowadzanie majątku z firmy i „działaniem na granicy prawa”, które nie występuje w innych krajach UE.

Od 2022 roku mają zacząć obowiązywać nowe przepisy, które taką możliwość wyeliminują. Oczywiście przedsiębiorcy będą mogli nadal wykupywać auta, jako osoby prywatne, ale aby ich skutecznie do tego zniechęcić, mają pojawić się nowe wymogi, które sprawią, że działanie takie stanie się całkowicie nieopłacalne. Przedsiębiorca chcący wykupić auto, a następnie przenieść je do majątku prywatnego zobowiązany będzie do zapłaty zarówno podatku dochodowego, jak i podatku VAT…

 Nowe przepisy wydłużą również dotychczas obowiązujący 6-miesięczny okres, w którym sprzedaż auta jest obciążona podatkami do aż 5 lat. Ten okres będzie liczony od końca roku w którym została opłacona ostatnia rata leasingu.

To jednak nie wszystko. Najbardziej dotkliwa dla przedsiębiorców będzie zmiana zasad naliczania podatku VAT od wykupywanego auta. Od stycznia 2022 roku podatek VAT nie będzie naliczany, tak jak do tej pory, od ostatniej raty kredytowej tzw. raty wykupu, która wynosiła najczęściej symboliczne 1%, lecz od realnej wartości pojazdu. Oznacza to drastyczny wzrost podatku VAT, obowiązkowego przy dokonaniu wykupu pojazdu poleasingowego.

Choć nowe przepisy mają wejść w życie w 2022 roku, to przedsiębiorcy korzystający aktualnie z leasingu obawiają się, czy również oni będą musieli dostosować się do nowych przepisów.

W tym przypadku pod wpływem sugestii ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Związku Polskiego Leasingu, Ministerstwo Finansów poszło na ustępstwo i przygotowało dodatkowe przepisy przejściowe.

Wynika z nich, że nowe zasady leasingu będą miały zastosowanie do rzeczy nabytych po 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przedsiębiorca, który wykupi auto z leasingu do majątku prywatnego najpóźniej do dnia 31 grudnia, a następnie sprzeda je po sześciu miesiącach, uniknie konieczności zapłaty dodatkowych podatków.

Niezależnie od nowych przepisów leasing nadal pozostanie jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi finansowych do zakupu środków transportu w przedsiębiorstwie. Czy będzie to narzędzie najkorzystniejsze z punktu widzenia właściciela firmy, o tym przekona się gdy przeprowadzi porównanie różnych narzędzi finansowych i warunków, na jakich będzie można z nich korzystać w realizacji różnych założonych w przedsiębiorstwie celów. Takie porównanie warunków finansowania najlepiej jest przeprowadzić z pomocą doradcy finansowego, który dzięki doświadczeniu i znajomości branży finansowej na pewno zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie. Zapraszam zatem do kontaktu i skorzystania z mojej pomocy w tym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Kredyty hipoteczne

Jak przygotować się do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny?

Jak przygotować się do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny?

Jak przygotować się do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny?

Już na samym początku załóżmy sytuację, iż chcemy zakupić mieszkanie lub wybudować dom i nie posiadamy wystarczającej ilości własnych środków finansowych. Oczywistą decyzją w tym przypadku jest próba zaciągnięcia kredytu hipotecznego, który pozwoli nam na realizację naszego celu. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić, aby było to możliwe?

Po pierwsze musimy zastanowić się nad sposobem weryfikacji warunków kredytowych w różnych bankach. Jeśli mamy wiedzę w zakresie porównania warunków udzielenia kredytów hipotecznych przez różne banki oraz czas na odwiedzenie przynajmniej kilku z nich w celu zebrania podstawowych informacji możemy podążyć tą drogą.

Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z doradcą kredytowym lub instytucją, która w swoim portfelu usług posiada kilka kredytów hipotecznych różnych banków i jest w stanie te rozwiązania porównać dla konkretnego naszego przypadku potrzeb i możliwości.

Na początku zostanie sprawdzona nasza zdolność kredytowa i to, czy spełniamy minimalne warunki do zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny. W tym miejscu doradca kredytowy zweryfikuje źródła uzyskiwanego przychodu oraz jego poziom, a także dotychczasową historię kredytową w bazie BIK. Jeśli okaże się, że spełniamy minimalne warunki ubiegania się o kredyt hipoteczny, tzn. posiadamy zatrudnienie w formie akceptowanej przez poszczególne banki (umowa o pracę na czas nieokreślony jest preferowaną formą zatrudnienia) i nasza historia kredytowa nie budzi zastrzeżeń (nie mamy zaległości w spłatach rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, nie mamy zajęć egzekucyjnych itp.) możemy kontynuować procedurę.

Na tym etapie doradca przeprowadzi wstępną symulację kredytową i określi, w których bankach warunki są dla nas najkorzystniejsze. Na tej podstawie najlepiej jest wybrać 2-3 propozycje różnych banków i złożyć do nich wniosek o kredyt hipoteczny równocześnie.

Każdy z banków może wymagać od nas różnych dokumentów, które są potrzebne do załączenia do wniosku kredytowego. Najczęściej są to:

  1. Wypis z księgi wieczystej nieruchomości wskazujący faktyczny stan jej posiadania.
  2. Wypis z rejestru gruntów
  3. Wypis z rejestru lokali
  4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
  5. Zaświadczenie z Zarządu Zieleni Miejskiej dot. Objęcia danej nieruchomości planem urządzania lasu ani decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach (t. J. Dz. U. Z 2021 r. poz.1275)
  6. Pozwolenie na budowę
  7. Zaświadczenie z Zus-u o niezaleganiu w opłacaniu składek
  8. Zaświadczenie z US-u o niezaleganiu w opłacaniu zobowiązań podatkowych.
  9. Wyciąg z rachunku potwierdzający otrzymywane dochody

Nie wszystkie z powyższych dokumentów muszą być wymagane przez różne banki, może zdarzyć się również, iż jakiś konkretny bank będzie wymagał jakiegoś innego dokumentu, który będzie trzeba dostarczyć.

Należy się liczyć z tym, iż zgromadzenie całej listy dokumentów może potrwać kilka lub kilkanaście dni. Może się okazać, iż nie wszystkie zawarte w nich informacje okażą się dla nas odpowiednie. Mowa tutaj np. o informacjach zawartych w księgach wieczystych. Nieraz okazuje się, że informacje w nich zawarte są nieaktualne i należy tę sytuację wyjaśnić i sprostować.

Gdy już zgromadzimy niezbędne dokumenty, wracamy do naszego doradcy kredytowego i z jego pomocą składamy 1,2 a może nawet 3 wnioski w różnych bankach. Złożenie tych kilku wniosków przez doświadczoną osobę zajmuje przeważnie kilka godzin. Doradca przypilnuje, czy wszystkie wymagane we wniosku pola zostały właściwie wypełnione, czy złożyliśmy podpis w wyznaczonym do tego miejscu i na końcu, czy zgromadziliśmy niezbędne dokumenty, które zostaną wraz z wnioskiem przesłane do banku.

Po złożeniu wniosku pozostaje nam czekać na decyzję banku. Tę sprawę również pilotuje doradca kredytowy i informuje nas o dalszych etapach postępowania.

Podsumowując ten artykuł, pragnę zachęcić Państwa do skorzystania z moich usług. Od wielu lat zajmuję się składaniem wniosków kredytowych na kredyty hipoteczne i nie tylko. Staram się przy tym, w jak najmniejszym stopniu angażować kredytobiorcę, zwłaszcza jeśli chodzi o procedury związane z wypełnianiem wniosków kredytowych, a następnie dostarczaniem niezbędnych dokumentów i pilotowaniem procesu przyznawania i uruchamiania kredytu.

Facebook
Twitter
LinkedIn