Kategorie
Inne

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej.

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej.

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej

Jeżeli myślisz o montażu instalacji fotowoltaicznej na swoim domu lub siedzibie firmy i nie posiadasz własnych środków pieniężnych na realizację tego celu, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Zawarłem w nim bowiem informacje na temat możliwości finansowania tego typu inwestycji z różnych źródeł zewnętrznych.

Źródła finansowania fotowoltaiki

Na rynku dostępne są obecnie 3 różne możliwości pozyskania kapitału na fotowoltaikę. Zaliczamy do nich:

  1. Kredyt

  2. Leasing

  3. Dofinansowanie

Różnią się one warunkami dostępu, dlatego poniżej zamieszczam krótki opis każdej z wyżej wymienionych metod finansowania.

Kredyt

Na opisany w niniejszym artykule cel, kredyt udzielany jest na preferencyjnych warunkach, które każdy bank ustala indywidualnie. Na początku badana jest zdolność kredytowa inwestora, a następnie wydawana jest szybka decyzja o przyznaniu kredytu lub nie. Najczęściej nie jest wymagana wpłata własna na poczet realizowanej inwestycji, oprocentowanie jest dużo niższe niż w przypadku kredytów gotówkowych lub obrotowych, a raty miesięczne nie obciążają w znaczącym stopniu budżetu inwestora.

Na rynku mamy wiele propozycji tzw. ekokredytów, oferowanych przez banki komercyjne oraz inne instytucje finansowe. Kredytu na montaż instalacji fotowoltaicznej udzielają m.in: PKO BP, BOŚ, ING bank Śląski, PNB Paribas, Alior Bank, Santander Consumer bank oraz niektóre SKOKI i Banki Spółdzielcze.

Leasing

Leasing instalacji fotowoltaicznej to kolejna forma finansowania, bez angażowania własnych środków pieniężnych. Oferta leasingu skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikro działalności gospodarczych również rolniczych, gdzie moc instalacji nie przekracza 50 KWp. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty leasingu operacyjnego (w tym przypadku firma leasingowa dokonuje zakupu instalacji) lub leasingu finansowego (instalacja staje się własnością inwestora). W każdym przypadku leasingobiorca nie angażuje środków własnych na pokrycie całej inwestycji. W przypadku leasingu w odróżnieniu od kredytu może być wymagany minimalny wkład własny.

Leasingu na instalację PV udzielają popularne banki komercyjne np.: PKO BP, Millenium Leasing, Santander Leasing oraz instytucje finansowe m.in.: MBR Leasing, EFL, Leason.

Dofinansowanie

Ze względu na potrzebę wprowadzania ekologicznych rozwiązań, na finansowanie instalacji fotowoltaicznej można otrzymać ulgi i dotacje. Zaliczmy do nich:

Dotacje UE

  1. Dotacje w ramach funduszy unijnych znajdują się w programach unijnych RPO danego województwa, które okresowo są ogłaszane w ramach konkursów.

  2. Ogólnopolski program unijny „Czyste Powietrze”.

  3. Ogólnopolskie konkursy dotacyjne ogłaszane przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeważnie dotyczą dużych inwestycji.

  4. Dotacje z gmin, które uczestniczą w ogólnopolskim programie eliminacji gazów cieplarnianych w swoim regionie. Według danych statystycznych ok. 80% gmin w Polsce uczestniczy w tym programie.

Dotacje poza unijne:

  1. „Mój Prąd” – program rządowy dla nowych prosumentów. Dotacja 3000 zł do nowo powstającej instalacji pv dla indywidualnych inwestorów. Dotacji „Mój Prąd” nie może łączyć z programami unijnymi (również gminnymi).

  2. Ulga termoizolacyjna – możliwość odliczenia kosztów instalacji od podstawy opodatkowania do wartości instalacji 53 tys. zł w ciągu 6 lat. Do ulgi termoizolacyjnej nie wliczają się wydatki w części, jakie zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW, wojewódzkich i gminnych funduszy lub zwrócone podatnikowi w jakieś innej formie.

Dotacje unijne mają charakter procentowy i mogą wynosić obecnie od 40 do 85% wartości instalacji lub kwotowo. Konkursy odbywają się okresowo i prawdopodobieństwo otrzymania dotacji zależy od alokacji unijnych środków finansowych, przeznaczonych na dany konkurs.

Dotacje poza unijne mają charakter ciągły. Programy funkcjonują do wyczerpania środków finansowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany doradztwem w zakresie wyboru formy dofinansowania na własną instalację fotowoltaiczną, zachęcam do kontaktu ze mną. Pomogę Ci wybrać najbardziej dogodną i najkorzystniejszą z punktu widzenia dodatkowych kosztów metodę finansowania, abyś cieszył się nowym własnym źródłem czystej energii ze słońca.a

Facebook
Twitter
LinkedIn