Kategorie
Inne

Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to takiego i jakie korzyści przynosi firmie?

Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to takiego i jakie korzyści przynosi firmie?

CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu - co to takiego i jakie korzyści przynosi firmie?

CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to takiego i jakie korzyści przynosi firmie?

Nie każdy zapewne słyszał o pojęciu społecznej odpowiedzialności biznesu, więc na początku kilka słów na ten temat. Jest to takie działanie i podejmowanie decyzji przez kierownictwo firmy, które prowadzi do pozytywnego oddziaływania na całe społeczeństwo i środowisko ją otaczające. Jest to przejrzyste i etyczne postępowanie wobec różnych grup mających styk z firmą tj. klienci, kontrahenci, dostawcy oraz podmioty zewnętrzne tj. instytucje finansowe, czy urzędy. Takie postępowanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, dobrobytu, zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z normami międzynarodowymi.
Jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?

Wzrost zainteresowania inwestorów – Banki i instytucje finansowe są bardziej zainteresowane współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz osiągania dobrych wyników finansowych są zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedziały i cieszą się dobrą reputacją oraz relacjami z otoczeniem. Można to łatwo sprawdzić np. w opiniach wystawianych przez klientów firmy w wyszukiwarce Google.
Zwiększenie lojalności klientów. Wzrost świadomości społecznej klientów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Rosnąca grupa konsumentów zwraca uwagę na „ekologiczność i innowacyjność” produktu lub usługi oraz ogólną reputację firmy.
Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi – Udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie.
Wzrost konkurencyjności. Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Dla polskich firm przejrzysta polityka biznesu może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach zagranicznych.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników. Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników.
Jak widać z powyższego opisu, warto prowadzić biznes oparty o społeczną odpowiedzialność i czerpać z tego korzyści. Bankowość firmowa już od wielu lat stara się wprowadzać zarówno we własnej działalności jej zasady, zaleca również stosowanie ich w obsługiwanych firmach. Szczególnie zależy nam na budowaniu silnego, uczciwego i zadowolonego społeczeństwa.

Facebook
Twitter
LinkedIn