Kategorie
Usługi doradcze

Czy warto korzystać z usług doradcy finansowego?

Czy warto korzystać z usług doradcy finansowego?

Czy warto korzystać z usług doradcy finansowego?

Od maja 2021 zauważalne jest polepszanie się kondycji firm, zwłaszcza w sektorze usług, które przez dłuższy czas ze względu na pandemię Covid-19 były pozamykane. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa tzw. „nowy początek” może przysporzyć licznych problemów, ze względu na brak płynności finansowej spowodowanej brakiem przychodów we wcześniejszych miesiącach oraz wykorzystaniem zapasów gotówki w czasie lock-downu.
W takiej sytuacji wielu właścicieli firm od razu myśli o kredycie w banku. Ale może są inne produkty finansowe, o wiele korzystniejsze z punktu widzenia ponoszonych kosztów ich wykorzystywania oraz dopasowania do potrzeb przedsiębiorcy?

Okazuje się, że na rynku cały czas pojawiają się ciekawe propozycje, o których właściciele firm nie mają pojęcia, gdyż nie mają czasu na codzienne śledzenie rynku finansowego i opcji na nim dostępnych.

W tym przypadku najlepiej powierzyć tego typu obowiązki zaufanemu doradcy finansowemu lub firmie, która na co dzień zajmuje się obsługą finansowania różnych przedsięwzięć biznesowych. Do takich firm można bez wątpienia zaliczyć Bankowość Firmową, która działa na rynku o kilkunastu lat i ma za sobą rzeszę zadowolonych klientów, którzy już wykorzystują dodatkowe środki finansowe na prowadzoną działalność gospodarczą.
Aby potwierdzić, dlaczego warto skorzystać z doradcy finansowego, chcemy przedstawić jedno z bardzo korzystne rozwiązań dostępnych od 2 tygodni na rynku.
Otóż mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa łódzkiego w jednej z instytucji finansowych mogą ubiegać się o korzystną pożyczkę. Pożyczka może być udzielona do kwoty 500000 PLN, a jej oprocentowanie mieściło się w granicach od 0,75 % do 2,35 % w skali roku.

Na jakie cele:
Pożyczka może finansować kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatek od towarów i usług. W ramach pożyczki nie mogą być finansowane wydatki inwestycyjne.

W ramach pożyczki można finansować m.in.:
a) wynagrodzenia pracowników (w tym zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego);
b) daniny publiczno-prawne;
c) spłatę zobowiązań handlowych;
d) koszty użytkowania infrastruktury;
e) towary handlowe, półprodukty, surowce produkcyjne.

Okres spłaty:
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.
Ważne:
Pożyczka może finansować 100% kosztów kwalifikowanych – udział własny nie jest wymagany.

Jeżeli zainteresowało Państwa to rozwiązanie, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Na rynku dostępnych jest wiele ciekawych produktów, które możemy Państwu zaproponować. Co najważniejsze kontakt oraz nasza współpraca nie wiąże się z żadnymi kosztami jednorazowymi ani abonamentowymi. Jeżeli potrzebna jest dodatkowa gotówka na wskazany cel, po prostu zgłaszacie taką potrzebę, a my wyszukujemy najkorzystniejsze formy finansowania. Prowizje są nam wypłacane za uruchomione kredyty, pożyczki lub inne sprzedane produkty finansowe. Często przygotowujemy dla klientów wnioski o dofinansowania UE, w tym przypadku zawsze na początku ustalamy warunki współpracy i wysokość kosztów za wykonaną przez nas pracę.

Facebook
Twitter
LinkedIn